วิธีปลูกมะระเอาไว้ทานมีสรรพคุณมากทั้งใบและผล

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกมะระเอาไว้ทานมีสรรพคุณมากทั้งใบและผล

การเตรียมดินและการปลูก
เตรียมแปลงปลูกโดยขุดไถดินให้ลึกประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร เพราะมะระเป็นพืชที่มีระบบรากลึกปานกลาง ปรับสภาพของดินให้มีการระบายน้ำได้ดีโดยใส่ปุ๋ ย ค อ ก ทำการยกร่องและหยอดเมล็ดเป็นหลุมๆ โดยหยอดหลุมละ 3 – 4 เมล็ด

เมื่อให้น้ำและเมล็ดงอกได้ 2 สัปดาห์ มะระจะมีใบจริงแล้วจะถอนต้นที่อ่อนแอทิ้งไปให้เหลือ 2 ต้นต่อหลุม ระยะปลูกระหว่างหลุมประมาณ 50 – 75 เซนติเมตร

ระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร ไม่นิยมปลูกมะระโดยการย้ายกล้า เพราะมะระอายุสั้น และเมล็ดมีขนาดใหญ่ ในพื้นที่แปลงปลูก 1 ไร่จะใช้เมล็ดประมาณ 2 – 4 ลิตร

การปฏิบัติดูแลรักษา
การให้น้ำ ควรให้น้ำสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงออกด อ กและติดผลต้องไม่ให้ขาดน้ำ

การพรวนดิน ในระยะแรกหลังจากมะระเริ่มงอกควรทำบ่อยๆ และกำจัดวั ช พื ชไปด้วย หากปล่อยให้ขึ้นในระยะแรกนี้ จะทำให้มะระขาดน้ำ เพราะวัชพื ชจะแ ย่ งน้ำแ ย่ ง ปุ๋ ย ในการพรวนดินต้องระวังไม่ให้กระทบกระเทือนรากของมะระ

การให้ปุ๋ ย เนื่องจากมะระเป็นผักที่ต้องการผล ดังนั้น สัดส่วนปุ๋ ย สูตร 13 – 13 – 21 หรือ 14 – 14 – 21 ในอัตรา 50 – 100 กก./ไร่ ซึ่ง ปุ๋ ย สูตรผสมนี้ควรให้เมื่อมะระมีอายุ 1 เดือน ซึ่งในระยะนี้จะเป็นระยะที่ทำค้าง เมื่อมะระงอกได้ 15 วัน ควรใส่ปุ๋ ย ยูเ รี ยโดนหลุมในอัตรา 20 กก./ไร่ ( 1 ช้อนแกงต่อหลุม) และพรวนดินรอบๆต้น

การปักค้าง
มะระจะเริ่มเลื้อยเมื่ออายุ 15 วัน ดังนั้นควรปักไม้ค้าง การทำค้างทำได้ 2 แบบคือ ปักไม้ค้างประมาณ 2 – 2.5 เมตร ทุกๆหลุมแล้วเอนปลายเข้าหากันแล้ววางไม้พาดตามแนวนอน 2 ช่วง

อีกวิธีคือ ปักไม้ค้าง 2 เมตร ทุกๆระยะ 1.5 – 2 เมตร ขนานกับแถวปลูกแล้วใช้เชือกผูกขวางทุกๆระยะ 30 ซม. และผูกทแยงด้วย

การห่อผล
ในขณะที่ผลมะระยังเล็กอยู่ กสิกรนิยมห่อผลมะระด้วยกระดาษ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลมีสีขาวนวลน่ารับประทาน  ชาวสวนจะทำถุงขนาด 15 – 20 ซม. ห่อผลโดยที่ถุงนี้มีปากเปิดทั้งด้านบนและด้านล่าง และใช้ไม้กลัดเหน็บกับขั้วผลกับถุงด้านบน

การเก็บเกี่ยว
เมื่อมะระอายุได้ประมาณ 45 วัน จะเริ่มเก็บผลได้ การเก็บผลควรเก็บทุกๆวัน ถ้าปล่อยให้ผลแก่ติดกับต้นจะทำให้ผลไม่ดก ผลจะร่วงมาก มักนิยมเก็บขณะที่ผลยังอ่อนอยู่ ผลมีสีเขียว

ถ้าผลเปลี่ยนเป็นสีครีมและแตก แสดงว่าแก่เกินไป ซึ่งในผลแก่นี้จะมีเมือกสีแดงหุ้มเมล็ด แสดงว่าเมล็ดนี้แก่เต็มที่ สามารถเอาไปปลูกแล้วงอกได้ มะระสามารถจะเก็บทยอยได้ประมาณ 10 ครั้ง ในครั้งหลังๆผลที่ได้จะมีขนาดเล็ก

การเก็บเมล็ด
ควรเลือกเก็บเมล็ดจากต้นแม่ที่แข็งแรง ผลใหญ่และขนาดสม่ำเสมอ มีลายหยักที่ผลเป็นทางตรง

มื่อผลสุกจะแกะเอาเมล็ดออกจากผลล้างน้ำให้สะอาด แล้วเอาไปผึ่งให้แห้ง ไม่ควรให้โดนแดดจัดมากเกินไป เก็บเมล็ดไว้ในที่แห้งและเห็น เพื่อนำไปปลูกต่อไป

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 49 = 56