วิธีปลูกมังคุดผลดกขาวฟูหวานอร่อยถ้าแค่ไว้ทานต้นเดียวพอ 

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกมังคุดผลดกขาวฟูหวานอร่อยถ้าแค่ไว้ทานต้นเดียวพอ 

การเตรียมแปลง และหลุมปลูก
ตากดินไว้ 7-10 วัน ส่วนแปลงที่ปลูก พื ชอ่อนมาก่อน และไม่ค่อยรกนัก ให้ไถพรวนแปลง และตากดินไว้นานเท่ากัน

การปลูกมังคุดในพื้นที่สูงจำเป็นต้องขุดหลุมปลูก โดยขุดหลุมกว้าง และลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร และควรตากหลุมไว้ก่อน 3-5 วัน

โดยระยะหลุม และระยะแถวที่เหมาะสมสำหรับการปลูกด้วยกล้าจากเมล็ด คือ 9×9 เมตร หรือ 10×10 เมตร

ส่วนกล้าจากการตอนหรือการเสียบ ย อ ด มีระยะการปลูกที่ 6×6 เมตร จากนั้น นำปุ๋ ย ค อ กประมาณ 5 กำมือ หว่านโรยก้นหลุม ร่วมกับ ปุ๋ ย 15-15-15 ประมาณ 1 กำมือ พร้อมเกลี่ยดินลงคลุกผสมให้เข้ากัน

ขั้นตอนการปลูกต้นมังคุด
การปลูกมังคุด ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เพราะจะช่วยให้ต้นกล้าตั้งตัวได้เร็ว โดยแบ่งวิธีปลูกออกเป็น 2 แบบ คือ

การปลูกแบบโพนโคน ซึ่งนิยมมากในภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มหรือมีฝนตกชุก ด้วยการขุดดินกองให้สูงจากพื้น แล้ววางต้นตั้งกับกองดิน และขุดดินกลบโคนต้นให้แน่น ก่อนนำไม้ไผ่มาปักด้านข้าง พร้อมผูกรัดด้วยเชือกฟาง

การปลูกแบบหลุม เป็นวิธีที่ใช้สำหรับพื้นที่สูงหรือไม่เสี่ยงต่อน้ำท่วมขัง โดยทำหลังจากที่คลุกผสมปุ๋ ย กับดินแล้ว ก่อนนำต้นลงหลุม และเกลี่ยดินกลบ ให้พูนดินสูงกว่าผิวแปลงเล็กน้อย ก่อนใช้ไม้ไผ่ปัก และผูกรัดต้นไว้

การให้น้ำ
โดยทั่วไปการปลูกมังคุดนิยมลงกล้าในแปลงในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อที่จะทำให้ต้นติด และเติบโตได้ง่ายด้วยอาศัยน้ำจากฝน แต่หากปลูกในช่วงฤดูแล้งควรมีระบบให้น้ำที่เพียงพอแก่ต้น  ส่วนหลังการปลูกควรติดตั้งระบบให้น้ำที่เป็นระบบน้ำหยดหรือแบบสปริงเกอร์สำหรับให้น้ำในช่วงที่ไม่มีฝนตก

การใส่ ปุ๋ ย
การใส่ ปุ๋ ย บำรุงต้นหลังการปลูกจนถึงก่อนการออก ด อ กครั้งแรกของต้น ให้ใช้ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น

การใส่ ปุ๋ ย บำรุงด อ ก และผล ให้ใช้สูตร 13-13-21 หรือ 8-24-24 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น

การใส่ ปุ๋ ย บำรุงต้นหลังการเก็บเกี่ยว ให้ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 1-3 กิโลกรัม/ต้น

รวมถึงปุ๋ ย พื ช สดหรือมู ล สั ต ว์ที่หาได้ตามท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยบำรุงดินให้เหมาะสมมากขึ้น

การควบคุมวั ช พื ช
การกำ จั ด วั ช พื ช จะทำปีละประมาณ 2 ครั้ง การไถพรวนดิน และการตั ด เศษ วั ช พื ช ปกคลุมพื้นที่ เป็นต้น

การปลูก พื ชคลุมดิน ได้แก่ การปลูกถั่วพร้าคลุมดิน ในช่วงฤดูฝน

ทั้งนี้ ในระยะแรกของการปลูกที่ต้นมังคุดยังเล็กมักพบวั ช พื ช ขึ้นปกคลุมรอบต้นเร็ว จึงจำเป็นต้องมีการ ตั ด อย่างสม่ำเสมอ แต่เมื่อต้นมังคุดโตเต็มที่ และแตกกิ่งมากแล้วจะทำให้ปัญหาน้อยลงเอง

การเก็บผลมังคุด
มังคุดที่ปลูกด้วยเมล็ดจะติดผลให้เก็บได้ครั้งแรกเมื่อมีอายุประมาณ 7 ปี ซึ่งระยะ 7-10 ปี จะติดผลไม่มากนัก และจะติดผลอย่างเต็มที่เมื่อต้นมีอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ ผลมังคุดทั่วไปจะเก็บได้เฉลี่ยประมาณ 60 กิโลกรัม/ต้น/ฤดู แต่ละผลจะมีน้ำหนักประมาณ 70-100 กรัม/ผล เฉลี่ย 80 กรัม/ผล

มังคุดในภาคตะวันออกจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ส่วนภาคใต้จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันย า ยน การนับอายุหลังจากมังคุด อ อ ก ด อ กจะใช้เวลาประมาณ 16 สัปดาห์ หรือประมาณ 11-12 สัปดาห์ หลังดอกบาน จึงสามารถเก็บผลได้ ซึ่งผลที่เก็บมาจะมีอายุการเก็บที่ 1-2 สัปดาห์ ในที่ร่มธรรมดา และประมาณ 2-4 สัปดาห์ ในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 10-15 องศา

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

77 − = 76