วิธีปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเว้นระยะมีผลต่อความดก

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเว้นระยะมีผลต่อความดก

การเตรียมแปลงปลูก และหลุมปลูก
พรวนแปลง ร่วมกับกำ จั ด วั ช พื ช ออกให้หมด และตากแปลงนาน 5-10 วัน

ขุดหลุมปลูกเป็นแถวตามแนว ย า วของแปลงในทิศขวางกับดวงอาทิตย์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะแปลง ระยะห่างระหว่างแถว ประมาณ 6-8 เมตร

ขุดหลุมขนาด 50 เซนติเมตร และลึก ประมาณ 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุม ประมาณ 6-8 เมตร  ตากหลุม นาน 3-5 วัน

การปลูก
เกษตรนิยมปลูกมะม่วงน้ำ ด อ กไม้ในช่วงต้นฝน เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

ให้ผสม ปุ๋ ย ค อ ก ประมาณ 3-5 กำมือ/หลุม และปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กำมือ/หลุม ลงก้ น หลุม พร้อมเกลี่ยหน้าดินลงคลุกให้เข้ากัน

ฉีกถุงเพาะออก นำต้นกล้าลงปลูก พร้อมเกลี่ยดินกลบให้พูนโคนต้นขึ้นมาเล็กน้อย

ปักไม้ไผ่ลงข้างลำต้น พร้อมผูกมัดด้วยเชือกฟาง

การให้น้ำ
ปล่อยให้ได้รับน้ำฝนตามธรรมชาติ

หลังปลูกในปีแรก หากบางวันที่ฝนทิ้งช่วง ให้รดน้ำวันเว้นวัน

เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง ให้น้ำวันเว้นวัน

ในระยะติดผลที่ 3-4 ปี หลังปลูก ให้น้ำวันเว้นวัน (วันที่ฝนไม่ตกหรือหน้าดินแห้งมาก) ทั้งในระยะออก ด อ ก และติดผล

หากจัดทำร่องน้ำ และปล่อยให้มีน้ำขัง จะช่วยให้ต้นมะม่วงได้รับน้ำที่เพียงพอตลอดเวลา

การใส่ ปุ๋ ย
ในระยะ 1-3 ปีแรก ที่ต้นเติบโต ให้ใส่ ปุ๋  ย 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝน และอีกครั้งปลายฤดูฝน

ปุ๋ ย ค อ ก 3-5 กำมือ/ต้น

ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ประมาณ 1-2 กำมือ/ต้น

ระยะติดผล หลังปลูก 3-4 ปี ให้ใส่ ปุ๋ ย 2 ครั้ง ครั้งแรกในระยะก่อนออ กด อ กหรือออกด อ ก ครั้งที่ 2 ใส่หลังเก็บผล

ระยะออก ด อ ก ใส่ปุ๋ ย ในชนิดเดียวกับระยะ 1-3 ปีแรก แต่เปลี่ยน ปุ๋ ย เป็นสูตร 8-24-24 หรือ 10-10-20

ระยะออก ด อ ก ใส่ปุ๋ ย ในชนิด และอัตราเช่นเดียวกับระยะ 1-3 ปีแรก

การชักนำออก ด อ ก นอกฤดู
ให้ตั ด แต่งกิ่ง และใส่ ปุ๋ ย ซึ่งกิ่งมะม่วงจะแตกยอดใหม่ อย่างน้อย 2 รุ่น

จากนั้น เริ่มหยุดการให้นํ้า 7-15 วัน พร้อมกับใส่ปุ๋ ย ค อ ก 1 ถังเล็ก/ต้น และปุ๋ ย สูตร 8-24-24

จากนั้น พรวนดินเพื่อคลุกกลบ ปุ๋ ย ลงด้านล่าง และเพื่อ ตั  ด รากฝอยรอบโคนต้น

จากนั้น ให้น้ำอย่างเต็มที่ตลอด 5-7 วัน

การห่อผล
เพื่อช่วยให้ผลมีผิ วสวย  เกษตรกรจะทำการห่อผลมะม่วงหลังจากที่ติดผลแล้ว 50-70 วัน การห่อจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือถุงพลาสติก (ถุงเปิดทั้ง 2 ด้าน)

การเก็บผลผลิต
หลังการมะม่วงน้ำ ด อ กไม้แล้ว 3-4 ปี เกษตรกรจึงปล่อยให้ติดผล โดยมีอายุผลพร้อมเก็บประมาณ 110-115 วัน หลัง ด อ กบาน ผลสุกที่เก็บมาแล้วสามารถเก็บได้นาน 5-7 วัน หากเก็บในตู้เย็นจะเก็บได้ประมาณ 14 วัน

ขอบคุณภาพจาก http://oloei.com/, thainews.prd.go.th

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 64 = 72