วิธีปลูกฟักทองแบบใช้เวลาสั้นนิยมมากให้ผลดกเต็ม

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกฟักทองแบบใช้เวลาสั้นนิยมมากให้ผลดกเต็ม

เริ่มเตรียมตัว
ดิน : เนื่องจากฟักทองขาดน้ำไม่ได้ แต่ก็ไม่ชอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ดังนั้นพื้นที่ที่เลือกสำหรับปลูกฟักทองควรอยู่สูงกว่าระดับพื้นปกติ โดยสามารถปลูกในดินแถบทุกชนิด โดยฟักทองจะชอบดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีการระบายน้ำที่ดี มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 5.5-6.8 ชอบอากาศแห้ง ดินไม่ชิ้นแฉะและไม่มีน้ำขัง

ฤดูปลูก :
ส่วนมากจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนกุมภาพั น ธ์ – มีนาคม หรือหลังฤดูทำนา แต่สามารถปลูกได้ดีในปลายฤดูฝน และต้นหนาว คือช่วงเดือนกันย า ยน – ตุลาคม และปลูกได้ดีที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภา พั นธ์

การเตรียมดิน
การปลูกฟักทอง ควรขุดไถดินลึกประมาณ 25-30 ซม. เพราะเป็นพืชที่มีระบบรากลึก ตากดินเอาไว 5-7 วัน ควรใส่ปุ๋ ย ค อ ก หรือปุ๋ ย หมัก เพื่อบำรุงสภาพดินให้ร่วนซุย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ แล้วจึงย่อยพรวนดินให้ร่วนซุย เก็บเศษวั ช พื ชต่างๆออกจากแปลงให้หมด

การปลูก
พั น ธุ์ที่มีลักษณะต้นพุ่มและให้ผลเล็ก : ใช้ที่ปลูกมาก โดยใช้ระยะปลูก 75 x 150 ซม. (พั น ธุ์เบา)

ใช้วิธีหยอดหลุมปลูก 2-3 เมล็ด ลึกประมาณ 3-5 ซม. แล้วกลบหลุม ถ้ามีฟางข้าวแห้ง ให้นำมาคลุมแปลงปลูก เพื่อรักษาความชื้นให้กับผิวดิน และเมล็ดพั น ธุ์จะงอกเป็นต้นกล้า ตั้งตัวได้เร็ว จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและโตเร็วกว่า

ส่วนการย้ายกล้าจากถุงมาปลูก จะทำเฉพาะหลุมที่ไม่มีเมล็ดพั น ธุ์งอก ถึงแม้จะสามารถนำมาปลูกซ่อมได้ แต่ต้นกล้าที่นำมาปลูกซ่อมนั้น จะเจริญเติบโตช้ากว่าต้นกล้าหลุมอื่นๆ แต่หากเว้นว่างไว้ ก็จะสูญเ สี ย พื้นที่โดยปล่าวประโยชน์

การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ ย
เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบแล้ว ควร ถ อ น ต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกทิ้งไป เหลือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเอาไว้ ถ้าเป็นพั น ธุ์หนักจะแนะนำให้เหลือหลุมละ 1 ต้น
เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 4 ใบ ให้เริ่มใส่ปุ๋ ย  21-0-0 ละลายน้ำแล้วใช้รดที่ต้นฟักทองทุกวัน

เมื่อฟักทองเริ่มออกด อ ก ใส่ปุ๋ ย  สูตร 15-15-15 (หรือสูตรใกล้เคียงกัน เช่น 13-13-21) โรยรอบๆต้น แล้วรดน้ำตามและใส่ปุ๋ ย อีกครั้งเมื่อฟักทองเริ่มติดผลอ่อน สำหรับฟักทองพั น ธุ์ให้ผลขนาดใหญ่ อายุเก็บเกี่ยวนาน(พั น ธุ์หนัก) การใส่ปุ๋ ย ก็ควรจะใส่ให้มากกว่าพั น ธุ์ เบา การรดน้ำต้องรดน้ำทุกวัน จนคาดคะเนว่าอีก 15 วัน จะเก็บผลแก่ได้ จึงหยุดรดน้ำ

เทคนิคการผสมเกสร
ขณะด อ ก ฟักทองกำลังบานอยู่นั้น ให้เลือกด อ ก ตั วผู้ เด็ดมาปลิดกลีบด อ กออกให้หมด หลังจากนั้นนำเกสรดังกล่าวไปเคาะให้ละอองตกลงบนด อ ก ตั ว เมีย ถ้าติดผลจะให้ผลอ่อน แต่ถ้าไม่ติดผลด อ ก ตั ว เ มี ยจะฝ่อไป

วิธีนี้เรียกว่า การต่อด อ ก อีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง จ.สกลนคร แนะนำเทคนิคง่ายๆ คือ เอานมผงที่ใช้เลี้ยงทารกผสมน้ำพอประมาณ พ่นใส่ ด อ ก ฟักทองในระยะกำลังบาน เพื่อล่อแมลงมาช่วยผสมเกสร ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้ฟักทองติดผลทุกเถา โดยไม่ต้องต่อดอก
สามารถศึกษาการผสมเกสรฟักทอง

การเก็บเกี่ยว
เมื่อผลฟักทองพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว ผิวของฟักทองจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีนวลตั้งแต่ขั้วไปจนถึงก้นผล ลักษณะดังกล่าวเป็นสัญญาณบอกว่าผลแก่จัดพร้อมเก็บเกี่ยว

ซึ่งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์(สายพั น ธุ์หนัก>สายพั น ธุ์เบา) และเคล็ดลับในขั้นตอนนี้คือการเหลือขั้วติดไว้กับผลในขณะเก็บเกี่ยวเพื่อช่วยให้การเก็บรักษาผลผลิตมีระยะเวลานานขึ้น สำหรับฟักทองพั น ธุ์เล็ก สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุ 45-60 วัน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

32 − 24 =