วิธีปลูกผักชีให้เมล็ดงอกไวเกิดทุกต้นแบบนี้ที่เขานิยมทำกัน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกผักชีให้เมล็ดงอกไวเกิดทุกต้นแบบนี้ที่เขานิยมทำกัน

การเตรียมแปลงปลูก
การเตรียมแปลงปลูกเริ่มต้นด้วยการ ถ า งหญ้า และปรับพื้นที่แปลงตามประเภทของแปลงให้เหมาะสมกับฤดู และพื้นที่ เช่น
ฤดูฝนหรือพื้นที่ชุ่มตลอดปี ควรทำแปลงปลูกแบบยกร่องสูงหรือจัดให้มีร่องระหว่างแปลงเพื่อการระบายน้ำ

ฤดูแล้งหรือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ควรเตรียมแปลงในระดับพื้นหรือแปลงยกสันร่องระหว่างแปลง

เมื่อ ทำการกำจั ด วั ช พื ชและปรับระดับแปลงให้ได้ระดับแล้วจึงทำการพรวนดินผสมกับ ปุ๋ ย ธรรมชาติที่ สามารถหาได้ในท้องถิ่น อาทิ แกลบ ปุ๋ ย ค อ ก ฟางข้าว เศษใบไม้ เป็นต้น

การเตรียมเมล็ด พั น ธุ์
เมล็ดพั น ธุ์ที่มีการปลูกในปัจจุบัน ควรล้างออกให้สะอาด และแช่ด้วยน้ำสะเดาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำมาหว่านที่แปลง เพื่อช่วยป้องกันแมลงมา กั ด กิ น เมล็ดพั น ธ์ ผักชีก่อนการงอก สำหรับการแช่อาจแช่ใส่ถังน้ำหรือใส่ห่อผ้ามัด และแช่ในถังก็ได้

การปลูก
ให้ทำการหว่านเมล็ด โดยให้แต่ละเมล็ดห่างกันประมาณ 5-10 เซนติเมตร จากนั้นให้ใช้คราด ทำการคราดตามแนวลึกและแนวขวางของแปลงประมาณ 2 รอบ

พร้อมนำฟางข้าวโปรยกลบ ซึ่งควรใช้ฟางข้าวที่มีการบดหรือสับขนาดสั้นๆ และไม่หว่านโปรยให้หนาจนเกินไป พร้อมทำการรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา
การให้น้ำในระยะเริ่มแรกหลังการหว่านเมล็ดจะให้น้ำประมาณ 2 ครั้ง/วัน ในช่วงเช้าเย็นทุกวัน จนถึงระยะประมาณ 30 วัน ให้เว้นช่วงวันให้น้ำประมาณ 2-3 วัน/ครั้ง

โดยให้น้ำเช้าเย็นเช่นกัน สำหรับช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 สัปดาห์ ควรให้น้ำน้อยลงประมาณ 3-4 วัน/ครั้ง

การใส่ ปุ๋ ย
ให้ใช้น้ำแช่ปุ๋ ย ค อ ก โดยทำการแช่ใส่ถังไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ และนำเอาส่วนที่เป็นน้ำรดในแปลงผักชีประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เริ่มการให้ ปุ๋ ย น้ำประมาณ 1 สัปดาห์

หลังจากการงอก นอกจากนั้น ให้นำเศษ ปุ๋ ย ค อ ก ที่เป็นตะกอนหลังการแช่น้ำโปรยหว่านในแปลงเป็นระยะประมาณ 2 ครั้ง/เดือน

การกำ จั ด วั ช พื ช
ศั ต รู พื ช ของผักชีมักไม่พบมากนัก แต่เพื่อความมั่นชัวร์ให้ใช้น้ำ ต้ ม ใบสะเดาหรือใบพืชที่มีลักษณะขม เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด เป็นต้น รดในแปลงสัปดาห์ละครั้ง

การกำ จั ดวั ช พื ช ให้ทำการถอนวั ช พื ช ในแปลงเป็นระยะ ประมาณ 3 ครั้ง ตลอดระยะการปลูกก็ถือว่าเพียงพอ

การเก็บเกี่ยว
ผักชีสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 30-45 วัน ก่อนทำการเก็บเกี่ยวให้รดน้ำในแปลงให้ดินชุ่มเสียก่อนจะทำให้ ถ อ นรากผักชีได้ ง่ายขึ้น

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

33 − 27 =