วิธีปลูกแก้วมังกรให้ต้นงามไวแค่เอาเหน็บดินไว้ยังผลดก

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกแก้วมังกรให้ต้นงามไวแค่เอาเหน็บดินไว้ยังผลดก

การปลูก
หลักปลูก ๑ หลัก ปลูกแก้วมังกรได้ ๓-๔ ต้น (จำนวนต้นขึ้นอยู่กับผู้ปลูกจะพิจารณา) โดยกระจายการปลูกให้ห่างเท่าๆ กัน และห่างจากหลัก ปลูก ๒๐-๒๕ เซนติเมตร หลุมปลูกควรขุดขนาด ๓๐x๓๐ เซนติเมตร และลึก ๓๐ เซนติเมตร ดินปลูก ควรผสมด้วยแกลบดำและปุ๋ ยหมัก อย่างละ ๑ ถังปูน ปลูกต้นที่เตรียมไว้ตรงกลางหลุม การปลูกต้องปลูกไม่ลึก ให้ปลูก “ตื้น” ไว้ แต่ไม่ควรให้รากลอย

อาจมีกิ่งไม้ปักเป็นหลักที่โคนต้น แล้วผูกต้นให้แนบกับหลัก การย้ายต้ลงหลุมปลูกควรระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนระบบรากมากจนเกินไป หลังปลูกให้รดน้ำทันที แล้วหาวัสดุ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ทางมะพร้าว หรือตาข่ายพรางแสง (ซาแลน) 60% มาบังแดดให้ประมาณ ๗ วัน

การดูแลรักษาหลังปลูก
ระยะแรกของการเจริญเติบโตต้นแก้วมังกรเจริญเติบโตเร็ว หากมีการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ยอดสามารถขึ้นบนร้านได้ในเวลา ๓ เดือน

การให้น้ำด้วยระบบสปริงเกลอร์ 
การให้น้ำ การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรได้กำหนดให้น้ำเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาอันดับแรก คุณภาพของน้ำมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปริมาณที่พอดีฉะนั้นจึงควรรักษาดินให้มีความชื้นสม่ำเสมอ เพื่อการเจริญเติบโตของแก้วมังกร จะได้ไม่หยุดชะงัก เมื่อฝนแล้งหรือในฤดูแล้ง ควรให้น้ำทุกๆ ๓-๗ วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน การคลุมดิน อุณหภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม เมื่อให้ปุ๋ ย ก็ต้องให้น้ำควบคู่กันไปเสมอ

ปริมาณปุ๋ ย
หลังจากปลูกต้นแก้วมังกรได้ประมาณ ๒ สัปดาห์ ผู้ปลูกก็สามารถให้สูตรเสมอ เช่น ๑๖-๑๖-๑๖ หรืออาจใช้ปุ๋ ย สูตรที่มีธาตุไนโตรเจนปริมาณมาก และมีฟอสฟอรัสปริมาณน้อย ใส่หลักละ ๑๕-๒๐ กรัมต่อเดือน เมื่อหมดหน้าฝน และเข้าสู่หน้าแล้ง ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ควรพรวนดินเบาๆ รอบใต้พุ่มต้น และใส่ปุ๋ ย หมักหลักละประมาณ ๕ กิโลกรัม และใส่ซ้ำอีกครั้งในเดือนกุมภาพั นธ์-มีนาคม เมื่อแก้วมังกรมีอายุมากขึ้น จนอายุครบ ๑ ปี ก็ให้ใส่ต้นเพิ่มตามอายุ โดยให้ต่อหลักและต่อเดือน ตามกำหนดดังนี้

