วิธีปลูกฟักทองแล้วดอกร่วงทำให้แบบนี้ติดผลดกใหญ่

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกฟักทองแล้วดอกร่วงทำให้แบบนี้ติดผลดกใหญ่

การเตรียมดิน
การปลูกฟักทองคล้ายๆ กับแตงโม ควรขุดไถดินลึกประมาณ 25-30 ซม. เพราะเป็นพื ช ที่มีระบบรากลึก ควรตากดินไว้ 5-7 วัน ควรใส่ปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย หมัก เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน แล้วจึงย่อยพรวนดินให้ร่วนซุยเก็บเศษวั ช พื ชต่างๆ ออกจากแปลงให้หมด

การปลูก
พั น ธุ์ที่มีลำต้นเลื้อยและให้ผลใหญ่ ใช้ เ นื้ อที่ปลูกมาก โดยใช้ระยะปลูก 3×3 เมตร พั น ธุ์ที่มีทรงต้นพุ่ม ให้ผลขนาดเล็ก ใช้ระยะปลูก 75×150 ซม. (พั นธุ์เบา)

ใช้วิธีหยอดหลุมปลูก
หลุมละ 3-5 เมล็ด ลึกประมาณ 3-5 ซม. แล้วกลบหลุม ถ้ามีฟางข้าวแห้ง ให้นำมาคลุมแปลงปลูก เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดิน และเมล็ดพั น ธุ์จะงอกเป็นต้นกล้า ตั้งตัวได้เร็วการหยอดหลุมปลูกในแปลง จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรง และโตเร็วกว่า

การย้ายกล้าจากถุงมาปลูก หากหลุมใดไม่งอก แม้จะนำมาปลูกซ่อม ก็จะเจริญไม่ทัน แต่หากว่างไว้ จะกินเนื้อที่ว่างมาก ควรปลูกซ่อม แต่จะเก็บผลได้ช้ามาก

การดูแลรักษาและใส่ปุ๋ ย
เมื่อต้นกล้างอกจะมีใบจริง 2-3 ใบแล้ว ควรถอนแยกต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกไป เหลือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง เหลือหลุมละ 2 ต้น และรดน้ำทุกวัน

เมื่อต้นกล้าเจริญจนไม่มีใบจริง 4 ใบ ช่วงนี้ให้ใส่ปุ๋ ย แอมโมเนียมซัลเฟตหรือปุ๋ ย ผัก (21-0-0) ละลายน้ำแล้วใช้รดต้นฟักทอง ต้องรดน้ำทุกวัน

เมื่อฟักทองเริ่มออก ดอ ก ใส่ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 (หรือสูตรใกล้เคียงกัน เช่น 13-13-27 หรือ 14-14-21) โรยรอบๆ ต้นแล้วรดน้ำตามและใส่ปุ๋ ย อีกครั้งเมื่อฟักทองเริ่มติดผลอ่อน

พั น ธุ์ฟักทองที่เป็นพั น ธุ์หนักให้ผลโต อายุเก็บเกี่ยวย า วนาน ดังนั้นการใส่ปุ๋ ย ให้ฟักทองพั น ธุ์หนักควรใส่มากกว่าพั น ธุ์เบา

การรดน้ำต้องรดน้ำทุกวัน จนคะเนว่าอีก 15 วัน จะเก็บผลแก่ได้ จึงเลิกรดน้ำ

การทำให้ดก
นมผงเด็ก 2 ช้อน

นํ้าสะอาด 20 ลิตร

วิธีการทํา
เมื่อปลูกฟักทองได้ประมาณ ๑ เดือน ให้สังเกตต้นฟักทองจะเริ่มออกดอก

หลังจากนั้นนํานมผงเด็กที่เตรียมไว้มาผสมกับนํ้า ในอัตราส่วน ๒ ช้อนโต๊ะ
ต่อนํ้าสะอาด ๒๐ ลิตร

คนให้นมผงละลายและเข้ากันดี

นําไปฉีดพ่นดอกฟักทองในช่วงเช้า เพื่อช่วยล่อแ ม ล งมาช่วยผสมเกสรทําให้ ด อ กฟักทองติดเป็ นผลได้ทุกเถา

เทคนิคการช่วยผสมเกสร
เมื่อด อ กฟักทองกำลังบานให้เลือกด อ กตัวผู้ เด็ดมาแล้วปลิดกลีบด อ กออกให้หมด นำไปเคาะละอองเกสรตั ว ผู้ให้ตกลงบนด อ กตัวเมีย ถ้าติดผลจะให้ผลอ่อน ถ้าไม่ติดผลด อ ก ตั วเมียจะฝ่อไป วิธีนี้เรียกว่า “การต่อ ด อ ก”

อีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง จ.สกลนคร แนะนำเทคนิคง่ายๆ คือ เอานมผงที่ใช้เลี้ยงทารกผสมน้ำพอประมาณ พ่นใส่ด อ กฟักทองในระยะที่ด อ กกำลังบาน เพื่อล่อแม ล งมาช่วยผสมเกสร วิธีนี้ช่วยให้ฟักทองติดผลทุกเถา โดยไม่ต้องต่อด อ ก

การเก็บเกี่ยว
ฟักทองเป็นพื ช ผักที่แมลงไม่ค่อยชอบทำลายเมื่อผลแก่เก็บเกี่ยวไว้เลยโดยสังเกตสีเปลือก สีจะกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนักดูนวลขึ้นเต็มทั้งผล คือมีนวลขึ้นตั้งแต่ขั้วไปจนตลอดก้นผล แสดงว่าแก่จัดการเก็บควรเหลือขั้วติดไว้ด้วยสักพอประมาณเพื่อช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้นสามารถเก็บผลไว้รอขาย หรือบริโภคได้นานๆ โดยไม่ต้องใส่ตู้เย็น

การให้ผลผลิต
จะทยอยเก็บผลได้ 5-6 ครั้ง เก็บได้เรื่อยๆ ถ้าปลูกเดือนกุมภาพั น ธ์จะเก็บผลได้ในเดือนมิถุนายน (พั น ธุ์หนัก) ทยอยเก็บไปได้เรื่อยๆ จนเดือนกรกฎาคม ต้นหนึ่งถึง 5-7 ผล 1 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 1-1.5 ตัน ถ้าดูแลรักษาใส่ปุ๋ ย ดีจะให้ถึง 2 ตัน (น้ำหนักสด) ถ้าพั น ธุ์เบา ปลูกได้ 50-60 วัน ก็เก็บผลได้

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

43 + = 48