วิธีปลูกพริกจินดาแดงให้ต้นใหญ่ผลดกเก็บผลผลิตได้หลายรุ่น

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกพริกจินดาแดงให้ต้นใหญ่ผลดกเก็บผลผลิตได้หลายรุ่น

การเพาะเมล็ด
แช่เมล็ด ซี่งจะนำเมล็ดพริกแช่น้ำไว้ 1 คืน ถ้ามีเมล็ดที่ลอยน้ำ ให้เก็บทิ้ง เพราะเป็นเมล็ดลีบแล้ว นำเมล็ดที่ได้มาห่อด้วยผ้า เก็บไว้ในที่ร่ม  2 – 3 วัน ในระหว่างนี้ คอยหมั่นตรวจและพรมน้ำ อย่าให้ผ้าแห้ง เมื่อเมล็ดพริกเริ่มงอกแล้วจะมองเห็นเป็นตุ่มเล็ก ๆ ปลายแหลม ยื่นออกมาจากผ้า แล้วจึงนำไปเพาะในแปลงเพาะ

การใช้เมล็ดที่งอกแล้วหยอดลงหลุมโดยตรง
นำเมล็ดที่งอกแล้ว หยอดลงหลุมปลูกโดยตรง 2 – 3 เมล็ดต่อหลุม เมื่อต้นพริกโต ประมาณ 30 วัน แยกให้เหลือหลุมละต้น

การเตรียมดินปลูก
พรวนดิน ลึก 15 – 30 เซนติเมตร 2-3 คร้ัง แต่ละคร้ังตากดินทิ้งไว้ 5 – 7 วัน  อาจมีการปุ๋ ย ค อ กประมาณ 20 กิโลกรัม ต่อเนื้อที่ 5 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มความร่วยซุยของดิน  เกลี่ยหน้าดินให้เรียบ

การเตรียมแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในดินเหนียว นิยมยกร่องขนาดใหญ่เช่นเดียวกับการยกร่องปลูกผัก เพื่อให้สะดวกแก่การรดน้ำ ยกร่องกว้างประมาณ 5 เมตร และร่องน้ำกว้าง 2 เมตร ลึก 0.5 – 1 เมตร – ในเขตชลประทาน ยกร่องกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร ร่องน้ำกว้าง 25 เซนติเมตร – ในสภาพอาศัยน้ำฝน แนะนำให้ปลูกแถวคู่ ระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถว 50 × 50 เซนติเมตร ทางเดินระหว่างแปลงกว้าง 120 เซนติเมตร

ระยะปลูก
ขึ้นอยู่กับพั น ธุ์ของพริก เพราะแต่ละพั น ธุ์มีขนาดทรงพุ่มที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงขนาดของทรงพุ่มเป็นหลัก เพื่อที่จะได้กะระยะห่างให้เหมาะสม เพราะจะส่งผลให้แสงแดดส่องไม่ทั่วถึง ทำให้ผลผลิตออกไม่เต็มที่ รวมถึงอาจเกิดปัญหาโรคและแมลงระบาดในแปลงได้ โดยทั่วไป แบ่งกว้าง ๆ ตามขนาดพุ่ม

การดูแลต้นพริก
การดูแลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากดูแลดี ต้นพริกอาจออกดอกผลให้ได้เก็บเกี่ยวนานถึง 6 เดือน หรือมากกว่านั้น ปัญหาหลักของพริกที่มักพบ คือเรื่องน้ำ

การให้นํ้า
ในระยะแรกเมื่อปลูกลงแปลงควรให้น้ําทุกวันจนกว่าพริกจะตั้งตัวได้ ประมาณ 5- 6 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้สังเกตความชื้นของดิน ถ้าดินมีความอุ้มน้ำดี อาจเว้นระยะการให้น้ําได้หลายวัน โดยทั่วไปให้น้ำ 3 – 5 วันต่อครั้ง ที่สำคัญคือดินต้องมีความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ แต่ไม่มีน้ำขังแฉะ และควรคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้น

การให้ ปุ๋ ย
ช่วง 30 – 60 วัน ต้นพริกจะมีการเจริญที่เร็วมาก จึงควรมีการให้ ปุ๋ ย อาจให้ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ – ช่วง 60 – 90 วัน  จะใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  ช่วงหลัง 90 วัน พริกจะเริ่มติดผล

การเก็บเกี่ยว
นิยมเก็บเมื่อผลพริกเริ่มเปลี่ยนสี โดยส่วนใหญ่จะเก็บพริกได้หลังปลูก 2 – 3 เดือน ขึ้นกับพั น ธุ์ ควรทยอยเก็บทุก 7 – 10 วัน โดยการเด็ดทีละเม็ด

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

6 + 3 =