วิธีปลูกส้มโอให้งามไวดูแลง่ายรสหวานฉ่ำแต่ละต้นดกมาก

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกส้มโอให้งามไวดูแลง่ายรสหวานฉ่ำแต่ละต้นดกมาก

การปลูกส้มโอ
การปลูกส้มโอทำได้ด้วยวิธีเพาะเมล็ด การติดตา การตอน และการเสียบกิ่ง แต่ทั่วไปนิยมปลูกจากต้น พั น ธุ์ที่ได้จากการตอนหรือการเสียบกิ่ง เพราะจะได้ต้นที่ไม่สูง และได้ผลส้มโอตาม พั น ธุ์ ดั้งเดิมที่ต้องการ

การเตรียมพื้นที่ปลูก
สำหรับพื้นที่ปลูกบนที่น้ำไม่ท่วมง่ายสามารถพรวนดินเป็นแปลงให้สม่ำเสมอทั่วไปได้เลย ส่วนพื้นที่น้ำท่วมง่าย เช่น จังหวัดในทางภาคกลางมักขุดยกร่องแปลงเป็นแนว ย า วให้สูงขึ้น ขนาดสันร่องปลูกกว้างประมาณ 6-7 เมตร และเป็นร่องน้ำกว้างประมาณ 1-1.50 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร พร้อมกับทำคันกั้นน้ำรอบสวน

การเตรียมหลุม และวิธีการปลูก
ขุดหลุมปลูกขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร พร้อมตากหลุมปลูก ดินที่ขุดขึ้นมานาน 10-14 วัน ส่วนระยะหลุมประมาณ 6-8 x 6-8 เมตร แต่ส่วนมากนิยมในระยะ 7×7 เมตร ทั้งนี้ 1 ไร่ จะปลูกส้มโอได้ประมาณ 25-40 ต้น

หลังจากที่ตากดิน และหลุมปลูกแล้ว ให้นำหน้าที่เกลี่ยลงหลุม พร้อมโรย ปุ๋ ย ค อ กหรือวัสดุอินทรีย์คลุกผสมให้เข้ากัน ก่อนนำต้น พั น ธุ์ ลงปลูก โดยให้ระดับดินในหลุมสูงกว่าระดับดินเดิมเล็กน้อย และโรยปิดด้วยฟางข้าวหรือเศษใบไม้ จากนั้นนำไม้หลักปัก และผูกรัดต้น พั น ธุ์ ป้องกันไม่ให้ต้นโยกหรือโน้มเอียง

นอกจากการขุดหลุมปลูกแล้ว เกษตรกรบางที่มักนิยมปลูกด้วยการพูนหรือกองดินเป็นกองขึ้นเหนือพื้นดินประมาณ 20 เซนติเมตร ขนาดกองประมาณ 40 เซนติเมตร แล้วค่อยนำต้น พั น ธุ์ ลงปลูกตรงกลางกองดิน

การให้น้ำ
ในช่วงหลังการปลูกก่อนติดผล และระยะบำรุงต้น จะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ แต่ช่วงก่อนออก ด อ ก จะต้องให้น้ำน้อยลง และหลังจากที่แทงช่อ ด อ ก และติดผลจะต้องให้น้ำเพิ่มขึ้น

ในฤดูแล้งจะมีความถี่การให้น้ำประมาณ 7 วัน/ครั้ง ด้วยระบบน้ำหยดหรือสปริงเกอร์ ส่วนฤดูฝนให้ปล่อยรับน้ำฝนตามธรรมชาติ

การใส่ ปุ๋ ย
ระยะอายุ 1-3 ปี ให้ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก หรือเศษวัสดุอินทรีย์อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น ร่วมกับ ปุ๋ ย สูตร 15-15-15อัตรา 200 กรัม/ต้น โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี

ระยะบำรุงต้น ก่อนปล่อยให้ติดผลในปีที่ 4 ของช่วงเดือนตุลาคม ใช้ ปุ๋ ย 15-15-15 ในอัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น

ระยะเร่งสร้าง ด อ ก และบำรุงด อ ก ในช่วงเดือนธันวาคม ใช้ ปุ๋ ย  12-24-12

ระยะผลอ่อน ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ใช้ ปุ๋ ย 15-15-15 เหมือนกับระยะบำรุงผล

ระยะบำรุงผล ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ใช้ ปุ๋ ย 12-12-24

การบังคับให้ออก ด อ ก
งดให้น้ำ 25-30 วัน จนใบเริ่ม เ หี่ ย ว เ ฉ ากลับมาให้น้ำอย่างเต็มที่เหมือนเดิม 7-15 วัน ใบส้มโอจะเริ่มร่วง พร้อมแตกใบใหม่ และออก ด อ ก

การกำ จั ด วั ช พื ช
ในช่วยการปลูก 1-2 ปีแรก จำเป็นต้องกำ จั ด วั ช พื ชให้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง ด้วยวิธีการพรวนดิน ร่วมกับการใช้จอบถอกกำ จั ด วั ช พื ช รอบโคนต้น

การเก็บเกี่ยว
ส้มโอมักจะติดผลผลิตเมื่อปลูกแล้วประมาณ 3-4 ปี โดยจะเก็บผลได้หลังจาก ด อ ก บานแล้วประมาณ 8 เดือน แต่สามารถเก็บผลได้ตั้งแต่อายุมากกว่า 7 เดือน ทั้งนี้ หากต้นส้มโอออก ด อ ก และติดผลมากจะทำการ เ ด็ ด ด อ ก และผลทิ้งตามอายุของต้น และขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น ดังนี้
ส้มโออายุ 4 ปี จะปล่อยให้ติดผลประมาณ 10-15 ผล/ต้น

ส้มโออายุ 5 ปี จะปล่อยให้ติดผลประมาณ 20-30 ผล

ส้มโออายุ 6 ปี จะปล่อยให้ติดผลประมาณ 30-50 ผล

ส้มโออายุ 10 ปี ขึ้นไป จะปล่อยให้ติดผลประมาณ 100-120 ผล

การเก็บเกี่ยวส้มโอเกษตรกรจะนับเวลาหลังติดผลหรือใช้การสังเกตผล ได้แก่
เปลือกผลส้มโอมีสีเหลืองอมเขียวหรือเป็นสีเขียวอ่อน

จุดสีน้ำตาลหรือจุดของต่อมน้ำมันบริเวณก้นผลจะห่างกัน

ก้นผลจะมีนวล และเมื่อใช้มือกดก้นผลจะรู้สึกนิ่ม

เมื่อทำให้เกิดรอย แ ผ ล ที่ ผิ ว ผล และสูดดมจะได้ก ลิ่ น ฉุ นน้อยมาก

การเก็บผลส้มโอบนกิ่งต่ำ เกษตรกรจะใช้กรรไกร ตั ด ผลได้เลย แต่หากผลบนกิ่งสูง เกษตรกรจะใช้กรรไกรด้าม ย า ว ตั ด ก้านขั้วผล ซึ่งอาจปีนต้นหรือใช้บันไดช่วย พร้อมใช้ถุงผ้าคอยรับด้านล่างรองรับ

เพื่อป้องกันผลตกกระแทกกับพื้นดิน  หลังจากที่เก็บผลส้มโอมาแล้ว หากผลมีการเปื้อนดินหรือมีรอยตำหนิอื่นติดให้ล้างทำความสะอาดออก และหากเก็บก่อนการสุกเล็กน้อย แล้วนำมากผึ่ง 1-2 อาทิตย์ก่อนจำหน่ายจะช่วยให้เนื้อส้มโอมีรสฉ่ำหวานมากขึ้น

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 5 = 1