วิธีปลูกถั่วพูให้งามไวควรปลูกห่าง 2 เมตรผลดกเต็ม

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกถั่วพูให้งามไวควรปลูกห่าง 2 เมตรผลดกเต็ม

การเตรียมดินปลูกถั่วพู
ไถยกร่องแล้วใส่ปุ๋ยมารองพื้นในหลุมที่จะปลูก ระยะห่างระหว่างแถวควรให้ห่างประมาณ 2 เมตรและต้นควรจะห่างประมาณ 1 เมตร ถั่วพลูเป็นพืชที่มีรากลึกปานกลาง การเตรียมดินไถลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร จากดินไว้ประมาณ 7 วัน ใส่ปุ๋ย พรวนดินให้ละเอียดแล้วยกร่องแปลงให้มีทางเดิน

การเตรียมหลุมและค้างปลูกถั่วพู
ควรปลูกหลุมละ 1 ต้น ห่างกัน 2 x 2 เมตร

รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ย หมักชีวภาพประมาณ 1/2 กก/หลุม

ค้างถั่วพูควรเป็นเสาไม้ไผ่ที่แข็งแรง เพียง 1 หลัก ต่อหลุม  2-25 เมตรฝังหลักค้างให้มั่นคง

ขั้นตอนการปลูกถั่วพู
การปลูกใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 60 เซนติเมตร และระยะระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ถั่วพูนิยมปลูกด้วยเมล็ด หลังจากเตรียมดินเสร็จแล้ว ให้ขุดหลุมปลูกตามระยะปลูก หยอดเมล็ดลงหลุมๆละ 5 เมล็ด ลึกประมาณ 2 เซ็นติเมตร กลบด้วยดินบางๆ คลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่มชื่น หลังจากเมล้ดงอก ประมาณ 1-2 สัปดาห์ให้ถอนแล้วแยกเหลือหลุมละ 3 เมล็ด

การดูแลถั่วพู
ปลูกต้นกล้าและรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน ใช้เชือกกล้วยผูกพันหลักค้าง ควรเติมปุ๋ ย ประมาณ 10 กรัมต่อต้น ทุกๆ 15 วัน
ฉีดน้ำสะเดาหมักทุก ๆ 7 วัน

การรดน้ำและใส่ปุ๋ ย ถั่วพู
ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ที่ปลูกควรรดน้ำทุกวันเช้าและเย็น ใส่ปุ๋ ยทุก ๆ 7 วัน ควรใส่ปุ๋ ย สูตร 12-24-12 ,15-15-15 อัตร 50 กก/ไร่ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ให้เริ่มใส่ปุ๋ ย หลังจากที่ปลูกได้ประมาณ 30 วัน

การเก็บเกี่ยวถั่วพู
การปลูกถั่วพูด้วยเมล็ด ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน จึงจะออกดอก และให้ผักโตให้ได้ขนาดจึงเก็บไปขายหรือบริโภคได้ ในการเก็บเกี่ยวถั่วพู ควรเก็บเกี่ยวในตอนเช้าและตอนเย็นเท่านั้น

เพราะกลีบถั่วพูเป็นกลีบที่บาง หากเก็บเกี่ยวในตอนสายหรือช่วงที่แดดร้อนมากๆจะทำให้กลีบถั่วพูช้ำ ไม่สวยไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า เวลาเก็บเกี่ยวควรจะหาใบตองหรือถุงพลาสติครองตระกล้าไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้กลีบถั่วพูช้ำ

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 22 = 31