วิธีปลูกผักคะน้าให้งามอวบใหญ่ต้นอายุเท่านี้กำลังหวานกรอบ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกผักคะน้าให้งามอวบใหญ่ต้นอายุเท่านี้กำลังหวานกรอบ

การเตรียมดินปลูกคะน้า
มีการไถพรวนอย่างดี ตากดินไว้ 7-10 วัน ผสมปุ๋ ย ค อ กที่สลายตัวแล้วให้มาก ย่อยดินให้ละเอียดโดยเฉพาะ ในแปลงเพาะต้องย่อยหน้าดินให้ละเอียด

การปลูกคะน้า 
การเพาะกล้าและย้ายกล้า หลังจากเตรียมแปลงเพาะแล้ว ให้หว่านเมล็ดให้ กระจายสม่ำเสมอทั่วแปลง แล้วกลบด้วยปุ๋ ย ค อ ก หนา 0.5-1.0 ซ.ม. เสร็จแล้วรดน้าด้วยบัวฝอยละเอียดคลุมด้วยฟางบางๆ

การปลูกลงแปลง ให้ไถดินลึกประมาณ 20-30 ซ.ม. พรวนและย่อยดินให้ละเอียด ผสมปุ๋ ย ค อ กให้เรียบร้อย แล้วหยอดเมล็ดลงบนแปลงโดยใช้ระยะระหว่าง หลุม 25 ซ.ม. ระยะระหว่างแถวห่าง 40 ซ.ม. หยอดเมล็ดหลุมละ 3-5 เมล็ดกลบดินหนา 0.5 ซ.ม. เมื่อต้นกล้าอายุได้ 15-20 วัน แยกให้เหลือหลุมละต้น

การดูแลรักษา คะน้า
การใส่ปุ๋ ย เนื่องจากคะน้าเป็นผักทานใบและต้น จึงควรใส่ปุ๋ ย  สูตร 20-11-11 หรือ 12-8-8 ในอัตรา 80-150 กก./ไร่ การใส่ปุ๋ ย แบ่งใส่ 2-3 ครั้งครั้งแรกใส่เป็นปุ๋ ย รองพื้นขณะเตรียมดิน

คลุกเคล้าลงไปในดินให้ทั่ว ครั้งที่2 และ3 ใส่เมื่อคะน้ามีอายุประมาณ 20 และ30 วัน โดยใส่ในอัตรา30-40 กก./ไร่ หลังจากถอนแยกแล้ว การใส่ปุ๋ ย ครั้งที่ 2 อาจใส่ปุ๋ ย 46- 0-0 โดยใส่ต้นละ1.5 กรัม

การให้น้ำ
ควรรดน้ำเช้าเย็น คะน้าเป็นพื ช ที่ต้องการน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ เพราะต้นคะน้ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้นคะน้าที่ขาดน้ำจะชะงักการเจริญเติบโต

การพรวนดิน
ควรทำอย่างสม่ำเสมอโยเฉพาะในระยะแรกๆ มีความจำเป็นมาก

การเก็บเกี่ยว คะน้า
คะน้าที่ปลูกในบ้านเรามีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 45-55 วันหลังปลูก ซึ่งเป็นคะน้าที่โตเต็มที่ นอกจากนี้เรายังได้คะน้าอ่อน หรือที่เรียกว่ายอดคะน้า ซึ่งได้จากการถอนแยกขณะที่มีอายุประมาณ 30 วัน

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

23 − = 19