วิธีปลูกมะเขือเทศให้ต้นพุ่มใหญ่ผลดกเก็บได้นาน ง่ายมากฉบับจับมือทำ 

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกมะเขือเทศให้ต้นพุ่มใหญ่ผลดกเก็บได้นาน ง่ายมากฉบับจับมือทำ 

การเตรียมดิน และแปลงปลูก
ไถดินลึกประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร ควรไถ 2 ครั้ง ตากดิน 3 – 4 สัปดาห์ แล้วย่อยดินให้ละเอียด หากมีการใส่ปูนขาว เพื่อปรับความเป็นกรดด่างของดิน ควรใส่ปูนขาวก่อนปลูกประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ ปรับระดับดินให้เสมอกัน เพราะหากเป็นหลุมหรือแอ่ง อาจทำให้เกิดน้ำขังยกแปลงปลูก 30 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ควรคลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้นในดิน

การปลูก สามารถทำได้หลายวิธี
การเพาะในกระบะเพาะ
เหมาะกับการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีราคาแพง เนื่องจากใช้ดินในปริมาณน้อย จึงสามารถฆ่าเชื้อในดินได้ โดยใช้ คลอไรด์พิตรินต่อน้ำ อัตรา 1 : 2000 นำไปรดดินก่อนปลูก 2 สัปดาห์ หรือตากดิน 3 – 4 สัปดาห์ นำดินที่เตรียมไว้ก่อนหน้าผสมกับปุ๋ ย ค อ กและแกลบ อัตรา 3:1:1 หยอดเมล็ดแล้วกลบด้วยแกลบหรือทรายบางๆ รดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะ  เมื่อต้นกล้าอายุได้ 15 วัน หรือมีใบจริง 2 ใบ ให้ย้ายกล้าลงใส่ถุงพลาสติกขนาด 4*6 นิ้ว ถ้าไม่ย้ายกล้าลงถุง ควรชำกล้าเป็นแถวในแปลงชำ เมื่อกล้าอายุ 30 – 40 วัน หรือสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ย้ายลงแปลงปลูก

การเพาะในแปลงเพาะ
เหมาะกับต้องการต้นกล้าในปริมาณมาก ขนาดแปลง กว้าง 1 เมตร ความย าวขึ้นกับขนาดพื้นที่ ทางเดินระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร โรยเมล็ดเป็นแถวห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้าอายุได้ 20 -25 วัน หรือมีใบจริง 2 – 3 ใบ ย้ายลงแปลงปลูก

ที่แปลงเพาะควรมีตาข่ายพรางแสงหรือผ้าดิบคลุมแปลง เพื่อกันแดด ลม และฝน ควรเปิดให้แปลงรับแสงช่วงเช้าจนถึง 9.00 น. และเปิดอีกครั้งหลัง 16.00 น. หรืออาจใช้ฟางข้าวใหม่มาคลุมหลังโรยเมล็ด เมื่อเมล็ดงอก ให้เอาฟางออก

การหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง
เหมาะกับพื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำ สามารถให้น้ำได้สะดวก แต่จะเสียเวลาและแรงงานในการดูแลรักษามากกว่าวิธีอื่น ใช้เมล็ดพันธุ์ 80 – 100 กรัม ต่อไร่

ระยะปลูกที่เหมาะสม
ปลูกเป็นแถวคู่ ระยะห่างระหว่างแถว 70 เซนติเมตร ระหว่างต้น 50 เซนติเมตรถ้าใช้ระยะปลูกที่แคบเกินไป จะทำให้การดูแลแปลงลำบาก ในฤดูฝนควรใช้ระยะปลูกห่าง เนื่องจากต้นจะเจริญได้ดี มีทรงพุ่มสูงใหญ่กว่าฤดูอื่น ๆ

การให้น้ำ
สำหรับต้นกล้า หลังย้ายกล้า รดน้ำให้ชุ่ม เช้า – เย็น เมื่อกล้าตั้งตัวได้แล้ว รดวันละครั้ง อย่างสม่ำเสมอจนถึงผลเริ่มแก่ (ผลเริ่มเปลี่ยนสี) หลังจากนั้นให้ลดการให้น้ำลง เพราะในระยะนี้หากให้น้ำมากเกินไป อาจทำให้ผลแตกได้ และดินอาจชื้น

การพรวนดินกลบโคนต้น
สำหรับแปลงที่ไม่ได้คลุมด้วยพลาสติก ควรทำการพรวนดินกลบโคนต้น โดยเปิดเป็นร่องระหว่างแถวเพื่อให้ให้น้ำสะดวก และทำให้รากเกิดมากขึ้น หลังจากทำครั้งแรกไปแล้ว 1 เดือน ให้ทำการกลบโคนอีกครั้ง

การใส่ปุ๋ ย 
อาจรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัมต่อหลุม

หลังจากนั้นใส่เสริมอีกเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต โดยใส่ตามสภาพของดิน เช่น

ดินเหนียว อาจใส่ปุ๋ ยสูตร 12-24-12 หรือ 15-30-15 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่

ดินร่วน อาจใส่ปุ๋ ยสูตร 10-20-15 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่

ดินทราย อาจใส่ปุ๋ ยสูตร 15-20-20 หรือ 13-13-21 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ โดย อาจแบ่งใส่ 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 หลังย้ายปลูก 7 วัน

ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งที่ 1 แล้ว 15 วัน

ครั้งที่ 3 หลังจากครั้งที่ 2 แล้ว 20 วัน

การปักค้าง
การปักหลักหรือทำค้างควรเริ่มทำหลังจากใส่ปุ๋ ยครั้งที่ 2 ก่อนดอกออก โดยเชือกผูกกับลำต้นให้ไขว้กันเป็นเลข 8 และผูกเงื่อนกระตุกกับค้าง เพื่อให้ต้นเจริญได้ดี สะดวกต่อการดูแลรักษา และผลไม่สัมผัสดิน สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว

การตัดแต่งกิ่ง
ตัดแต่งกิ่งเหลือไว้เพียง 1 – 2 กิ่ง สำหรับที่ปลูกเพื่อรับประทานสด ผลจะออกทยอยตามกิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ หากมีผลมากเกิน ควรปลิดผลออก ให้เหลือต้นละประมาณ 15 – 20 ผล และผลที่ได้จะมีขนาดไม่สม่ำเสมอ

การเก็บเกี่ยว
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวจะขึ้นอยู่กับสายโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 75 – 90 วันหลังเพาะเมล็ด ซึ่งระยะเริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยวจะใช้เวลาประมาณ 4- 5 เดือน หากเก็บส่งตลาด ควรเก็บในระยะที่ไม่แก่จัดหรือห่าม ผลมีสีเขียวและเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบ้าง และควรมีขั้วติดผลมาด้วย จะทำให้ทนทานต่อการขนส่ง ไม่ช้ำง่ายและเก็บไว้ได้นาน เมื่อถึงวางขายก็จะเริ่มสุกพอดี

ส่วนการเก็บส่งโรงงานอุตสาหกรรมนั้นต้องเก็บในระยะผลสุกเป็นสีแดงหรือสีส้มทั้งผล (ขึ้นอยู่กับพันธุ์) และเก็บไม่ให้มีขั้วผลติดมากับผลด้วย

เทคนิคการเก็บเกี่ยว
หลังจากเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศ ถ้าต้องการเก็บไว้ได้นานขึ้น ควรเช็ดผิวมะเขือเทศด้วยน้ำปูนใส เช็ดให้สะอาด แล้วผึ่งลมให้แห้ง ในที่ร่ม

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

42 + = 51