อายุ ๑.๐-๑.๕ ปี ให้ปุ๋ ย ๓๐-๔๐ กรัม

อายุ ๑.๕-๒.๐ ปี ให้ปุ๋ ย ๕๐-๖๐ กรัม

อายุ ๒.๐-๓.๐ ปี ให้ปุ๋ ย  ๘๐-๑๐๐ กรัม

 ปุ๋ ย ในช่วงออกด อ กและติดผล
ใช้ปุ๋ ย สูตร ๑๓-๑๓-๒๑ ซึ่งเชื่อกันว่า ช่วยให้ผลแก้วมังกร มีรสชาติหวานมากขึ้น ทั้งนี้ ควรให้ก่อนออกดอกประมาณ ๑-๒ เดือน สวนบางแห่งพบผลแก้วมังกรมีอาการผิดปกติ คือ เมื่อผ่าผล จะพบเมล็ดกระจุกตัวตรงศูนย์กลางของผล

ไม่ได้กระจายตัวเหมือนผลแก้วมังกรทั่วไป ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ ในกรณีที่แก้วมังกรให้ผลดกควรพิจารณาใส่ ปุ๋ ยเพิ่มเป็นพิเศษ อาจใส่ในปริมาณเพิ่มกว่าปกติร้อยละ ๒๕-๕๐ โดยต้องมีการบำรุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรงก่อนออกดอกเสมอ

การออกดอกในฤดู
ถ้าปลูกแก้วมังกรต้นที่ดี แข็งแรง และเจริญเติบโตดี แก้วมังกรอาจออกดอกเมื่อปลูกไปได้เพียง ๖ เดือน ทั้งนี้ ต้องได้รับการกระตุ้นให้เกิดตาดอกด้วยความย า วของกลางวันที่นานเพียงพอ ในภาคกลาง แก้วมังกรจะออกดอกตามธรรมชาติ ประมาณช่วงสงกรานต์ ดอกเกิดใหม่ซึ่งพัฒนาจากลำต้นจริงจะดันกลุ่มหนามโผล่ขึ้นมา มีขนาดใกล้เคียงเมล็ดถั่วเหลือง เรียกว่า ตุ่มดอก

“ตุ่มดอก” จะเจริญเป็นดอกที่พร้อมจะบาน มีรูปร่างคล้ายดอกจำปี ย าว ๒๐-๒๕ เซนติเมตร และเมื่ออายุได้ประมาณ ๑๕ วัน ดอกจะเริ่มบานช่วงเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ดอกบานมีลักษณะคล้ายแตร โดยบานอยู่เพียงคืนเดียว รุ่งเช้าก็หุบ ถือว่า แก้วมังกรติดผลสำเร็จแล้ว

 การเจริญเติบโตของผล
ผลแก้วมังกรที่เกิดใหม่มีผิวสีเขียว เจริญเติบโตเร็วมาก หลังดอกบาน ๒๕-๒๗ วัน สีของเปลือกเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียว เป็นสีแดงเรื่อๆ ในช่วงนี้มีรสชาติหวานน้อย-เปรี้ยวมาก และต่อมา ๓-๕ วัน เปลือกก็พัฒนาเป็นสีแดงอมชมพู มีรสชาติหวานมากขึ้นและเปรี้ยวลดลง ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้พิจารณาตัดสินในการเก็บเกี่ยวผลได้ ถ้าปล่อยผลไว้นานกว่านี้ ผลก็จะแก่มากขึ้นและงอม

การเก็บเกี่ยวผล
ในการเก็บเกี่ยวผล ถ้าต้องการให้มีรสชาติอมเปรี้ยวบ้าง ควรพิจารณาเก็บเกี่ยวผลที่ยังแก่ไม่เต็มที่ เนื่องจาก ผลแก้วมังกรมีขั้วผลสั้นมาก ผลจึงติดแนบชิดกับกิ่งมาก ถ้าตัดกิ่งธรรมดาก็ต้องตัด ๒-๓ ครั้ง อาจทำให้กิ่งเสียหายเครื่องมือที่ใช้ต้องสะอาดปลอดภัย ควรตัดเพียงครั้งเดียว

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

81 + = 88