วิธีปลูกขิงให้งามไวกอหนาใหญ่ทานได้ใบและเหง้า

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกขิงให้งามไวกอหนาใหญ่ทานได้ใบและเหง้า

การปลูกขิงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
การชำขิง ถ้าเอาแง่งขิงแก้นั้นไปเพาะในแปลงเลย จะใช้เวลาหลายวันกว่าจะงอก ซึ่งจะเสียเวลานานมากและอาจต้องปลูกซ่อมภายหลัง ดังนั้นจึงนิยมชำขิงพั น ธุ์เสียก่อน วิธีชำโดยเอาขิงมาวางซ้อนๆ กัน เรียงให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

โดยเฉพาะด้านใต้กองอย่าให้อับทึบ แล้วจึงเอาฟางหรือกระสอบคลุมทับไว้ เอาน้ำพรมให้มีความชื้นอยู่เสมอ ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนจะมีหน่องอกออกมา

การตั ดแบ่ง
ตั ดแบ่งแง่งขิงให้แต่ละส่วนมีหน่อติดมาอย่างนี้อย่างน้อย 1 หน่อ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยุดท้อนพั น ธุ์ เพื่อให้ได้แม่ขิงมากขึ้น การตั ดแบ่งนี้อาจทำได้ก่อนนำไปชำแต่แง่ง

ginger plantation

ปลูกในแปลง
แปลงปลูกนั้นควรทำเป็นลอนๆ ลูกฟูก ขนาดห่างกันประมาณ 40 เซนติเมตร แล้วนำขิงลงปลูกในร่องระหว่างลอน โดยให้ระยะระหว่างต้นห่างกัน 8-10 เซนติเมตร แล้วกลบดินบางๆ ถ้ากลบหนาหน่อจะแทงออกมาลำบาก

หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม แล้วหาวัสดุคลุมดิน เช่น ขุยมะพร้าว หรือซังข้าวโพดคลุมดินจะทำให้หน่อขิงที่งอกออกมางามดี เพราะหากไม่ทาวัสดุคลุมดิน หน่อขิงที่ออกมาโดนแสงแดดมากแล้ว

การดูแลรักษา
ในระยะแรกควรรดน้ำทุกวัน และเมื่อต้นขิงโตได้ประมาณ 1 นิ้วเศษๆ จะให้น้ำ 2-3 วัน/ครั้ง ระยะนี้ขิงจะอายุได้ประมาณ 2 เดือน ควรจะทำการพูนโคน คือเอาดินบนลูกฟูกลงมากลบขิง ขะทำให้แง่งขิงขาวอวบในการพูนโคน ควรทำโดยความระมัดระวัง อย่าให้เครื่องมือโดนแง่งขิง ควรใช้เครื่องมือลักษณะคล้ายพายโกยดินลงกลบ ห้ามใช้จอบหรือเสียม

การเก็บเกี่ยว
ก่อนเก็บเกี่ยวแง่งขิงควรรดน้ำในแปลงปลูกให้ชื้นเสียก่อนและใช้มือถอนต้นขิงขึ้นตรงๆ เพื่อไม่ให้แง่งขิงขาด อายุการเก็บเกี่ยวสำหรับขิงอ่อนประมาณ 5-7 เดือน นับจากปลูกลงในแปลง แง่งขิงอ่อนนี้เก็บนานกว่า 7 วันไม่ได้ ผลผลิตขิงอ่อนจะได้ประมาณ 4 ต้นต่อไร่

ถ้าเก็บเกี่ยวขิงแก่ จะต้องใช้เวลา 11-12 เดือนหลังจากปลูกขิงลงในแปลง แต่ขิงแก่นี้จะได้ผลผลิตประมาณ 8 ต้นต่อไร่ และแง่งขิงแก่นี้เก็บได้นานถึง 3 เดือน

ขิงแห้ง
การทำขิงแห้งคือเอาแง่งขิงแก่มาตากแดดให้แห้ง โดยเริ่มทีเดียว นำหั วขิงมาขัดให้สะอาด โดยแช่น้ำค้างคืนไว้ 1 คืน เพื่อให้ล้างสะอาดได้ง่าย ลองเปลือกนอกๆ ที่ร่อนออก ตากแดดบนเสื่อที่สะอาดนำมาตากครั้งแรกประมาณ 6 วันถึง 1 สัปดาห์

แล้วหลังจากนั้นแช่น้ำค้างคืนอีกครั้งหนึ่ง แล้วล้างเปลือกนอกให้สะอาดอีกครั้ง ตากแดดอีกครั้งทำให้ขิงแห้งมีเปอร์เซ็นต์น้ำในแง่งขิงน้อย เมื่อตากเรียบร้อยแล้ว น้ำหนักของแง่งขิงจะเหลือ 9-10% ของน้ำหนักสดเดิม  แง่งขิงแห้งที่ได้นี้จะนำไปใช้บดทำชาขิง

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

67 + = 72