วิธีปลูกแตงโมใช้เวลาระยะสั้นให้ผลดกใหญ่สร้างรายเสริมได้ดีมาก

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกแตงโมใช้เวลาระยะสั้นให้ผลดกใหญ่สร้างรายเสริมได้ดีมาก

การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ
ควรเลือกซื้อเมล็ดพั นธุ์ที่มีคุณภาพ บรรจุอยู่ในภาชนะที่ป้องกันความชื้นป้อนกันแสงและอากาศ มีการระบุข้อมูลต่าง ๆชัดเจน จากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ

การเตรียมดินไถพรวนดินให้หน้าลึก ประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร หลังจากนั้นตากดินทิ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ และใส่ปุ๋ ย ค อ กปุ๋ ย ห มัก 2 – 3 ต้น/ไร่ เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

วิธีการปลูกแบบเพาะกล้า
นำดินมาใส่ในถาดเพาะ และหยอดเมล็ดลงในถาดเพาะที่เตรียมไว้ หลุมละ 1 เมล็ด จากนั้นรดน้ำ เช้า-เย็น เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 10 วัน และย้ายต้นกล้าลงหลุมปลูกไว้ในการทำหลุมปลูก ทำหลุมลึกประมาน 30 เซนติเมตร ความกว้างหลุมละ 20 เซนติเมตร ระยะหลุมห่างกัน 80 เซนติเมตร เว้นระยะห่างระหว่างแถว 2 – 3 เมตร หลังจากนั้นใส่ปุ๋ ย ค อ กปุ๋ ย ห มั กรองพื้น

วิธีการปลูกแบบหยอดเมล็ดโดยตรง
การเตรียมหลุมปลูก ทำหลุมลึกประมาน 30 เซนติเมตร ความกว้างหลุมละ 20 เซนติเมตร ระยะหลุมห่างกัน 80 เซนติเมตร เว้นระยะห่างระหว่างแถว 2 – 3 เมตร หลังจากนั้นใส่ปุ๋ ย ค อ กปุ๋ ย หมักรองพื้นและนำเมล็ดพั น ธุ์หยอดใส่หลุมละ 2 – 3 เมล็ด

การดูแลแลรักษา
การให้น้ำ
หลังจากการหยอดเมล็ดพั น ธุ์ ช่วง 3 วัน แรกต้องมีการรดน้ำ เช้า – เย็น เป็นประจำทุกวัน

การใสปุ๋ ย
แบ่งได้ทั้งหมด 5 ช่วงอายุ

อายุ 7-10 วัน (มีใบจริง 2-3 ใบ) ใส่ปุ๋ ย สูตร 25-7-7 จำนวน 5 กรัม/ไร่

อายุ 13-15 วัน
ดินร่วน ใช้ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 ผสม 15-0-0 หรือ 21-0-0 ในอัตรา 5:1 โดยใส่หลุมละ 1 ถ้วย และ ห่างจากต้นประมาณ 3 เซนติเมตร

ดินทราย ใช้ปุ๋ ย สูตร 13-13-21 ผสม 15-0-0 หรือ 21-0-0 อัตรา 5:1 โดยใส่หลุมละ 1 ถ้วย และห่างจากต้นประมาณ 3 เซนติเมตร

อายุ 22-25 วัน ใช้ปุ๋ ยสูตร 20-20-0 อัตรา 2 ถ้วย ห่างจากต้นประมาณ 3 เซนติเมตร

อายุ 40-42 วัน ใช้ปุ๋ ยสูตร 13-13-21 ผสม 15-0-0 อัตรา 4:1 โดยใส่หลุมละ 2 ถ้วย ห่างจากต้นประมาณ 3 เซนติเมตร

อายุ 50-52 วัน ใช้ปุ๋ ยสูตร 0-0-60 ผสม 15-0-0 อัตรา 1:1 โดยใช้หลุมละ 1 ถ้วย

วิธีการเก็บเกี่ยว
แตงโมทรงกลม(กินรี) และ แตงโมทรงกระบอก(ตอปิโด) จะมีระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมือนกัน ประมาณ 60 – 65 วัน จากนั้นค่อย ๆ ควบคุมปริมาณน้ำก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 1 อาทิตย์ ถ้าอย า กให้แตงโม หวาน กรอบ สีแดงเข้ม ควรลดปริมาณน้ำ 2-3 วัน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

52 + = 60