วิธีปลูกเงาะโรงเรียนให้ต้นงามไวผลดกฉ่ำหวานกรอบ

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกเงาะโรงเรียนให้ต้นงามไวผลดกฉ่ำหวานกรอบ

การปลูกเงาะ
การปลูกเงาะในปัจจุบันจะปลูกจากกล้าพั นธุ์ ที่ได้จากการติดตาหรือการเสียบยอด เป็นหลัก ไม่นิยมใช้เมล็ดปลูก เพราะการปลูกด้วยกล้าพั น ธุ์นี้จะทำให้ได้ลำต้นที่ เ ตี้ ย ทรงพุ่มใหญ่ และให้ผลตามลักษณะเดียวกันกับต้น แ ม่ พั น ธุ์

การเตรียมดิน
หาก ปลูกเพื่อกาค้าในแปลงขนาดใหญ่จะทำการเตรียมดิน และแปลงปลูกด้วยการไถพรวนดิน และกำ จั ด วั ช พื ช ก่อน ซึ่งจะไถพรวนดินประมาณ 2 ครั้ง แต่ละครั้งตากดินนาน 7-14 วัน

การขุดหลุมปลูก
ขุด หลุมปลูกในระยะที่แนะนำ ได้แก่ 4×12 เมตร ซึ่งจะปลูกได้ประมาณ 33 ต้น/ไร่ ระยะ 6×12 เมตร ซึ่งจะปลูกได้ประมาณ 22 ต้น/ไร่ ขนาดหลุม 50x50x50 โดยใส่ ปุ๋ ย ค อ ก หรือเศษใบไม้ อัตรา 1-2 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับ ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อัตรา 200 กรัม/หลุม พร้อมคลุกผสมให้เข้ากันกับดิน และกองพูนขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสำหรับวางต้น พั น ธุ์ ก่อนเขี่ยกลบดินให้พูนขึ้นเหนือหน้าดิน 1-2 นิ้ว

การใส่ปุ๋ ย
การใส่ ปุ๋ ย จะใส่ 3 ครั้ง
การใส่ ปุ๋ ยเมื่อเก็บเกี่ยวผลเงาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องรีบ ตั ด แต่งกิ่งและกำ จั ด วั ช พื ชโดยเร็ว ให้ใส่ ปุ๋ ยอัตรา 1:1:1 เช่น ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ต้นละ 2-3 กิโลกรัม และ ปุ๋ ยอินท รี ย์ หรือ ปุ๋ ย ค อ ก ต้นละ 2-3 ปิ๊บ โดยใส่ ปุ๋ ย เป็นหลุม ๆ รอบทรงพุ่ม โดยใช้ปลายแหลมแทงดินเป็นรู ๆ หรือใช้จอบขุดดินเป็นหลุม หยอด ปุ๋ ย แล้วกลบ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของต้นให้พร้อมที่จะออกผลในฤดูกาลถัดไป

การใส่ ปุ๋ ย ก่อนการออกด อ ก พอปลาย ๆ ฝน เมื่อฝนเบาบางลงหรือฝนเริ่มทิ้งช่วงให้ใส่ ปุ๋ ยเพื่อช่วยและตัวหลังสูง เช่น สูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 ประมาณ 2-3 กิโลกรัม /ต้น

การใส่ ปุ๋ ย เมื่อติดผลแล้ว หลังจาก ด อ กบานและติดตามเล็ก ๆ นอกจากจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแล้ว จะต้องให้ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15หรือ 16-16-16 ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม / ต้น

วิธีการดูแลรักษาให้น้ำเงาะ
โดยเงาะที่เริ่มปลูกจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอจนกว่าเงาะจะตั้งตัวได้ ปกติแล้วควรให้ 7-10 วัน / ครั้ง เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งหาฟางแห้งคลุมบริเวณโคนต้นเพื่อ รักษาความชื้นในดิน สำหรับเงาะที่ให้ผลแล้วนั้น ในระยะใกล้จะอ อ ก ด อ ก จะมีการบังคับน้ำโดยให้น้ำปริมาณที่น้อยมาก เพื่อป้องกันการแตกใบอ่อนและเมื่อเงาะแทงช่อ ด อ กออกมาให้สังเกตว่า

มีใบอ่อนแซมซ่อม ด อ ก ออกามากหรือน้อย ถ้ามีใบอ่อนแซมซ่อม ด อ ก มากก็งดการให้น้ำสักระยะจนใบอ่อนที่แซม มานั้นร่วงจนหมดจึงค่อยเริ่มให้น้ำ เพื่อให้ตา ด อ ก เจริญต่อไป โดยจะให้ประมาณ 1 ใน 3 ของการ ให้น้ำตามปกติ และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ

เมื่อด อ กเริ่มปานและติดผล ในช่วงการเจริญเติบโตของผลจะ ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าเงาะได้รับน้ำน้อยเกินไป ผลจะเล็กผลลีบและมีเปลื อ ก หนา ในช่วงที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวถ้าฝนทิ้งช่วงต้องมีการดูแลให้ต้น เงาะได้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าเงาะขนาดน้ำแล้วเกิดมีฝนตกลงมา ผลเงาะจะได้รับน้ำอย่างกระทันหัน จะทำให้ผลแตกเสียหายได้  แก้ปัญหาด้วยการวางระบบน้ำกระจายน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์

การเก็บเงาะ
เงาะภาคตะวันออก เริ่มออก ด อ กประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม และจะเก็บผลออกสู่ตลาดประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม

เงาะภาคใต้ เริ่มออก ด อ กประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน และจะเก็บผลออกสู่ตลาดประมาณเดือนกรกฎาคม-กัน ย า ยน
โดย ทั่วไป หลังจากที่ผลเริ่มติดแล้วจะใช้เวลาประมาณ 18 สัปดาห์จึงจะเริ่มเก็บผลได้ ซึ่งเกษตรกรมักใช้วิธีสังเกตระยะที่เหมาะสมสำหรับการเก็บที่การเปลี่ยนสีของ เปลือก และขนเงาะ

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

90 − = 81