วิธีปลูกกระชายให้งามไวเหง้าใหญ่มากดกจนดันพื้นขึ้นมา

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกกระชายให้งามไวเหง้าใหญ่มากดกจนดันพื้นขึ้นมา

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ชอบอากาศร้อนชื้น ดินร่วนปนทราย ไม่ชอบดินเหนียวและดินลูกรัง

ปลูกในที่กลางแจ้ง

การเตรียมดินปลูกกระชาย
พรวนหรือขุดดินเพื่อให้ดินร่วนซุย

ถ้าดินระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องยกร่อง

กระชาย สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด โดยเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง การเตรียมดินควรไถพรวนตอนต้นฤดูฝน และควรมีการยกร่องปลูกโดยมีระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม. ระหว่างต้น 30 ซม.

ฤดูการปลูกกระชาย
ปลูกในช่วงฤดูฝนปลายเดือน เมษายน-พฤษภาคมและจะเก็บหั วในช่วงฤดูหนาว คือปลายเดือน ธันวาคม-มกราคม ซึ่งช่วงดังกล่าวหั วจะแห้ง

การปลูกการเตรียมเหง้ากระชาย
คัดเลือก หั ว พั น ธุ์ที่มีอายุ 7-9 เดือน มีตาสมบูรณ์ ไม่มีโ ร ค แ ม ลง ทำล า ย

แบ่งหั วพั น ธุ์โดยการ หั่ น ขนาดของเหง้าควรมีตาอย่างน้อย 3-5 ตาหรือแง่ง มีน้ำหนัก 15-50 กรัม

แช่ด้วยน้ำปูนใสเพื่อเตรียมไปนำปลูก

การปลูกกระชาย
ระยะระหว่างต้น และระหว่างแถว 30×30 ซม.

ขุดหลุมขนาด กว้าง x ย า ว x ลึก 15x15x15 ซม.

ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก รองก้นหลุมประมาณหลุมละ 200 กรัม ( 1 กระป๋องนม )

นำหั ว พั น ธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินหนา 5 ซม.

คลุมแปลงด้วยฟางหรือหญ้าคาหน้าประมาณ 2 นิ้ว เพื่อป้องกันการงอกของ วั ช พื ช และรักษาความชื้นในดิน

รดน้ำให้ชุ่ม เช้า หรือ เย็น ก็พอ

การใส่ ปุ๋ ย และกำ จั ด วั ช พื ช กระชายงอก ย า วประมาณ 5-10 ซม. ควรรีบทำการกำ จั ด วั ช พื ชและใส่ ปุ๋ ยควรพรวนดินกลบโคนแถว จนกว่าจะครบอายุ 6 เดือนที่สามารถขุดได้

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

29 + = 38