วิธีปลูกส้มโอให้งามไวดูแลง่ายผลดกมากจนทานไม่ทัน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกส้มโอให้งามไวดูแลง่ายผลดกมากจนทานไม่ทัน

การปลูก
พื้นที่ลุ่ม ต้องทำการยกร่องให้สูงจากระดับน้ำท่วมถึงประมาณ 50 เซนติเมตร โดยทำการยกร่องปลูกระหว่างแปลงปลูกเป็นร่องน้ำ โดยปกติจะมีคันดินป้องกันน้ำท่วมแปลง ใช้ระยะปลูก 8 x 8 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ 25 ต้น ขนาดแปลงปลูกกว้าง 6 – 8 เมตร ขนาดร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร พื้นที่ร่องกว้าง 0.5 – 0.7 เมตร พื้นที่ดอนให้ไถเตรียมดินปรับพื้นที่ให้เรียบ ใช้ระยะปลูก 8 x 8 เมตร

วิธีการปลูก
ฤดูปลูกที่เหมาะสมคือ ในช่วงต้นฤดูฝน   ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร  ผสมดิน ปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย ร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมให้สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม  วางถุงต้นกล้าส้มโอลงในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงต้นกล้าสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย

ใช้มี ดที่คมก รี ด ถุงจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน คือด้านซ้าย และขวา  เมื่อกรีดถุงแล้วให้ดึงพลาสติกออก โดยระวังอย่าให้ดินแตก

กลบดินที่เหลือลงในหลุม อย่างกลบดินให้สูงถึงรอยเสี ย บยอดหรือ รอยทาบ  กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น  ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมพัดโยก  หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้  รดน้ำให้โชก  ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด

การปฏิบัติดูแลรักษา
การให้น้ำ
ช่วงที่ปลูกส้มโอใหม่ ๆ ต้องให้น้ำสม่ำเสมอจนกว่าต้นส้มโอจะตั้งตั วได้ เมื่อส้มโอเจริญเติบโตดีแล้วก็ให้น้ำเป็นครั้งคราว โดยสังเกตดูจากความชื้นในดิน

การใส่ปุ๋ ย
ให้โรยปุ๋ ย รอบ ๆ รัศมีทรงพุ่มโดยในช่วงอายุ 1 – 3 ปี ใส่ปุ๋ ย ค อ กผสมกับปุ๋ ยสูตร 15 – 15 -15 ในอัตราส่วน 300 – 500 กรัม/ต้น/ครั้ง แบ่งใส่ 2 ครั้ง / ปี ช่วงอายุ 4 ปีขึ้นไป (ให้ผลแล้ว) ใส่ปุ๋ ย สูตร 13 – 13 – 21 หรือ 15 – 15 15 โดยใส่อัตราครึ่งหนึ่งของอายุของส้มโอทุก ๆ ปี เช่น อายุ 4 ปี ก็ใส่จำนวน 2 กิโลกรัม โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 กิโลกรัม หลังจากเก็บเกี่ยวผล จากนั้น 6 เดือนจึงใส่อีกครั้งหนึ่ง
การตั ดแต่งกิ่ง

ให้ตั ด แต่งกิ่งที่ กิ่งแห้ง กิ่งที่ไขว้กัน กิ่งที่ขึ้นแข่งกับลำต้น รวมทั้งกิ่งที่ไม่เป็นระเบียบ การตั ด แต่งกิ่งควรทำด้วยความระมัดระวัง หลังจากตั ด แต่งแล้ว ให้ใช้ปูนแดงผสมน้ำทาตรงรอยที่ตั ด

การเก็บเกี่ยวและการขนย้าย
ส้มโอจะให้ผลเมื่ออายุ 3-4 ปี ช่วงออกด อ กและติดผลแก่ใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือน การเก็บเกี่ยวให้พิจารณาจากขนาด สีผล โดยสีจะจางลงจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลือง ต่อมน้ำมั น จะห่างและจงลงบริเวณปลายผลจะแบน และนิ่มเมื่อใช้มือกด

การเก็บเกี่ยวในกรณีที่ผลอยู่ไม่สูงนัก ก็ใช้มือปลิด ใช้จำปาสอย ใช้ขอติดแบบเชือกกระตุกต่อด้ามหรือใช้เครื่องเก็บแบบกวศ. 1 ซึ่งสามารถตั ด ผลตามซอกมุมต่าง ๆ ของต้นได้ดี

การปฏิบัติหลังจากเก็บเกี่ยว
หลังจากเก็บเกี่ยวและขนส่งอย่างระมัดระวังมายังโรงเรือนบรรจุหีบห่อ ก็จะต้องทำการคัดเลือกเอาผลที่มีคุณภาพดีตามต้องการ นำมาทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำจากนั้นนำไปสะเด็ดน้ำ โดยการผึ่งหรือเป่าด้วยลมเย็นให้แห้ง แล้วจึงนำมาคัดขนาด จากนั้นจึงนำมาบรรจุลงในเข่งกล่องกระดาษหรือตะกร้าพลาสติกตามที่ตลาดต้องการ

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

50 − 40 =