วิธีปลูกมะม่วงให้คุ้มค่าแบบต้นเดียวออกผลตลอดทั้งปี

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกมะม่วงให้คุ้มค่าแบบต้นเดียวออกผลตลอดทั้งปี

การปลูกมะม่วงโชคอนันต์ 3 ฤดู
มะม่วง 3 ฤดู เป็นที่นิยมปลูก  โดยนิยมปลูกตามบ้านเรือนหรือตามไร่ ปลายนา รวมถึงปลูกเพื่อการค้าในแปลงใหญ่ ซึ่งนิยมปลูกจากต้นพั น ธุ์ ตอนกิ่งหรือการเสี ย บ ย อ ด เป็นหลัก

การเตรียมแปลงปลูก และหลุมปลูก
พรวนดิน และตากดิน 1-2 ครั้ง แต่ละครั้งตากดินนาน 5-10 วัน

ขุดหลุมปลูกเป็นแถวในทิศขวางกับดวงอาทิตย์ แต่ละหลุมกว้าง และลึก ประมาณ 50 เซนติเมตร

ถ้าปลูกหลายต้นระยะห่างระหว่างหลุม และแถว ประมาณ 6-8 เมตร

ปล่อยหลุมให้ตากแดดนาน 3-5 วัน

การปลูก
ให้ปลูกลงหลุมในช่วงเข้าฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

คลุกก้นหลุมกับหน้าดินด้วยปุ๋ยคอกที่ 3-5 กำมือ/หลุม ร่วมด้วยกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ที่ 1 กำมือ/หลุม

นำต้นพั น ธุ์ลงปลูก  พร้อมกลบดินให้พูนขึ้นสูงจากหน้าดินเล็กน้อย

ปักยึดด้วยไม้ไผ่ พร้อมผูกเชือกฟางยึ ด ลำต้นไว้

การให้น้ำ
หลังการปลูกให้ปล่อยเติบโตด้วยน้ำฝน

หากฝนทิ้งช่วงนาน ให้รดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวัน

เมื่อย่างเข้าฤดูแล้ง ให้น้ำวันเว้นวัน

ในระยะปล่อยติดผลที่ประมาณ 3-4 ปี หลังปลูก ให้น้ำ 2-3 วัน/ครั้ง ในระยะออก ด อ ก และติดผล

การใส่ปุ๋ ย
ในระยะ 1-3 ปีแรก ที่ยังไม่ต้องการให้ติดผล ให้ใส่ปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตรา ปุ๋ ย ค อ ก 3-5 กำ/ต้น ปุ๋ ย 15-15-1 1 กำมือ/ต้น

ช่วงปล่อยติดผล ในระยะออก ด อ กให้เปลี่ยนปุ๋ ย เป็นสูตร 10-10-20 และปุ๋ ย ค อ กในอัตราเดียวกับในระยะก่อนปล่อยติดผล

การเก็บผลผลิต
การปลูกมะม่วงโชคอนัน 3 ฤดูจะปล่อยให้ลำต้นเติบโตอย่างเต็มที่ก่อนใน 1-3 ปีแรก หลังจากนั้น จึงปล่อยให้ต้นติดผลได้ ซึ่งอาจอยู่ในปีที่ 3-4 หรือ ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป โดยแบ่งระยะการให้ผลออกเป็น 3 ช่วง คือ

ระยะตั้งแต่ 3-6 ปี เริ่มให้ผลน้อยถึงปานกลาง

ระยะ 7-15 ปี ให้ผลผลิตมาก โดยมักให้ผลผลิตสูงสุดในปีที่ 13

ระยะ 16 ปี ขึ้นไป ให้ผลผลิตน้อย และน้อยลงเรื่อยๆ (7)

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

91 − 82 =