วิธีปลูกผักกาดฮ่องเต้ไว้ทานหวานกรอบอร่อย

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกผักกาดฮ่องเต้ไว้ทานหวานกรอบอร่อย

การเตรียมดิน
ไถดินลึกประมาณ 15 – 20 ซม. หรือขุดดินตากแดดอย่างน้อย 14 วัน

คลุกปูนขาวอัตรา 0 – 100 กรัม/ตรม. เก็บเศษวั ช พื ชออกจากแปลง

การเพาะกล้า
เพาะกล้าแบบประณีต ในถาดหลุม อายุกล้า 15 – 20 วัน

การปลูกกวางตุ้ง
ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 กก. / ตรม. และปุ๋ย 15 – 15 – 15 อัตรา 30 กรัม / ตรม. ลงในดิน พรวนดินให้ละเอียดขึ้นแปลงกว้าง 100 – 120 ซม. ให้ร่องดินห่าง 50 ซม. ปรับหน้าแปลงให้เรียบ

หากใช้วิธีหยอดเมล็ดโดยตรง ให้ใช้นิ้วกดหลุมลึก 0.5 ซม. หยอดเมล็ด 5 เมล็ดต่อหลุม ระยะปลูกแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละฤดู กลบเมล็ด รดน้ำให้ชุ่ม

หากย้ายปลูกระยะปลูก : ฤดูฝนและฤดูหนาว 25 x 20 ซม. ฤดูร้อน 20 x 20 ซม.

การดูแลรักษาการให้น้ำ
ให้น้ำแบบสปริงเกอร์ หรือระบบน้ำหยด โดยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ 1-2 ครั้งต่อวัน

การใส่ปุ๋ย
ปลูกซ่อมต้นที่ภายใน 7 วันหลังย้ายปลูก กำจั ดวั ชพื ชทุก 15 – 20 วัน หลังย้ายปลูกหรือเมล็ดงอก และทำการถอนแยก ให้เหลือ 2 – 3 ต้น ขีดร่องลึก 2 ซม.ระหว่างแถวปลูกโรยปุ๋ ย 46-0-0 ลงไปแล้วกลบดิน แล้วรดน้ำ อาจเพิ่มปุ๋ ย 15-15-15 อัตรา 15 – 30 กรัม/ตรม.

การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ช่วงเก็บเกี่ยว : เก็บเกี่ยวหลังจากหยอดเมล็ด 35 วัน หรือหลังจากย้ายกล้า 20 วัน

การเก็บเกี่ยว :
เก็บเกี่ยวเมื่อขนาดเหมาะสม โดยใช้มี ดหรือกรรไ ก รตั ด

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 4 = 5