วิธีปลูกฟักทองให้ติดผลดกแค่ใช้นมผงผสมน้ำพ่นดอก

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกฟักทองให้ติดผลดกแค่ใช้นมผงผสมน้ำพ่นดอก

อุปกรณ์
เมล็ดฟัก ท อ ง ที่สมบูรณ์

เสียม

ปุ๋ ย ค อ ก หรือปุ๋ ย ห มั ก ฟางคลุมดิน

ขั้นตอนการปลูก
คัดเลือกเมล็ด สำหรับปลูก เลือกเมล็ดที่ดี สมบูรณ์เท่านั้น จากนั้นนำไปตากให้แห้ง ก่อนที่จะนำไปปลูก หากไม่ตาก จะทำให้ไม่งอ

เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกฟักทอง
ทำค้างไม้ให้ฟังทองที่เกิดขึ้นมาใหม่ โดยหลังจาก 7-10 วัน รากจะเริ่ม ง อ ก ออกมา

เตรียมดิน และการปลูก
ดินที่ใช้ปลูกฟัง ท อ ง ควรเป็น ดินร่วนปนทราย และต้องระบายน้ำได้ดี จากนั้นเตรียมโดยการ ผสม ปุ๋ ยค อ ก หรือ ปุ๋ ย ห มั ก ผสมให้เข้ากับดินปลูกของเรา   เมื่อเตรียมดินเสร็จให้ ทำหลุมปลูกลึกประมาณ 2-5 เซน โดยใส่เม็ดลงหลุมปลูก 3 เมล็ด จากนั้นกลบดิน รดน้ำให้ชุ่ม และคลุมด้วยฟาง ถ อ น ต้นกล้าที่อ่อนแอทิ้งไป ถ อ น ต้นกล้าที่อ่อนแอทิ้งไป

ถอนต้นกล้า
หลักการปลูก 7-10 วัน จะมีใบออกมาประมาณ 3 ใบ ให้จัดการถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกไป และเหลือไว้แต่ต้นแข็งแรง เท่านั้น

เมื่อปลูกฟักทองได้ประมาณ 1 เดือน ให้สังเกตต้นฟักทองจะเริ่มออกด อ ก

หลังจากนั้นนำน ม ผง เด็กที่เตรียมไว้มาผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร คนให้นมผงละลายและเข้ากันดี

นำไปฉีดพ่นด อ กฟักทองในช่วงเช้า เพื่อช่วยล่อแ ม ล ง มาช่วยผสมเกสรทำให้ด อ กฟักทองติดเป็นผลได้ทุกเถา

** หรืออีกวิธีการหนึ่งคือให้เกษตรกรนำเกสร ด อ ก ตัวผู้มาผสมให้กับด อ กตัวเมีย โดยคัดเอาด อ กจากต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงวิธีการสังเกต ด อ กนั้นสามารถสังเกตได้ง่ายๆโดยด อ กตั ว ผู้จะเป็นด อ กสีเหลืองและมีเกสรอยู่ด้านในส่วน ด อ ก ตัวเมียนั้นจะมี ด อ กสีเหลืองและจะสังเกตเห็นได้ว่าฐานของ ด อ กนั้นจะมีลูกกลมๆสีเขียวติดอยู่กับ ด อ ก

ให้นำเกสรตัวผู้ 1 ด อ ก  มาผสมกับด อ ก ตั วเมีย 3 ด อ ก คือ ให้นำเกสรตัวผู้มาเคาะเอาเกสรใส่ลงไปในเกสรตัวเมีย หรืออาจใช้ไม้เล็กๆเขี่ยลงไปผสมก็ได้

หาก ด อ กฟักทองได้รับการผสมเกสรก็จะทำให้มีขนาดของผลที่ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน หากไม่ได้รับการผสมเกสรจะทำให้ผลของฟักทองแห้งหรือฝ่อ ทำให้ไม่ได้ผลผลิต

 รอเวลาเก็บเกี่ยว
ต้นฟัก ท อ ง จะออกด อ กช่วง 1-2 เดือนหลังปลูก โดยจะมีทั้ง ด อ ก ตั ว เ มี ย (ลักษณะ ด อ ก บานกว้าง) และ ด อ ก ตัวผู้ (ลักษณะ ย า วตรง) ภายในต้นเดียวกัน ด อ ก ตั ว ผู้ จะล่ อ ให้ แม ล ง มาผสมเกสรระหว่าง ด อ ก หลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ฟัก ท อ งก็จะค่อย ๆ ออกเป็นผลเล็ก ๆ ใต้ ด อ ก ตัวเมียให้ได้เห็น

วิธีการดูแล
แค่รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะในตอนเช้า รดที่โคนต้นเท่านั้นไม่ให้โดนเถาและใบ ตรวจสอบการระบายน้ำให้ดีอย่าให้มีน้ำขัง หมั่ นใส่ ปุ๋ ย ห มั ก หรือปุ๋ ย ค อ ก อยู่สม่ำเสมอ และพรวนดินอย่างระมัดระวังในช่วงระยะแรกที่ต้นเริ่มออกใบเพื่อเป็นการกำจั ด วั ช พื ช และศั ต รู พื ช ไปในตัว

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
หลังจากวันที่ปลูกและนับไปอีกประมาณ 150-180  วัน ก็จะได้ผลฟัก ท อ ง เ ปลื อ ก แข็งและเ นื้ อ แ ก่ เหนียวพวิธีเก็บผลจะต้อง ตั ด เอาส่วนเถาติดมาด้วยประมาณ 7 เซนติเมตร แล้วฟัก ท อ ง ก็จะเก็บไดนานขึ้น

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

5 + 5 =