วิธีรักษาพริกใบเหลืองหงิกให้กลับมาต้นสวยผลดกเด็กเต็ม

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีรักษาพริกใบเหลืองหงิกให้กลับมาต้นสวยผลดกเด็กเต็ม

ส่วนที่ต้องเตรียม
เถ้า ถ่ า น ปริมาณขึ้นอยู่จำนวนต้นพริก

วิธีทำ
ถ้าปลูกพริกแล้ว พริกต้นไหนใบ ห งิ ก ใบ เ ห ลื อ ง

หลังจากรดน้ำพริก ให้นำ เ ถ้ า ถ่ า น ที่เตรียมเอาไว้ นำมาโรยใส่ใบพริก และใส่บริเวณต้นให้ทั่ว

ประมาณ 2 วัน ใบพริกก็จะกลับมาปกติ เขียวงาม ย อ ด สวย

ถ้าพริกใครใบสวยอยู่แล้วก้สามารถใช้ได้ โดยให้โรยบางเดือนละ 1 ครั้งเป็นดูและสภาพดิน

อาการของพริกใบ ห งิ ก ง อ
โดยส่วนใหม่จะเกิดจาก เ พ ลี้ ย ไ ฟ และ ไ ร ขาว ทำให้ต้นพริกที่เราปลูกหยุดการเจริญเติบโต จึงทำให้ผลผลิตต้นพริกน้อยลง

อาการที่เกิดจาก เ พ ลี้ ย ไ ฟ เข้าทำลาย
ยอด ต า ด อ ก และใบหงิก ก้านใบหรือ เ นื้ อ ใบด้านล่างมีรอยด้านสีน้ำตาล ขอบใบม้วนงอขึ้นด้านบนอาการ รุ น แ ร ง ปลายใบแห้งใบม้วนขึ้น พริกกำลังออก ด อ ก จะทำให้ดอกร่วง กำลังติดผลจะทำให้ฝักบิดงอ

อาการที่เกิดจากไรขาวเข้าทำลาย
ใบบริเวณโคนใบรีดเรียวย า ว ใบโค้ง ขอบใบม้วนลงด้านล่าง บริเวณยอดหงิกเป็นฝอยและสีน้ำตาลแดง ทำให้ต้นพริกแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโตชะงักการออกดอก

วิธีแก้อาการของพริกใบหงิกงอ
การนำเอาขี้เถ้าที่ได้จากการใช้เตาถ่านนำกับข้าว หรือ ขี๊ เ ถ้ า นำมาโรยที่ใบของต้นพริก ที่มีอาการใบหงิกงอ โดยไม่ต้องรดน้ำตาม หากรดน้ำก็รดที่โคนต้นพริก

การโรยขี๊ เ ถ้ า เราจำทำการโรยซ้ำ 2 – 3 ครั้ง การโรยแต่ละครั้งนั้น จะใช้ระยะเวลาเว้น 2 วันต่อครั้งจนครบ 2-3 ครั้ง หรือท่านจะนำขี๊เถ้าไปผสมน้ำแล้วผสมให้เข้ากัน ปล่อยไว้ให้ตกตะกอน และจึงนำน้ำมาฉีดพ่น

หากต้นพริกอาการใบหงิกงอค่อนข้างหนัก ให้ท่านทำการเด็ดใบหรือยอดไป แล้วรอให้พริกมียอดขึ้นมาใหม่ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยรักษาอาการพริกที่ใบหงิกงอที่เกิดจาก เ พ ลี้ ย ไฟและ ไ ร ข า ว ได้แล้ว

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

+ 38 = 41