วิธีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้เว้นระยะแบบนี้โตไวผลดก

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้เว้นระยะแบบนี้โตไวผลดก

ระยะปลูก
ระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูกมะพร้าวน้ำหอม คือระยะระหว่างต้น x ระยะระหว่างแถว 6×6 เมตร

การเตรียมหลุมปลูก
ควรเตรียมหลุมปลูกในฤดูแล้ง ขุดหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร แยกดินส่วนบนไว้ต่างหาก ตากลุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์  ถ้าปลูกมะพร้าวในพื้นที่แห้งแล้งหรือดินที่ปลูกเป็น ทรายจัดให้ใช้กาบมะพร้าวก้นหลุม โดยวางกาบมะพร้าวในด้านที่มีเส้นใยหงายขึ้นข้าง บนวางซ้อนกัน 2-3 ชั้น เพื่อช่วยเก็บความชื้นในดิน

ถ้าไม่มีกาบมะพร้าวจะใช้วัสดุอื่น เช่น ฟางข้าว ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง ฯลฯ แทนก็ได้ ใส่ดินบนที่ผสมปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย ห มักในอัตรา 1:7 รองก้นหลุมส่วนดินล่างผสมด้วยปุ๋ ย ฟอสเฟตหลุมละครึ่งกิโลกรัม (ประมาณ 2กระป๋องนม) เอาดินใส่ลงในหลุมให้เต็ม ทิ้งไว้จนถึงฤดูปลูก

วิธีการคัดเลือกพั น ธุ์มะพร้าวน้ำ ห อ มพั น ธุ์แท้
มะพร้าวน้ำห อ มพั น ธุ์แท้ ผลมะพร้าวที่เพาะจนแ ท งต้นอ่อนออกมาแล้วเปลือก ของผลมะพร้าวจะย่นเป็นริ้ว ๆ

ขณะที่มะพร้าวที่กลายพั น ธุ์ เปลือกมะพร้าวจะเรียบไม่ย่น หรือสังเกตที่ต้นอ่อนที่กลายพั น ธุ์สีของก้านใบจะออกสีแดง แต่ถ้าเป็นหน่อพั น ธุ์แท้จะเป็นสีเขียว อีกวิธีก็คือข ยี้ ปลายรากมะพร้าว ดมดูหากมีกลิ่นห อ มคล้ายใบเตยเป็นพั น ธุ์มะพร้าวน้ำห อ มแท้

ควรปลูกในฤดูฝน
ขุดดินบนหลุมปลูกที่เตรียมไว้ให้เป็นหลุมเล็ก ๆ ขนาดเท่าผลมะพร้าว

เอาหน่อที่คัดเลือกแล้วมาตั ด รากที่หักช้ำออก ใช้ปูนขาวทาตรงรอยตั ด วางหน่อลงในหลุม ให้หน่อตั้งตรง หันหน่อไปในทิศทางเดียวกัน

กลบดินอย่างน้อย 2/3 ของผล หรือให้มิดผลมะพร้าวพอดีแต่ระวังอย่า ให้ดินทับโคนหน่อ เพราะจะทำให้หน่อถูกรัด ต้นจะโตช้าแต่เมื่อมะพร้าวโตขึ้นแล้วก็ควรจะกลบ ดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันโคนลอย

เอาไม้ปักเป็นหลักผูกยึดกับต้นให้แน่น เพื่อป้องกันลมโยกเหยียบดินรอบโคนหน่อให้แน่น

ควรทำร่มให้ในระยะแรกนื่องจากถูกแดดจัดเกินไป

การให้น้ำ
ในการปลูกมะพร้าวน้ำห อ มในปีแรก ควรใช้น้ำทุกสัปดาห์เมื่อมะพร้าวโตขึ้นอาจให้น้ำทุก 2 สัปดาห์

การเก็บเกี่ยว
มะพร้าวน้ำห อ มเป็นไม้ผลที่ให้ผลผลิตตลอดปี โดยสามารถเก็บผลมะพร้าวได้ประมาณ 20 วันต่อครั้ง ใน 1 ปีหากมะพร้าวแท งจั่นทุกครั้งที่ออกทาง ใหม่จะเก็บมะพร้าวได้ทั้งสิ้น 16 ทะลายต่อต้น

ซึ่งทะลายใหญ่ ๆ มีผลประมาณ 10-15 ผล ผลผลิตเฉลี่ยปีละ 70-100 ผลต่อต้น หรือประมาณ 3000-4000 ผลต่อไร่ ระยะที่เหมาะ สำหรับเก็บมะพร้าวมากที่สุดคือมะพร้าวเ นื้ อ สองชั้นมีเ นื้ อ เต็มกะลา  เ นื้ อ หนาอ่อนนุ่มซึ่งอายุหลังจากจั่นเปิดประมาณ 200 – 210 น้ำมีความหนาประมาณ 6.6-7 เปอร์เซ็นต์บริกซ์

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

39 + = 47