วิธีปลูกแตงไทยให้งามไวได้ผลผลิตดี หยอดหลุมละ 3-5 เมล็ด

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกแตงไทยให้งามไวได้ผลผลิตดี หยอดหลุมละ 3-5 เมล็ด

การปลูกแตงไทย
การปลูกแตงไทยจะใช้วิธีการปลูกด้วยเมล็ด ซึ่งปัจจุบันเมล็ดค่อนข้างจะหา ย า ก เนื่องจากเป็นแตงที่ปลูกในบางจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคอีสานเท่านั้น และเป็นการปลูกเพ่อบริโภคภายในครัวเรือน และจำหน่ายตามชุมชนเท่านั้น

การเตรียมดิน
การปลูกแตงไทยนิยมปลูกบนแปลงไร่นา ซึ่งต้องเตรียมดินด้วยการไถพรวนดิน พร้อมกำจั ด วั ช พื ช และตากดิน 5-7 วัน ก่อน หลังจากนั้น หว่านโรยด้วยปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย 15-15-15  พร้อมไถยกร่องคล้ายกับการปลูกสำปะหลัง ขนาดร่องกว้าง 60-80 เซนติเมตร ซึ่งจะได้ระห่างระหว่างแถวประมาณ 80-100 เซนติเมตร

การปลูก
การปลูกแตงไทยนิยมปลูกในช่วงต้นฤดูฝนจนถึงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว โดยใช้วิธีการหยอดเมล็ด ระยะห่างระหว่างหลุม 60-80 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 3-5 เมล็ด

การดูแล
การดูแลแตงไทยไม่ค่อยยุ่งนักเหมือนการปลูกแตงชนิดอื่น หากปลูกในฤดูฝนจะอาศัยน้ำฝนในการเติบโตเท่านั้น และไม่ต้องทำค้าง เพียงปล่อยให้เลื้อยตามดิน แต่บางพื้นที่อาจพบการระบาดของไ ส้ เ ดื อ นเจาะผล หรือผลเน่า ซึ่งต้องคอยหาที่รองผลไม่ให้สัมผัสกับดิน โดยเฉพาะในช่วงที่ดินชุ่มมาก เช่น การใช้เศษไม้ กิ่งไม้ หรือฟางรองผล

การเก็บผลผลิต
ผลแตงไทยที่สุกจะมีสีเหลือง และมีกลิ่นหอม ควรเก็บผลในระยะที่ผิวเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองมากกว่าร้อยละ 70 ของผล ใบเหลือง และร่วง ไม่ควรเก็บในระยะผลปริแตก เพราะจะเก็บได้ไม่นาน

หากต้องการเก็บเมล็ดให้ใช้ซ้อนขูดเมล็ดออกให้หมด แล้วนำมากรองใส่ผ้าขาวหรือตะแกรงร่อน หลังจากนั้นนำเมล็ดตากแดดให้แห้ง ก่อนนำบรรจุใส่หรือขวดพลาสติกสำหรับเพาะปลูกในฤดูกาลหน้า

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

40 − 37 =