วิธีปลูกมะเขือเปราะให้งามไวผลดกมากจนเก็บทานไม่ทัน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกมะเขือเปราะให้งามไวผลดกมากจนเก็บทานไม่ทัน

สำหรับแปลงปลูก
ควรขุดไถลึก 20 – 25 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 5 – 7 วัน แล้วใส่ปุ๋ ย ค อ ก คลุกย่อยลงในดิน ให้หน้ามีดินละเอียดพอสมคควร

การปลูก
ก่อนปลูกลงในแปลงต้องเพาะกล้า วิธีการเพาะกล้าในแปลงกล้า หรือในกระบะเพาะ ก็กระทำเช่นเดียวกัน คือ ขั้นแรกนำเมล็ดมาแช่น้ำค้างคืนไว้ 1 คืน แล้วนำมาห่อด้วยผ้าที่ชื้นไว้ประมาณ 3 วัน จนมีปุ่มรากงอกออกมาแล้วนำเมล็ดที่งอกนี้ไปเพาะในดิน ให้ลึก .6 – 1.2 เซนติเมตร

แล้วกลบด้วยปุ๋ ยค อ ก หรือดินละเอียด คลุมด้วยฟางแห้งแล้วรดน้ำให้ชุ่ม เมื่อกล้างอกมีใบจริง ควรถอนแยกต้นอ่อนแอทิ้งไป ให้มีระยะห่างประมาณ 10 เซนติเมตรต่อต้น

เมื่อกล้ามีอายุ 30 วัน กล้าจะสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ก็สามารถย้ายไปปลูกได้ โดยให้รากกระทบกระเทือนน้อยที่สุด ควรพลางแสงต้นกล้าไว้ประมาณ 2 – 3 วัน หลังย้ายกล้าจะทำใก้ล้าตั้งตัวได้เร็ว

ในการปลูกเป็นการค้าในหลายท้องที่ อาจใช้ระยะ 100 – 30 เซนติเมตร เพราะจะทำให้ต้นมะเขือสูง ผลมะเขือไม่ห้อยติดดิน แต่ใบมักบังกัน ไม่ค่อยโดนแสงแดดเต็มที่ ทำให้มะเขือโตช้า ต้องมีการแต่งใบออกบ้าง เพื่อให้ประสิทธิภาพในการปรุงแสงสูง

การดูแลรักษามะเขือ
การให้น้ำแก่มะเขือ จำเป็นมากในระยะแรกของการเจริญเติบโต ต้องมีน้ำเพียงพอและสม่ำเสมอ ในระยะต่อมาไม่ค่อยจำเป็นนัก ลดปริมาณน้ำให้น้อยลง และไม่ควรให้น้ำจนดินแฉะ

การให้ปุ๋ ย
เนื่องจากต้องการให้ผลของมะเขือมีมากและสมบูรณ์  สูตรปุ๋ ย ที่ใช้คือ 13 – 13 – 21 ในอัตราส่วน 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่ ในระยะแรกของการปลูกคือ หลังย้ายกล้าควรให้ปุ๋ ย ยู เ รี ย ในอัตรา 15 – 20 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับปุ๋ ย ผสมควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือใส่เป็นปุ๋ ย รองพื้น และปุ๋ ย โรยข้างหลังจากมะเขือมีอายุ 1 เดือนหลังย้ายกล้า

การพรวนดินกำจั ด วั ช พื ช ควรปฏิบัติบ่อยครั้งในขณะที่มะเขือเริ่มเจริญเติบโตเพื่อป้องกันวั ช พื ชมิให้มาแย่ง ปุ๋ ยและน้ำจากมะเขือ นอกจากนั้น ยังทำให้ดินโปร่งระบายน้ำและอากาศดี รากมะเขือจะแผ่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

การเก็บเกี่ยวมะเขือ
อายุของมะเขือที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 60 – 85 วันหลังย้ายกล้าและจะให้ผลผลิตอยู่นานถึง 6 – 8 เดือน ระยะที่เก็บผลควรอ่อน หากเก็บตอนผลแก่ คุณภาพของผลผลิตจะลดลง

โดยปลูกก่อนฤดูหนาวเล็กน้อย และมะเขือให้พักตั วในแปลงผ่านฤดูหนาว เมื่อเข้าฤดูฝนใหม่ มะเขือนั้นจะให้ผลผลิตเร็วและมากกว่ามะเขือที่เริ่มปลูกในฤดูฝน และควรมีการแต่งใบอย่าให้หนาเกินไปจะได้ผลดกนาน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

69 − = 65