วิธีปลูกข่าให้กองามไวหน่อเยอะช่วงนี้เหมาะเลยเริ่มดินชุ่ม

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกข่าให้กองามไวหน่อเยอะช่วงนี้เหมาะเลยเริ่มดินชุ่ม

การเตรียมดิน
ข่าต า แดง ชอบดินร่วนซุย ชอบดินชื้น แต่ไม่ชอบน้ำขัง หากพื้นที่ใดน้ำขังก็ต้องทำพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน ควรพรวนดิน โรยด้วยแกลบลงไป เตรียมตากดินไว้ 7 วัน คลุมดินด้วยฟางข้าว ขุดหลุม 50*50 ซม.

การเตรียมต้นข่าต า แดง
ใช้ต้นพั น ธุ์อายุ 1.6 ปีเท่านั้น เพราะทดลองแล้วว่าอายุข่าต า แดง ขนาดนี้เหมาะในการนำมาปลูก แตกแขนงดี แข็งแรง และมีตามาก นำมาแยกแง่ง ตั ด ใบ ตั ด ราก ออกให้หมด แล้วล้างให้สะอาด แล้วนำต้นพั น ธุ์ที่เตรียมแล้ว

ถ้าเหง้าไหนใหญ่เกินไปก็ตั ด แบ่งออก บริเวณรอยแ ผ ลที่ตั ด ให้ทาด้วยปูนกินหมากตรงแ ผ ลจะช่วยป้องกันเ ชื้ อร าได้ จากนั้นนำไปเพาะชำในแกลบดำ หรือ ขุยมะพร้าว แล้วรดน้ำให้ชุ่ม รอรากงอกประมาณ 10-15 วัน หากท่านใดไม่ อ ย า กรอก็สามารถนำเหง้าข่าที่แช่น้ำ ย า แล้ว ลงปักดำปลูกได้ทันที

การปลูกข่า
แบบที่ 1 ใช้ข่า 500 กิโลกรัม ลงปลูกหลุมละ 1 ต้น ได้ 2,350 กอ ระยะห่างในการปลูก 80×60 เซนติเมตร เก็บผลผลิตได้ 1,500 กิโลกรัม

แบบที่ 2 ใช้ข่า 1,000 กิโลกรัม ลงปลูกหลุมละ 2 ต้น ได้ 2,350 กอ ระยะห่างในการปลูก 80×60 เซนติเมตร เก็บผลผลิตได้ 3,000 กิโลกรัม

แบบที่ 3 ใช้ข่า 1,500 กิโลกรัม ลงปลูกหลุมละ 3 ต้น ได้ 1,500 กอ ระยะห่างในการปลูก 100×100 เซนติเมตร เก็บผลผลิตได้ 4,500 กิโลกรัม

การให้น้ำแปลงข่า
แนะนำง่ายๆ ดังนี้คือ ในรอบหนึ่งเดือน ให้น้ำข่า 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 และ 16  จากนั้นเปิดน้ำใส่ให้แปลงข่าชุ่มโชก จากนั้นก็ปล่อยให้น้ำหน้าดินค่อยๆ ซึมลงไปในแปลงข่าเอง พอวันที่ 16 ก็ทำเหมือนกันอีกรอบ หรือ สังเกตหน้าดิน หากยังชุ่มอยู่ไม่ต้องให้น้ำ หากหน้าดินแห้งก็ให้น้ำเพิ่มเติม

การให้ปุ๋ ย
แนะนำให้ใช้เฉพาะปุ๋ ย ค อ กไก่แกลบเท่านั้น  ด้วยระยะเวลาการเติบโต 8 เดือน ในช่วงเดือนที่ 1-4 ใช้ปุ๋ ย สูตร 46-0-0 ช่วงเดือนที่ 5-7 ให้ใช้สูตร 0-0-60 ใส่โดยโรยรอบกอข่า ระยะห่าง 10 เซนติเมตร

เพราะรากฝอยจะออกมาหาปุ๋ ย บริโภคเอง เพียงเท่านี้ เอาใจใส่ตามคำแนะนำ ก็สามารถปลูกข่าต า แ ด ง ให้ได้ผลผลิตดี ตรงตามความต้องการแน่นอน

เคล็ดลับที่เกษตรกรควรรู้ คือ
ทุกครั้งที่เกษตรกรขุดข่าออกแล้ว ควรกลบหลุมข่าที่ขุดแล้วด้วยแกลบดำให้พูนเป็นหลังเต่าทั่วทั้งกอข่า จะช่วยให้ข่ามีสีสวย และทำให้ข่าขุดง่ายในคราวต่อๆ ไป

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 1