“คลินิคบาทเดียว” คลินิคใจบุญ ผู้เป็นพ่อพระข […]...