วิธีปลูกกระชายให้งามไวเหง้าใหญ่มากจนดันพื้นขึ้นมา

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกกระชายให้งามไวเหง้าใหญ่มากจนดันพื้นขึ้นมา

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ชอบอากาศร้อนชื้น ดินร่วนปนทราย ไม่ชอบดินเหนียวและดินลูกรัง

ปลูกในที่กลางแจ้ง

การเตรียมดินปลูกกระชาย
พรวนหรือขุดดินเพื่อให้ดินร่วนซุย

ถ้าดินระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องยกร่อง

กระชาย สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด โดยเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง การเตรียมดินควรไถพรวนตอนต้นฤดูฝน และควรมีการยกร่องปลูกโดยมีระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม. ระหว่างต้น 30 ซม.

ฤดูการปลูกกระชาย
ปลูกในช่วงฤดูฝนปลายเดือน เมษายน-พฤษภาคมและจะเก็บหั วในช่วงฤดูหนาว คือปลายเดือน ธันวาคม-มกราคม ซึ่งช่วงดังกล่าวหั วจะแห้ง

การปลูกการเตรียมเหง้ากระชาย
คัดเลือก หั ว พั น ธุ์ที่มีอายุ 7-9 เดือน มีตาสมบูรณ์ ไม่มีโ ร ค แ ม ลง ทำล า ย

แบ่งหั วพั น ธุ์โดยการ หั่ น ขนาดของเหง้าควรมีตาอย่างน้อย 3-5 ตาหรือแง่ง มีน้ำหนัก 15-50 กรัม

แช่ด้วยน้ำปูนใสเพื่อเตรียมไปนำปลูก

การปลูกกระชาย
ระยะระหว่างต้น และระหว่างแถว 30×30 ซม.

ขุดหลุมขนาด กว้าง x ย า ว x ลึก 15x15x15 ซม.

ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก รองก้นหลุมประมาณหลุมละ 200 กรัม ( 1 กระป๋องนม )

นำหั ว พั น ธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินหนา 5 ซม.

คลุมแปลงด้วยฟางหรือหญ้าคาหน้าประมาณ 2 นิ้ว เพื่อป้องกันการงอกของ วั ช พื ช และรักษาความชื้นในดิน

รดน้ำให้ชุ่ม เช้า หรือ เย็น ก็พอ

การใส่ ปุ๋ ย และกำ จั ด วั ช พื ช กระชายงอก ย า วประมาณ 5-10 ซม. ควรรีบทำการกำ จั ด วั ช พื ชและใส่ ปุ๋ ยควรพรวนดินกลบโคนแถว จนกว่าจะครบอายุ 6 เดือนที่สามารถขุดได้

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

35 − = 26