วิธีปลูกมะเขือเปราะให้งามไวแค่ 45 วันผลดกเต็ม

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกมะเขือเปราะให้งามไวแค่ 45 วันผลดกเต็ม

การเตรียมดิน
สำหรับแปลงเพาะกล้า นำดินละเอียดผสมกับปุ๋ ย ค อ ก ในอัตราส่วน 2:1 – สำหรับแปลงปลูก ทำการพรวนดินประมาณ 15-30เซนติเมตร แล้วทำการย่อยดิน จากนั้นหว่านปุ๋ ย ค อ ก คลุกเคล้าให้ทั่วดิน ทำการยกร่องสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร

การเพาะกล้า
ใช้ไม้จิ้มฟันกดลงบนดินเพาะกล้าที่เตรียมไว้

หยอดเมล็ดลงในหลุ่ม 1-2 เมล็ด

กลบหน้าหลุมด้วยดิน หลังจากนั้นโรยปูนขาวรอบๆภาชนะที่ทำการเพาะกล้า

เมื่อต้นกล้าเริ่มงอก ประมาณ 7-10 วัน ให้เริ่มรดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง เช้าเย็น จนกระทั่งต้นกล้ามีอายุ 25-30 วันจึงทำการย้ายกล้าลงแปลงปลูกต่อไป

การปลูกมะเขือเปราะ
ควรย้ายต้นกล้าเมื่อแดดร่มและไม่มีลม เนื่องจากเ สี่ ย ง ต่อการต้น หั ก

ระยะห่างระหว่างแถวควรมีระยะ 100 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างต้นคือ 50-70 เซนติเมตรทำการกลบหลุมด้วยดิน

การดูแลรักษา
การให้น้ำ หลังจากการย้ายต้นกล้า ทำการรดน้ำทุกวัน เช้า-เย็น จนเมื่อต้นกล้าฟื้นแล้วจึงทำการรดน้ำวันละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะช่วงเวลาดอกติด ต้องรถน้ำสม่ำเสมอ อย่าให้ขาดน้ำ

การใส่ ปุ๋ ย
หลังจากการย้ายกล้า 7-10 วัน ให้ใส่ ปุ๋ ย สูตร 46-0-0

เมื่อต้นมะเขือเริ่มออก ด อ ก จะใส่ ปุ๋ ย สูตร 13-13-21 หรือสูตร 15-15-15  ทุกๆ 2 เดือน

การเก็บเกี่ยวมะเขือเปราะ
เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่อมะเขือเปราะมีอายุ 45-60 วัน โดยมะเขือเปราะจะมีขนาดเท่าลูกมะนาวหรือใหญ่กว่าเหรียญสิบเล็กน้อย

เมื่อเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 2 เดือน ให้ทำการตกแต่งกิ่ง เพื่อความแข็งแรงของต้น และเป็นการเร่งการออ ก ด อ กใหม่ และต้องมีการแต่งใบอย่าให้หนาเกินจะทำให้ต้นมะเขือให้ผลผลิตมาก

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

3 + 5 =