วิธีปลูกสะระแหน่แค่เอาเหน็บดินให้งอกดีในเวลา 30 วัน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกสะระแหน่แค่เอาเหน็บดินให้งอกดีในเวลา 30 วัน

การเตรียมดิน
การปลูกสะระแหน่ในแปลงจำเป็นต้องยกร่องแปลงให้สูง เนื่องจากสะระแหน่เป็นผักที่ไม่ชอบน้ำขัง ก่อนนั้น จำเป็นต้องพรวนดินกลบดิน ตากดิน และกำจั ดวั ช พื ชออกก่อน

และก่อนยกร่องให้หว่านด้วยปุ๋ยค อ ก ระยะร่องกว้างประมาณ 1.5-2 เมตร สูงประมาณ 15-20 ซม. ระยะความย า วตามความเหมาะสม

การเตรียมกิ่ง
การปลูกสะระแหน่ นิยมปลูกด้วยเหง้าหรือการปักชำลำต้น ซึ่งควรเลือกลำต้นที่มีความ ย า วประมาณ 8-10 ซม. แล้วให้เด็ดย อ ดทิ้ง ก่อนนำลงปลูก

ซึ่งควรปลูกทันทีหลังการถ อ นต้นหรือตั ดต้นมา แต่เกษตรกรบางพื้นที่ใช้เทคนิคเพื่อเร่งรากให้ ง อ กเร็ว ด้วยการนำลำต้นมาแช่น้ำจนมีรากเกิดก่อนนำปลูกในแปลง

ขั้นตอนการปลูก
ระยะการปลูกในแต่ละต้นประมาณ 10-15 ซม. โดยปักลำต้นลงดินประมาณ 3 ซม. ซึ่งต้องระวังให้ปักส่วนโคนต้นลง หลังการปลูกแล้วรดน้ำให้พอชุ่ม

การให้น้ำ
สะระแหน่ เป็นผักที่ชอบดินชื้นตลอด แต่ห้ามมีน้ำขัง ดังนั้น หลังการปลูกต้องรดน้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง จนถึงระยะที่กิ่งพั น ธุ์ตั้งตั ว ได้ ค่อยลดการให้น้ำที่วันเว้นวัน

การใส่ปุ๋ ย
หลังการปลูกได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ให้ใส่ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 แล้วหลังจากนั้น อีก 2 อาทิตย์ ให้สูตร 24-12-12 ในอัตราเดียวกัน เพื่อเร่งให้ใบเขียวดก และหากเก็บแล้ว 5-7 วัน

ให้ใส่ ปุ๋ ย อีกครั้ง นอกจากนี้ ควรหว่านโรยด้วยปุ๋ ย ค อ กร่วมด้วยเป็นประจำ ในระยะปลูกของสัปดาห์ที่ 2 และในระยะหลังการ ตั ด ทุกครั้ง

การเก็บยอด
หลังการปลูกแล้วประมาณ 45-50 วัน สะระแหน่จะเริ่มเก็บย อดได้ การเก็บแต่ละครั้งควรใช้กรรไกร ตั ด เพราะหากใช้มืออาจทำให้ลำต้นถ อ นได้ และจะเก็บได้อีกครั้งประมาณ 15-20 วัน และต้องตั ด ยอดบ่อยๆเพราะจะไม่ทำให้ต้นโทรม

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 1