วิธีปลูกเพกาให้ต้นเตี้ยและฝักดกทำแบบนี้ได้ประโยชน์น่ามีไว้ทาน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกเพกาให้ต้นเตี้ยและฝักดกทำแบบนี้ได้ประโยชน์น่ามีไว้ทาน

เทคนิคการปลูกเพกาต้นเตี้ยให้ติดฝักดก
ต้องใช้ต้นพั น ธุ์ที่เป็นเพกาต้นเตี้ยสายพั น ธุ์ แท้เท่านั้น ขย า ย พั นธุ์มาจากต้นแม่พั น ธุ์ที่ดี มีคุณภาพ เช่น ต้นเ ตี้ ย ติดฝักดกหมุนเวียนตลอดปี

การเลือกพื้นที่ๆ จะปลูกสภาพดินและคุณลักษณะของหน้าดินต้องไม่แน่นมากจนเกินไป เพราะจะทำให้เพกาเตี้ยเจริญเติบโตได้ไม่ดี

ใช้ระยะปลูก4×4 เมตร ขุดหลุมลึก 50×50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ย ค อ ก 1 ปี๊บต่อหลุมต่อต้น โดยคลุกเคล้ากับดิน+ผสมด้วยเศษฟางหรือเศษใบไม้ด้วยก็ได้ ถ้ามีใบฉำฉาจะดีทำให้ต้นเพกาโตเร็วขึ้น

นำต้ น พั น ธุ์เพกาเ ตี้ ยที่ผ่านการอนุบาลอายุ 2 เดือนเป็นอย่างน้อย ลงหลุมปลูก
ในช่วง 2-3 วันแรกที่ปลูกเพกาเ ตี้ ย ให้รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน เพื่อป้องกันต้ น พั น ธุ์เพกาเ ตี้ ย น็อ คอากาศ หลังจากนั้นการรดน้ำก็ให้ดูตามสภาพดิน หากดินมีความชื้นอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำ เพราะเพกาเ ตี้ ยไม่ชอบน้ำแฉะชื้น และท่วมขัง

เพกาเ ตี้ ยมีอายุช่วง 0-15 วัน พย า ย า มให้ ปุ๋ ย ค อ ก อย่างเดียว และรดน้ำตามทุกครั้งที่มีการให้ปุ๋ ย

เพกาเตี้ยอายุ 15 วันขึ้นไปให้ใส่ปุ๋ ย 15-15-15 หรือ 16-16-16 โดยทุกๆ 1 เดือน ให้ใส่ทีนะน้อย ห่าง จากโคนต้นประมาณ 1 คืบ

เพกาเตี้ยอายุประมาณ 4-5 เดือน เราก็ต้องเริ่มตั ด แต่งยอดเพกาเ ตี้ ย เพื่อให้เพกาเ ตี้ ย ติดฝักดก
ช่วงประมาณ 6 เดือนขึ้นไปเพกาเตี้ยก็จะเริ่มติดด อ ก ในช่วงที่เพกาเตี้ยติดด อ ก ให้เสริมปุ๋ ย สูตรบำรุง ด อ ก และผล เช่น 8-24-24 ปริมาณการใส่ประมาณ 2-3 กำมือ ต่อต้น ทุกๆ 15 วัน

ในช่วงที่เพกาติดด อ ก ให้โรยปุ๋ ย รอบๆ ทรงพุ่มใบของเพกาเตี้ย พร้อมทั้งปุ๋ ย ค อ กควบคู่กันไป และรดน้ำตามทุกครั้งที่มีการให้ปุ๋ ยเพกาเตี้ย พอเพกาเตี้ยเริ่มติดฝักแล้วก็หยุดให้ปุ๋ ย เ ค มีได้

ถ้าปลูกแบบต้นที่เพาะจากกิ่งชำ ประมาณ 4-5 เดือน จะเริ่มออกด อ ก แต่ถ้าปลูกแบบต้นที่เพาะด้วยเมล็ด ใช้เวลาประมาณ 1 ปี จะเริ่มออกด อ ก หลังจากที่เพกาออกด อ กประมาณ 20-30 วัน จะเริ่มติดฝัก ระยะเวลา 1 ปี สามารถเก็บฝักได้ประมาณ 2-3 รุ่น แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้น

ต้นเพกาช่วงปีแรกที่ออก ด อ กจะไม่ค่อยติดฝักดก ซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว แต่จะติดฝักดกมากในช่วงปีที่ 2 เป็นต้นไป ต้นเพกาเ ตี้ ยที่ได้รับการดูแลให้ปุ๋ ยให้น้ำที่เพียงพอจะติดฝักดกประมาณ 100 ฝักต่อรุ่น หรือประมาณ 300 ฝักต่อปี ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บขายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

เมื่ออายุต้นเพกาประมาณ 4 ปีขึ้นไปต้นจะสูงเกิน 3 เมตร ควรทำการตัดแต่งทำสาวให้ต้นเพกา
หลังจากตักแต่งแล้วรดน้ำให้ปุ๋ ย เพกาจะผลิยอดกิ่งงอกออกมาใหม่ ก็จะได้เพกาต้นเ ตี้ ย เหมือนเดิมอีกครับ

 

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

9 + 1 =