วิธีปลูกโหระพาให้งามไวใครก็ทำกันได้ง่ายมาก

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกโหระพาให้งามไวใครก็ทำกันได้ง่ายมาก

การเตรียมดิน
พรวนดิน 2 รอบ แต่ละรอบตากดินนาน 5-7 วัน

พรวนยกร่องแปลง ขนาดกว้าง 1.5-2 เมตร

ก่อนพรวนยกร่อง ให้หว่านด้วยปุ๋ ย ค อ ก

การเตรียมกล้า
ทำการหว่านเมล็ดลงในแปลง ให้เมล็ดมีการกระจายประมาณ 3-5 ซม.

หลังหว่านให้ใช้คราดเกลี่ยหน้าดินบางๆ แล้วคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ

ให้รดน้ำหลังหว่านเมล็ด และรดน้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง

เมล็ดจะเริ่มงอกภายใน 5-7 วัน หลังหว่านเมล็ด

ดูแลกล้าโหระพาให้มีความสูงได้ประมาณ 10-15 ซม. หรืออายุประมาณ 20-25 วัน ค่อยกล้าย้ายปลูกลงแปลง

ก่อนย้ายไปปลูก ให้รดน้ำก่อน 1 วัน

ขั้นตอนการปลูกโหระพา
ระยะปลูก 20-30 x20-30 ซม.

ขุดหลุมด้วยเสียมลึกประมาณ 5 ซม. หรือ ลึกให้กลบโคนต้นขึ้นมา 2-3 ซม.

หลังปลูกเสร็จ รดน้ำให้หน้าดินชุ่ม

สำหรับการปลูกโหระพาเพื่อรับประทานในครัวเรือนที่ปลูกเพียงไม่กี่ต้น เกษตรกรนิยมปลูกด้วยการหว่านเมล็ดในพื้นที่ว่างภายในบ้าน ด้วยการขุดพรวนดินหลังจากนั้น จะหว่านเมล็ดจำนวนน้อยลงแปลง แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

ปลูกโหระพา
หากเมล็ดเกิดถี่ เกษตรจะย้ายกล้าไปปลูกตามที่ว่างจุดอื่น และคงเหลือต้นให้มีระยะห่าง 20-30 ซม. ไว้ นอกจากนั้น ในบางครัวเรือนมักนำกล้าที่ถอนแยกได้นำมาปลูกในกระถาง กระถางละ 1-2 ต้น

การใส่ปุ๋ ย
หลังปลูก 7-14 วัน หรือหลังที่กล้าตั้งต้นได้ โดยให้หว่านด้วย ปุ๋ ย ค อ ก และหว่านอีกครั้งหลังครั้งแรก 2-3 เดือน ในอัตราเดียวกัน

การให้น้ำ
ระยะหลังปลูก 7-15 วัน จะให้น้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง

เมื่อกล้าตั้งต้นได้จะค่อยๆลดปริมาณน้ำลง โดยจะให้ 3-5 ครั้ง/สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับฤดู และความแห้งของดิน จนถึงการเก็บเกี่ยว

การเก็บยอด และใบ
หลังจากปลูกลงแปลงแล้วประมาณ 1 เดือน ก็สามารถทยอยเก็บยอดได้

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

4 + 3 =