วิธีปลูกฟักแฟงให้งามไวดูแลง่ายมากผลดกเต็ม

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกฟักแฟงให้งามไวดูแลง่ายมากผลดกเต็ม

การเตรียมดิน
ควรไถดินลึก 5 – 8 นิ้ว ตากดิน 7 – 10 วัน แล้วไถพรวนอีก 1 – 2 ครั้ง ปรับระดับดินให้เสมอ – เตรียมหลุมลึก 3 – 5 เซนติเมตร ระยะปลูกระหว่างต้น 2 – 2.5 เมตร และระหว่างแถว 1 – 1.5 เมตร เว้นทางเดินระหว่างแปลง 30 – 50 เซนติเมตร – อาจรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ย หมักหรือปุ๋ ย ค อกที่สลายตัวแล้วลงไปเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร อัตรา 1 – 2 ตัน/ไร่ และปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่

การปลูก
สามารถทำได้ 2 วิธี
การหยอดเมล็ด หยอดเมล็ด หลุมละ 3 – 5 เมล็ด กลบด้วยดินละเอียด คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง แปลงหนาพอสมควร รดน้ำให้ชุ่ม เพื่อรักษาความชื้นของดิน เมื่อต้นกล้าแตกใบจริงได้ 2-3 ใบ หรือประมาณ 10 -15 วัน ถอนแยกให้เหลือ 1-2 ต้นต่อหลุม

การเพาะกล้า เตรียมดินผสม ดิน:ปุ๋ ย ค อ ก อัตราส่วน 3:1 บรรจุในถุงเพาะกล้า ขนาด 3 × 7 หรือ 4 × 6 นิ้ว หยอดเมล็ด 1 – 2 เมล็ด/ถุง เมื่อต้นกล้าแตกใบจริงได้ 2-3 ใบ หรือประมาณ 10 -15 วัน ย้ายลงแปลงปลูก ซ่อมแซม

การให้น้ำ
หมั่นรดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอ แต่ให้ระวังอย่าให้แฉะ อาจมีการงดการให้นํ้า โดยคำนึงตามสภาพอากาศ แต่ต้องไม่ให้ฟักเขียวขาดน้ำ โดยเฉพาะระยะออก ด อ กและติดผล เพราะจะทําให้ด อ กร่วง ไม่ติดผล และจะหยุดการให้น้ำเมื่อใกล้อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 15 วันก่อนเก็บผลผลิต

การใส่ ปุ๋ ย
เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 6 – 7 ใบ ใส่ปุ๋ ย ยูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่

ในระยะออกด อ ก ใส่ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตรา 20 – 30 กิโลกรัม/ไร่

ช่วงติดผล ใส่ปุ๋ ย สูตร 13-13-21 หรือสูตรใกล้เคียง อัตรา 30 – 50 กิโลกรัม/ไร่

การดูแลรักษา
เมื่อแฟงเริ่มเลื้อยหรือมีอายุประมาณ 15 – 20 วัน ควรทําค้างหรือร้านเพื่อให้เลื้อยเกาะขึ้นไป โดยปักไม้ค้างยาว 2 – 2.5 เมตร แล้วเอนปลายเข้าหากันจากนั้นใช้ไม้ค้างพาดขวางประมาณ 2 – 3 ช่วง ช่วงละ 40 – 50 เซนติเมตร หรือทำเป็นค้างผูกเป็นร้าน สูงประมาณ 1.5 – 2 เมตร เพื่อให้ประหยัดพื้นที่ และง่ายต่อการดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว
แฟงไส้ตันสามารถสังเกตได้จากผลว่าเริ่มมีไขสีขาวจับผล หรือหลังหยอดเมล็ดประมาณ 75 วัน แต่ถ้าเป็นพันธุ์ผลใหญ่(แฟงงาช้าง) จะเก็บเกี่ยวได้ช้ากว่า อาจมีการเก็บผลผลิตไปได้อีก 2 – 3 เดือน

ขึ้นอยู่กับการบำรุง การเก็บผลผลิต ให้เลือกใช้มี ด ที่คมตั ด ที่ขั้วของผล โดยเก็บขั้วผลไว้ประมาณ 1 นิ้ว เพราะจะทำให้เก็บรักษาได้นานมากขึ้น และให้เก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

96 − = 90