วิธีปลูกมะเขือเปราะให้งามไวมีแต่คำว่าดกเต็มต้น

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกมะเขือเปราะให้งามไวมีแต่คำว่าดกเต็มต้น

การเพาะกล้ามะเขือเปราะ 
ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ ย ค อ ก  2:1 และใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพราะกล้า

ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดเท่าไม้จิ้มผลไม้) กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้า ขนาดความลึก 0.5 ซม.

นำเมล็ดมะเขือเปราะหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด

กลบดินหน้าเมล็ดมะเขือเปราะแล้วรดน้ำ  ใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นล้อมถาดเพาะไว้

หลังเพาะนาน 7-10 วัน มะเขือเปราะเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นกล้ามะเขือเปราะทุกวันๆละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็นจนกระทั่งต้นกล้า

มะเขือเปราะมีอายุ 25-30 วัน จึงย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในกระถาง หรือในแปลงปลูก

การเตรียมในแปลงหรือในกระถาง
ถ้าปลูกมะเขือเปราะในแปลงควรเตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยดินหน้าดินลึก 15-20 ซม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ ย ค อ ก  หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง

ในกรณีปลูกมะเขือเปราะในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ ย ค อ ก ในอัตรา 2:1

การดูแลรักษา มะเขือเปราะ
ย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในแปลง หรือในกระถาง

รดน้ำทุกวัน และในช่วงการติดผลต้องระมัดระวังให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

หลังย้ายปลูกแล้ว 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 1 ส่วน 4 ช้อนชา ควรโรยปุ๋ ย ห่างโคนต้นประมาณ 2-3 ซม. และรดน้ำทันที

ควรใส่ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 1 ส่วน 4 ช้อนชา ทุกๆ 15 วัน

หลังย้ายปลูกนาน 45-60 วัน มะเขือเปราะเริ่มทยอยผลผลิต สามารถเก็บผลผลิตไปบริโภคได้

หลังจากที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมะเขือเปราะไปแล้ว ประมาณ 2 เดือน ควรตั ด แต่งกิ่งออกบ้าง เพื่อทำให้ลำต้นมะเขือเปราะ เจริญเติบโตแตกกิ่งก้านใหม่ ที่มีความแข็งแรง จะให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้อีก และควรทำการตั ด แต่ง และบำรุงต้นมะเขือเปราะ เช่นนี้ ทุกๆ 2-3 เดือน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

5 + 4 =