ถือเป็นพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง กด 1 […]...