วิธีปลูกมะม่วงเขียวเสวยให้งามไวครั้งเดียวได้ทานผลนานเลย

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกมะม่วงเขียวเสวยให้งามไวครั้งเดียวได้ทานผลนานเลย

มะม่วงเขียวเสวย เป็นที่นิยมปลูก เนื่องจาก ผลแก่หรือผลห่ามมีรสหวานมันที่อร่อยมากว่ามะม่วงชนิดอื่นที่ยังอยู่ โดยนิยมปลูกตามบ้านเรือนหรือตามไร่ ตามนา รวมถึงปลูกเพื่อการค้าในแปลงใหญ่ ซึ่งนิยมปลูกจากต้นพั น ธุ์ต อ นกิ่ งหรือการเสียบยอดเป็นหลัก

การเตรียมแปลงปลูก และหลุมปลูก
พรวนดิน และตากหน้าดิน 1-2 ครั้ง แต่ละครั้งตากดินนาน 5-10 วัน รวมถึงกำจั ดวั ช พื ช ต่าง

ขุดหลุมปลูกเป็นแถวในทิศขวางกับดวงอาทิตย์ แต่ละหลุมกว้าง และลึก ประมาณ 50 เซนติเมตร

ระยะห่างระหว่างหลุม และแถว ประมาณ 6-8 เมตร

ปล่อยหลุมให้ตากแดดนาน 3-5 วัน

การปลูก
ให้ปลูกลงหลุมในช่วงเข้าฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

คลุกก้นหลุมกับหน้าดินด้วยปุ๋ ย ค อ ก ที่ 3-5 กำมือ/หลุม ร่วมด้วยกับ ปุ๋ ย สู ต ร 15-15-15 ที่ 1 กำมือ/หลุม

นำต้น พั น ธุ์ลงปลูก (เอาถุงดำออก) พร้อมกลบดินให้พูนขึ้นสูงจากหน้าดินเล็กน้อย

ปักยึดด้วยไม้ไผ่ พร้อมผูกเชือกฟางยึดลำต้นไว้

การให้น้ำ
หลังการปลูกให้ปล่อยเติบโตด้วยน้ำฝน

หากฝนทิ้งช่วงนาน ให้รดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวัน

เมื่อย่างเข้าฤดูแล้ง ให้น้ำวันเว้นวัน

ในระยะปล่อยติดผลที่ประมาณ 3-4 ปี หลังปลูก ให้น้ำ 2-3 วัน/ครั้ง ในระยะอ อ ก ด อ ก และติดผล

การใส่ปุ๋ ย
ในระยะ 1-3 ปีแรก ที่ยังไม่ต้องการให้ติดผล ให้ใส่ปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตราปุ๋ ย คอ ก 3-5 กำ/ต้น ปุ๋ ย 15-15-15 1 กำมือ/ต้น

ช่วงปล่อยติดผล ในระยะออกด อ กให้เปลี่ยนปุ๋ ย เป็นสูตร 10-10-20 และปุ๋ ย ค อ ก ในอัตราเดียวกับในระยะก่อนปล่อยติดผล

การเก็บผลผลิต
การปลูกมะม่วงเขียวเสวยเกษตรกรจะปล่อยให้ลำต้นเติบโตอย่างเต็มที่ก่อนใน 1-3 ปีแรก หลังจากนั้น จึงปล่อยให้ต้นติดผลได้ ซึ่งอาจอยู่ในปีที่ 3-4 หรือ ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป โดยแบ่งระยะการให้ผลออกเป็น 3 ช่วง คือ

ระยะตั้งแต่ 3-6 ปี เริ่มให้ผลน้อยถึงปานกลาง

ระยะ 7-15 ปี ให้ผลผลิตมาก โดยมักให้ผลผลิตสูงสุดในปีที่ 13

ระยะ 16 ปี ขึ้นไป ให้ผลผลิตน้อย และน้อยลงเรื่อยๆ (7)

ทั้งนี้ มะม่วงเขียวเสวยจะมีอายุพร้อมเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมประมาณ 105 วัน หลังด อ กบาน หรือประมาณ 90 วัน หลังติดผล หลังเก็บผลมะม่วงเขียวเสวยมาแล้ว ให้เด็ดก้านผลออกจนชิดขั้วผล และให้คว่ำผลลงเพื่อให้น้ำ ย า ง ไหลออก โดยมีผ้ารองไว้ด้านล่างเพื่อซับ ย า ง มะม่วง หลังจากนั้น นำมาล้างทำความสะอาดก่อนเก็บบรรจุ

ประโยชน์มะม่วงเขียวเสวย
มะม่วงเขียวเสวย นิยมรับประทานผลดิบแก่เป็นหลัก เพราะ เ นื้ อ ผลหนา กรอบ และมีรสหวานมัน นอกจากนั้น ยังนิยมรับประทานผลสุกเช่นกัน ด้วย เ นื้ อ ผลสุกมีรสหวาน เ นื้ อ แน่นเหนียว ไม่เละง่าย

มะม่วงเขียวเสวยสุก มีเ นื้ อสีเหลืองทองนิยมใช้ทำข้าวเหนียวมะม่วง

มะม่วงเขียวเสวยสุก แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ มะม่วงกวน มะม่วงแผ่น เป็นต้น

ก้านยอดอ่อนหรือยอดอ่อนมีรสเปรี้ยวอมฝาด ใช้รับประทานเป็นผักคู่กับอาหารอื่นๆ

เปลือกลำต้นใช้ต้มย้อมผ้า ผ้าที่ย้อมได้สีน้ำตาล

เ นื้ อไม้แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ รวมถึงใช้เป็นท่อนไม้สำหรับการเพาะเห็ด

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

79 + = 87