วิธีปลูกมะระหวานเอาไว้ทานได้ทั้งยอดและผล

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกมะระหวานเอาไว้ทานได้ทั้งยอดและผล

การปลูกฟักแม้ว
เนื่องจากฟักแม้วที่มีอายุข้ามปี 3-4 ปี จึงไม่นิยมปลูกด้วยการปักชำเถา เพราะมีการแตกกิ่งน้อยการปลูกฟักแม้วจึงใช้การปลูกด้วยเมล็ดเป็นหลัก แต่จะเพาะต้นกล้าด้วยการเพาะทั้งผล

การเตรียมวัสดุเพาะ และการเพาะ
วัสดุเพาะกล้าเตรียมได้ด้วยการใช้ดินผสมกับปุ๋ ย ค อ กหรือผสมร่วมกับแกลบดำในอัตราส่วนดินต่อปุ๋ ย ค อ กที่ 1:3 หรือใส่แกลบดำเพิ่มอีก 0.5 ส่วน

หลังจากนั้น คลุกส่วนผสมให้เข้ากัน ก่อนจะบรรจุลงถุงเพาะชำขนาดใหญ่ พรน้อมกับนำผลฟักแม้วลงในถุงเพาะชำให้ลึกประมาณ 2 เซนติเมตร

หลังจากนั้น รดน้ำให้ชุ่ม และดูแลให้น้ำต่อประมาณ 1-1.5 เดือน ก็พร้อมนำต้นกล้าลงปลูกในแปลงได้

วิธีการปลูก
หลังจากต้นกล้าฟักแม้วมีอายุได้ 1-1.5 เดือน ให้นำลงปลูกในแปลงได้ โดยขุดหลุมปลูกขนาด 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร

โดยมีระยะห่างระว่างหลุมประมาณ 70-100 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 1.5-2 เมตร หรืออาจมากกว่า พร้อมรอง ก้ นหลุมด้วยปุ๋ ย ค อ ก ประมาณ 3 กำมือ และปุ๋ ย 15-15-15 ประมาณ 1 กำมือ

การทำค้าง
หลังจากปลูกกล้าฟักแม้วแล้ว ให้รีบทำค้างทันที เพราะฟักแม้วจะเริ่มแ ท งยอดเป็นเถาหลังการปลูกเพียงไม่กี่วัน ด้วยการปักหลักระหว่างหลุมในระยะประมาณ 2 เมตร/หลัก หลักสูงประมาณ 2 เมตร พร้อมขึงลวดโยงหลัก หรือใช้ไม้พาดโยงในแต่ละหลักก็ได้

การใส่ปุ๋ ย
ใส่ปุ๋ ย ค อ กรอบโคนต้นหลังการปลูก 1 เดือน หลุมละ 2-3 กำมือ

ใส่ปุ๋ ย สูตร 24-12-12 สำหรับปลูกเพื่อเก็บยอด หลังการปลูก 1 เดือน

ใส่ปุ๋ ย สูตร 12-12-24 หรือ 6-6-12 สำหรับการเก็บผล หลังการปลูก 2 เดือน และหลังการใส่ปุ๋ ย ครั้งแรก 1 เดือน

การเก็บเกี่ยว
สำหรับการเก็บยอดอ่อนสามารถเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ 2 เดือน หลังการปลูก มีระยะการเก็บ 2-3 วัน/ครั้ง ส่วนการเก็บผลสามารถเก็บผลได้ประมาณ 4-5 เดือน หลังการปลูก

ซึ่งด อ กฟักแม้วจะออกด อ กหลังการปลูกประมาณ 3-4 เดือน และติดผลจนผลเริ่มเก็บได้อีกประมาณ 1 เดือน หลังด อ กบาน ทั้งนี้ ฟักแม้วสามารถให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องนาน 3-4 ปี

การเก็บรักษา
ยอดอ่อน และผลอ่อนของฟักแม้ว หลังเก็บมาแล้วให้ล้างน้ำทำความสะอาด หากเก็บเพื่อรับประมานในครัวเรือน ควรเก็บไว้ในตูเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส

ซึ่งเก็บได้ประมาณ 60-90 วัน และที่อุ ณ ห ภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส จะเก็บได้ประมาณ 2-4 อาทิตย์ ส่วนการเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องด้านนอกจะเก็บยอดได้นาน 2-3 วัน ผลได้นานประมาณ 5-7 วัน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 4 = 4