วิธีปลูกฟักทองให้ดอกไม่ร่วงและติดผลดกเต็ม

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกฟักทองให้ดอกไม่ร่วงและติดผลดกเต็ม

เริ่มเตรียมตัว
ดิน : เนื่องจากฟักทองเป็นพืชที่ขาดน้ำไม่ได้ แต่ก็ไม่ชอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ดังนั้นพื้นที่ที่เลือกสำหรับปลูกฟักทองควรอยู่สูงกว่าระดับพื้นปกติ โดยสามารถปลูกในดินแถบทุกชนิด โดยฟักทองจะชอบดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีการระบายน้ำที่ดีชอบอากาศแห้ง ดินไม่ชิ้นแฉะและไม่มีน้ำขัง

ฤดูปลูก : ส่วนมากจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนกุมภา – มีนาคม หรือหลังฤดูทำนา แต่สามารถปลูกได้ดีในปลายฤดูฝน และต้นหนาว คือช่วงเดือนกันย ายน – ตุลาคม และปลูกได้ดีที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภา

การเตรียมดิน
การปลูกฟักทอง ควรขุดไถดินลึกประมาณ 25-30 ซม. เพราะเป็นพืชที่มีระบบรากลึก ตากดินเอาไว 5-7 วัน  ควรใส่ปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย หมัก เพื่อบำรุงสภาพดินให้ร่วนซุย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ แล้วจึงย่อยพรวนดินให้ร่วนซุย

การปลูก
พั นธุ์ ที่มีลักษณะเลื้อยและให้ผลใหญ่ : ใช้พื้นที่ปลูกมาก โดยใช้ระยะปลูก 2.5 x 2.5 เมตร หรือ 3 x 3 เมตร

พั นธุ์ที่มีลักษณะต้นพุ่มและให้ผลเล็ก : ใช้พื้นที่ปลูกมาก โดยใช้ระยะปลูก 75 x 150 ซม. (พั นธุ์เบา)

ใช้วิธีหยอดหลุมปลูก 2-3 เมล็ด ลึกประมาณ 3-5 ซม. แล้วกลบหลุม ถ้ามีฟางข้าวแห้ง ให้นำมาคลุมแปลงปลูก เพื่อรักษาความชื้นให้กับผิวดิน และเมล็ดพั นธุ์จะงอกเป็นต้นกล้า ตั้งตัวได้เร็ว

จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและโตเร็วกว่า ส่วนการย้ายกล้าจากถุงมาปลูก จะทำเฉพาะหลุมที่ไม่มีเมล็ดพั นธุ์งอก ถึงแม้จะสามารถนำมาปลูกซ่อมได้ แต่ต้นกล้าที่นำมาปลูกซ่อมนั้น จะเจริญเติบโตช้ากว่าต้นกล้าหลุมอื่นๆ แต่หากเว้นว่างไว้ ก็จะสูญเสียพื้นที่โดยปล่าวประโยชน์

การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ ย
เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบแล้ว ควรถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกทิ้งไป เหลือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเอาไว้ ถ้าเป็นพั นธุ์หนักจะแนะนำให้เหลือหลุมละ 1 ต้น เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 4 ใบ ให้เริ่มใส่ปุ๋ ยผัก 21-0-0 ละลาน้ำแล้วใช้รดที่ต้นฟักทองทุกวัน

เมื่อฟักทองเริ่มออกดอก ใส่ปุ๋ ย สูตร 15-15-15โรยรอบๆต้น แล้วรดน้ำตามและใส่ปุ๋ ยอีกครั้งเมื่อฟักทองเริ่มติดผลอ่อน สำหรับฟักทอง    พั นธุ์ให้ผลขนาดใหญ่ อายุเก็บเกี่ยวนาน(พั นธุ์หนัก) การใส่ปุ๋ ยก็ควรจะใส่ให้มากกว่าพั นธุ์เบา การรดน้ำต้องรดน้ำทุกวัน จนคาดคะเนว่าอีก 15 วัน จะเก็บผลแก่ได้ จึงหยุดรดน้ำ

เทคนิคการผสมเกสร
ขณะดอกฟักทองกำลังบานอยู่นั้น ให้เลือกดอกตัวผู้ เด็ดมาปลิดกลีบดอกออกให้หมด หลังจากนั้นนำเกสรดังกล่าวไปเคาะให้ละอองตกลงบนดอกตัวเมีย ถ้าติดผลจะให้ผลอ่อน แต่ถ้าไม่ติดผลดอกตัวเมียจะฝ่อไป วิธีนี้เรียกว่า การต่อดอก

อีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง จ.สกลนคร แนะนำเทคนิคง่ายๆ คือ เอานมผงที่ใช้เลี้ยงทารกผสมน้ำพอประมาณ พ่นใส่ดอกฟักทองในระยะกำลังบานช่วยผสมเกสร ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้ฟักทองติดผลทุกเถา โดยไม่ต้องต่อดอก

การเก็บเกี่ยว
เมื่อผลฟักทองพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว ผิวของฟักทองจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีนวลตั้งแต่ขั้วไปจนถึงก้นผล ลักษณะดังกล่าวเป็นสัญญาณบอกว่าผลแก่จัดพร้อมเก็บเกี่ยว ซึ่งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับสายพั นธุ์(สายพั นธุ์หนักมีอายุระหว่าง 70-80 >สายพั นธุ์เบา มีอายุระหว่าง 50-60 วัน  ) และเคล็ดลับในขั้นตอนนี้คือการเหลือขั้วติดไว้กับผลในขณะเก็บเกี่ยวเพื่อช่วยให้การเก็บรักษาผลผลิตมีระยะเวลานานขึ้น

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

7 + 1 =