วิธีปลูกผักกระจ้อนให้งามไวใช้เวลา 30 วันเก็บผลิตได้

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกผักกระจ้อนให้งามไวใช้เวลา 30 วันเก็บผลิตได้

การปลูกผักกระจ้อน
การปลูกผักกระจ้อนสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี หากให้น้ำที่เพียงพอ รวมถึงเป็นผักที่ชอบดินร่วนปนทราย และมีหน้าดินลึก 10-20 ซม.

สำหรับการปลูกผักกระจ้อนนั้น แบ่งได้เป็นการปลูกในแปลงขนาดใหญ่เพื่อการค้า และการปลูกในแปลงขนาดเล็กสำหรับรับประทานในครัวเรือน

การปลูกผักกระจ้อนในแปลงขนาดใหญ่
การเพาะกล้า
การเพาะกล้าผักกระจ้อนจะทำการหว่านเมล็ดลงแปลงเพาะที่เตรียมไว้จากการไถพรวนดิน และหว่านรองพื้นด้วยปุ๋ ย ค อ ก ขนาดแปลง 1-1.5 เมตร หลังจากหว่านเมล็ดให้รดน้ำ ใส่ปุ๋ ย และดูแลจนกว่ากล้าจะมีความสูง 5-10 ซม. ก่อนย้ายปลูกลงแปลงใหญ่

การเตรียมดิน และเตรียมแปลง
ผักกระจ้อนมีระบบรากตื้นประมาณ 10-20 ซม. ดังนั้น จึงต้องเตรียมดินให้มีความร่วนซุยตลอด 1-30 ซม. ด้วยการไถพรวนดินจำนวน 2 รอบ ทำการตากดิน และกำจั ด วั ช พื ช ทั้งนี้ ก่อนการไถรอบที่ 2 หรือไถยกร่องแปลงให้หว่านรองพื้นด้วยปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย  (15-15-15 10 กิโลกรัม/ไร่) หรือหว่านรองพื้นเฉพาะปุ๋ ย ค อ ก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

การไถยกร่องแปลงจะทำเฉพาะในแปลงขนาดใหญ่ ด้วยการไถเปิดให้เกิดร่องระหว่างแปลง 0.4-0.5 เมตรแต่บางพื้นที่ เช่น ภาคกลางมักทำการยกร่องแปลงสูง โดยมีร่องน้ำกั้นแปลง ซึ่งสำหรับการปลูกในแปลงใหญ่จะทำการยกร่องแปลงขนาดประมาณ 1.5-2.5 เมตร ส่วนความ ย า ว ตามความเหมาะสม

การปลูกลงแปลง
หลังจากที่ต้นกล้าโตสูง 5-10 ซม. แล้ว จะทำการย้ายลงปลูกในแปลง ทั้งนี้ ก่อนถ อ นกล้าจะต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อน โดยการปลูกในแปลงจะปลูกในระยะ 20×20 ซม.

การให้น้ำ
หลังการปลูกจะต้องให้น้ำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และให้ต่อเนื่องจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

การใส่ปุ๋ ย
หลังการปลูกแล้ว 1-2 อาทิตย์ ให้ใส่ปุ๋ ย ดังนี้
ปุ๋ ย ค อ ก 3-5 ตัน/ไร่

ปุ๋ ย  12-6-6 จำนวน 35 กิโลกรัม/ไร่ อาจให้ด้วยการหว่านหรือผสมน้ำรด

การเก็บเกี่ยว
ผักกระจ้อน จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 30-45 วัน หลังการหว่านเมล็ด หรือประมาณ 20-25 วัน หลังการย้ายปลูก ด้วยการใช้ มี ด ตั ด โคนต้น โดยไม่ต้องถ อ น ต้น

 การปลูกผักกระจ้อนเพื่อรับประทานเอง
การปลูกเพื่อรับประทานเองมักใช้แปลงขนาดเล็กเพียงไม่กี่ตารางเมตร ในสวนหลังบ้าน หรือ ตามคันบ่อตามไร่นา ซึ่งมีการเตรียมดินง่ายๆด้วยการใช้จอบขุดพรวนดิน พร้อมกับกำ จั  ด วั ช พื ช ออกให้หมด ร่วมกับหว่านโรยด้วย ปุ๋ ย ค อ กพรวนผสมให้เข้ากัน

ส่วนการเตรียมกล้าจะใช้วิธีเดียวกันดังที่กล่าวในการปลูกแบบแปลงขนาดใหญ่ แต่จะใช้พื้นที่น้อยกว่าเท่านั้น ทั้งนี้ ด้วยการหว่านเมล็ดลงแปลง แล้วรดน้ำ ให้ปุ๋ ย และดูแลจนต้นโตพร้อมเก็บรับประทาน แต่อาจมีการถ อ น ต้นอ่อนทิ้งหากมีบางจุดมีต้นผักให้แน่นเกินไป

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

57 − = 49