วิธีปลูกกระชายให้งามไวกอเดียวได้เหง้าใหญ่เป็นพวง

วิธีปลูกกระชายให้งามไวกอเดียวได้เหง้าใหญ่เป็นพวง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ชอบอากาศร้อนชื้น ดินร่วนปนทราย ไม่ชอบดินเหนียวและดินลุกรังปลูกในที่กลางแจ้ง

การเตรียมดินปลูกกระชาย
ไถพรวนหรือขุดดินเพื่อให้ดินร่วนซุยถ้าดินระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องยกร่อง

กระชาย สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด โดยเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง การเตรียมดินควรไถพรวนตอนต้นฤดูฝน และควรมีการยกร่องปลูกโดยมีระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม. ระหว่างต้น 30 ซม.

ฤดูการปลูกกระชาย
ปลูกในช่วงฤดูฝนปลายเดือน เมษายน-พฤษภาคมและจะเก็บหั ว ในช่วงฤดูหนาว คือปลายเดือน ธันวาคม-มกราคม ซึ่งช่วงดังกล่าวหั ว จะแห้ง

การปลูกการเตรียมเหง้าพั น ธุ์กระชาย
คัดเลือกหั ว พั น ธุ์ที่มีอายุ 7-9 เดือน สมบูรณ์

แบ่งหั ว พั น ธุ์โดยการหั่ น ขนาดของเหง้าควรมีตาอย่างน้อย 3-5 ตาหรือแง่ง มีน้ำหนัก 15-50 กรัม

การเตรียมหั ว พั น ธุ์กระชาย
การปลูกใช้ท่อนพั น ธุ์ มี 2 ลักษณะคือหั ว แม่และแง่ง

การปลูกโดยหั วแม่ควรมีน้ำหนักประมาณ 15-50 กรัม/ หัว

การปลูกด้วย แง่งพั น ธุ์มีปล้อง 7-9 ปล้อง / ชิ้น น้ำหนัก 15-30 กรัม ย า ว 8-12 ซม.

การปลูกกระชาย
ระยะระหว่างต้น และระหว่างแถว 30×30 ซม.

ขุดหลุมขนาด กว้าง x ย า ว x ลึก 15x15x15 ซม.

ใส่ปุ๋ ย ค อ กรองก้นหลุมประมาณหลุมละ 200 กรัม ( 1 กระป๋องนม )

นำหั ว พั น ธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินหนา 5 ซม.

คลุมแปลงด้วยฟางหรือหญ้าคาหน้าประมาณ 2 นิ้ว เพื่อป้องกันการงอกของวั ช พื ชและรักษาความชื้นในดินรดน้ำให้ชุ่ม

การใส่ปุ๋ ย
กระชายงอก ย า วประมาณ 5-10 ซม. ควรรีบทำการกำจั ด วั ช พื ช ครั้งที่ 2 ควรพรวนดินกลบโคนแถว จนกว่าจะครบอายุ 6 เดือนที่สามารถขุดได้

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 2 = 3