วิธีปลูกชะอมให้แตกยอดอวบใหญ่เก็บต้นเดียวได้เป็นตะกร้า

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกชะอมให้แตกยอดอวบใหญ่เก็บต้นเดียวได้เป็นตะกร้า

ชะอมเป็น พื ช ที่เติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน นิยมปลูกหรือขย า ย พั น ธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง หรือลำต้น และกิ่ง พั น ธุ์ ที่ได้จากการตอนกิ่ง

การเตรียมกิ่ง
กิ่งชะอมที่ใช้สำหรับการปักชำกิ่งต้องเป็นกิ่งแก่ อายุมากกว่า 8 เดือน กิ่งมีสีเทาแกมน้ำตาล ขนาดประมาณ 1.5-2.5 ซม. ตัดยาวประมาณ 25-35 ซม. โดยตัดปลายทั้ง 2 ข้าง ให้เฉียงเป็นปากฉลาม จากนั้น นำลงปักชำในกระถางพลาสติกหรือถุงเพาะชำ

โดยเสียบกิ่งลึกประมาณ 10 ซม และปักให้เอียงประมาณ 45 องศา ทั้งนี้ วัสดุเพาะชำ ควรเป็นดินผสมกับแกลบดำหรือวัสดุอื่น เช่น ขุยมะพร้าว อัตราส่วนดินกับวัสดุผสมที่ 1 ต่อ 2

หลังการปักชำต้องรดน้ำเป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า และเย็น จนชะอมเริ่มแตกยอดใหม่ 2-3 ยอด และยอดใหม่มีก้านใบแล้ว 3-5 ก้าน ก็เหมาะสำหรับลงปลูกในแปลงได้

ปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่มักนิยมซื้อกิ่งพันมาปลูก เนื่องจากประหยัด และทุ่นเวลาได้ กิ่งพันธุ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่จะได้จากการตอนกิ่งเป็นหลัก

การเตรียมแปลงปลูก
การปลูกชะอมในแปลงขนาดใหญ่ สำหรับการค้า จำเป็นต้องเตรียมดินก่อน ด้วยการไถพรวนดิน 1-2 รอบ แต่ละรอบตากดินนาน 7-14 วัน ก่อนไถยกร่อง ให้หว่านด้วย ปุ๋ ย ค อ ก อัตรา 2 ถึง 4 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ ย 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากนั้น ไถยกร่องแปลงที่ระยะห่างของแถวที่ 2 เมตร

ขั้นตอนการปลูก
นำกล้าชะอมที่แตกยอด และมีใบแล้ว 3 ถึง 5 ใบ ลงปลูกบนร่องแปลง ระยะห่างของหลุมปลูก ประมาณ 1ถึง1.5 เมตร

การดูแลรักษา
หลังการปลูกแล้ว 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ ย ค อ ก และ ปุ๋ ย สูตร 24-8-8 อัตรา 150-200 กรัมต่อต้น

การให้น้ำ จำเป็นต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยในช่วง 1-2 เดือนแรก ควรให้น้ำทุกๆ 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ หลังจากนั้นค่อยให้น้ำประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์

หลังการปลูกชะอมแล้ว 1-2 เดือน ชะอมจะเริ่มมีกิ่งยาว ระยะนี้จำเป็นต้องตัดกิ่งชะอมทิ้ง เพื่อให้มีการแตกกิ่งมากขึ้น

การเก็บยอดชะอม
หลังจากการปลูก และดูแลรักษาประมาณ 1 เดือน ต้นชะอมจะเริ่มออกกิ่ง จำนวนมาก และจะเริ่มเก็บยอดชะอมได้ประมาณเดือนที่ 1-2 ตั้งแต่ที่มีการตัดกิ่งชะอมครั้งแรก และจะเก็บต่อเนื่องในทุกเดือน จนเริ่มเก็บแบบเต็มที่ ประมาณเดือนที่ 4 ถึง 6 ของการปลูก

การเก็บยอดชะอมนั้น หากปลูกเพื่อจำหน่าย ควรใช้มีดหรือกรรไกรตัดยอด เพราะหากเก็บด้วยการเด็ดมือมักจะทำให้ก้านยอดชะอมช้ำง่าย โดยความยาวของการตัดยอด ที่เหมาะสมประมาณ 15 ถึง20 ซม หรือ มีก้านใบ 3 ถึง 5 ก้าน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

61 − 53 =