วิธีปลูกทับทิมให้ต้นงามไวผลดกหวานทานแล้วช่วยแก้ร้อนใน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกทับทิมให้ต้นงามไวผลดกหวานทานแล้วช่วยแก้ร้อนใน

การปลูกทับทิม
การปลูกทับทิมเพื่อการค้าหรือปลูกจำนวนหลายต้นมักปลูกในแปลงใหญ่หรือปลูกแซมกับพื ช ชนิดอื่น เช่น สวนกล้วย สวนน้อยหน่า เป็นต้น ทั้งนี้ การปลูกทับทิม นิยมปลูกจากต้นกล้าที่เตรียมได้จากการเพาะเล็ด และการปักชำ

การเตรียมดิน
การปลูกในแปลงใหญ่ควรไถพรวนดิน และตากดินให้แห้ง 1-2 ครั้งก่อน พร้อมกำ จั ด วั ช พื ช ร่วมด้วย

ขั้นตอนการปลูก
ใช้กล้าที่มีอายุ 2-3 เดือน หรือต้นกล้าสูง 30-40 ซม.

ขุดหลุมลึก 20-30 ซม.

ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก และ ปุ๋ ย 15-15-15 รองก้นหลุม 2 ต้น/กำ พร้อมคลุกผสมให้เข้ากับดินก้นหลุม

ระยะปลูกที่ 4×3 หรือ 5×3เมตร

การให้น้ำ
ระยะแรกหลังการปลูก 2-3 อาทิตย์ จะให้น้ำทุกวัน

หลังจากต้นกล้าตั้งตั วได้แล้วจะให้น้ำ ประมาณ 3 ครั้ง/สัปดาห์

การใส่ ปุ๋ ย
หลังการปลูก ประมาณ 1 เดือน ให้ ปุ๋ ย  15-15-15 ร่วมกับ ปุ๋ ย ค อ ก 1-2 กำ/ต้นให้ปุ๋ ย ปีละ 2 ครั้ง

ก่อนต้นติดด อ กครั้งแรก ให้ปุ๋ยสูตร 12-12-24 ประมาณ 1 กำ/ต้น และให้ในทุกปี

การเก็บเกี่ยว
ทับทิมที่ปลูกจากกิ่งตอนจะเริ่มออก ด อ ก และติดผลภายใน 6-8 เดือน ขึ้นอยู่กับกิ่งตอนได้จากต้นแม่ที่มีอายุมากน้อยเพียงใด หากได้จากต้นแม่ที่เริ่มติดผลแล้วก็จะใช้เวลาไม่นาน แต่หากได้จากต้นที่ยังอ่อน 1-2 ปี ก็จะใช้เวลาที่นานกว่า

สำหรับการปลูกทับทิมจากต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะใช้เวลานานในการติด ด อ ก และติดผลครั้งแรก ซึ่งต้นทับทิมจะมีอายุประมาณ 2-3 ปี กว่าจะให้ผลได้

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 15 = 17