วิธีแกล้งกะเพราให้ต้นสูงใหญ่มีใบดกเก็บทานได้หลายปี

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีแกล้งกะเพราให้ต้นสูงใหญ่มีใบดกเก็บทานได้หลายปี

การเตรียมแปลง
การปลูกในแปลงขนาดใหญ่มีทั้งรูปแบบแปลงยกร่อง และแปลงที่ไม่ยกร่องโดยควรมีขนาดแปลงกว้าง ประมาณ1.5-2.5 เมตร ความย า วตามความเหมาะสมของพื้นที่

พรวนดินและตากหน้าดินนาน 5-10 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดดิน

ทำการหว่านปุ๋ ย ค อ ก รองพื้นอย่างเดียว

ทำการไถกลบอีกรอบ พร้อมกำ จั ด วั ช พื ช และตากดินประมาณ 1 สัปดาห์ หรืออาจน้อยกว่า

วิธีการปลูก
ย้ายต้นกล้า โดยควรให้มีดินติดรากมาด้วย และควรปลูกทันทีเมื่อมีการถอนย้าย

ระยะที่ปลูกในระหว่างแถว และหลุมปลูก ที่ 20-40 x 20-40 เซนติเมตร หากปลูกเพื่อการค้ามักปลูกในระยะถี่ขึ้น เช่น 20-30 x 20-30 เซนติเมตร

หลังจากปลูกเสร็จให้รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแล
ให้น้ำหลังจากปลูกวันละ 1-2 ครั้ง หรืออาจให้วันเว้นวันเมื่อต้นกะเพราแตกกิ่งเป็นพุ่มใหญ่

ให้ปุ๋ ยค อ ก หลังปลูกประมาณ 2-4 อาทิตย์ เมื่อต้นกล้าตั้งต้นได้แล้ว

การเก็บเกี่ยว
การเก็บกะเพราจะเริ่มเก็บได้หลังการปลูก 40-50 วัน และเก็บได้อย่างต่อเนื่องอีกหลายเดือน หากไม่มีการเก็บโดยการถอนทั้งต้น ซึ่งควรเก็บกิ่งแก่ในระยะก่อนออกดอกหรือเริ่มออกดอกซึ่งจะได้กะเพราที่มีกลิ่นห อ มแรง

การปลูกในแปลงขนาดเล็ก
การปลูกในแปลงขนาดเล็กอาจใช้วิธีการ ยกร่องสูง 20-30 ซม. หรือไม่ยกร่อง ซึ่งเริ่มด้วยการพรวนดิน และกำจัด วั ช พื ชในแปลง และตากดิน 2-3 วัน

การปลูกด้วยต้นกล้า เนื่องจากเป็นการปลูกในปริมาณน้อยจึงเตรียมกล้าในแปลงบางส่วนที่เตรียมไว้หรือเตรียมในดินที่ว่างนอกแปลงแล้วจึงย้ายมาปลูกในแปลงในระยะ 30-40 ซม./ต้น หากปลูกเพื่อการค้ามักปลูกในระยะถี่ขึ้น เช่น 20-30 x 20-30 เซนติเมตร

การปลูกด้วยการหว่านที่มักปลูกเพื่อการค้า จะใช้วิธีหว่านเมล็ดลงแปลง โดยพยายามให้เมล็ดตกห่างกันให้มากที่สุด 20-30 ซม. พร้อมด้วยใช้คราดเกลี่ยดินกลบเล็กน้อย

การดูแลรักษาจะเหมือนกับการปลูกในแปลงใหญ่แต่อาจไม่พิถีพิถันมากก็ได้ และที่สำคัญควรกำจัด วั ช พื ชอย่างสม่ำเสมอ

การเก็บกะเพราด้วยการปลูกเพื่อรับประทานเองจะไม่เก็บด้วยการถอนทั้งต้น แต่จะค่อยๆเก็บรับประทานเมื่อต้องการได้อย่างตลอดนาน 1-2 ปี หรือมากกว่านั้นขึ้นกับการดูแลรักษา

การปลูกในกระถาง
วิธีการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีที่ดินหรือหาที่ว่างบริเวณบ้านปลูกไม่ได้ จึงใช้วิธีการปลูกในกระถางไว้เพื่อรับประทานเอง
กระถางที่ใช้อาจเป็นกระถางดินเผาหรือวัสดุที่หาได้ง่าย

ใช้ดินผสมกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ขี้เ ถ้ า ผสมในอัตราส่วนดินกับวัสดุผสม 2:1 หรือ 3:1

การปลูกจะใช้วิธีการโรยเมล็ดในกระถาง 5-10 เมล็ด ขึ้นอยู่กับขนาดกระถาง พร้อมเกลี่ยดินกลบเล็กน้อย และรดน้ำหลังการปลูก

ต้นกะเพราจะขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ และต้องคอยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

***เทคนิคถ้าต้องการให้กะเพราะเก็บได้นานจะต้องแต่งกิ่งเป็นประจำอย่าให้กะเพราะมี ด อ กจะสามารถอยู่ได้นานหลายปีต้นจะสูงใหญ่ใบดกด้วย

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

36 − 27 =