วิธีปลูกเตยให้งามไวแตกกอหนาหน่อดกลิ่นหอมสดชื่นมาก

วิธีปลูกเตยให้งามไวแตกกอหนาหน่อดกลิ่นหอมสดชื่นมาก

เลือกพื้นที่ที่มีความชื้นสูง มีพื้นดินที่ชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ต้นเตยห อ มเจริญเติบโตได้ดีกว่าในพื้นทีแห้งแล้ง เช่นพื้นที่ตามร่องสวนที่มีน้ำหมุนเวียนตลอดจะเหมาะสมมาก

การคัดเลือกกล้า พั น ธุ์ หรือหน่อที่ดี ควรเลือกที่มีองค์ประกอบของส่วนต่างๆครบและสมบูรณ์ คือ มียอดและใบที่สมบูรณ์ โดยจะอยู่ที่ประมาณ 10 ใบ หน่อไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป และมีรากพอที่จะดูดน้ำและอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้แต่ไม่ย า วจนเกินไป เพราะจะทำให้หน่อที่ปลูกฟื้นตั ว ได้ช้าและไม่สะดวกในการปลูก

วิธีการปลูกที่ได้ผลดีคือ ปลูกให้เป็นแถวโดยใช้ไม้ปักนำ ระยะห่างแต่ละต้นประมาณ 1 ศอก ระยะห่างระหว่างแถวพอประมาณ ให้เป็นช่องพอที่จะเดินผ่านได้ และคอยดูแลกำจั ด วั ช พื ชรวมถึงไม้เลื้อยที่ขึ้นปกคลุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเพื่อให้ต้นเตยห อ ม เจริญเติบโตได้ดี

เมื่อปลูกครบ 2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ ย โดยสูตรที่ใช้เป็นประจำและได้ผลดีคือสูตร 21-0-0 และไม่ต้องใส่มากเกินไป โดยเฉลี่ยแล้วจะใส่เพียงต้นละ 1 หยิบมือโดยประมาณ หลังจากนั้นใส่ปุ๋ ย สูตรเดิมทุกๆ 2 เดือน และหมั่นคอยกำจั ดวั ช พื ช อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับการตั ด ใบเตยเพื่อให้ได้ใบเตยที่ดีและมีคุณภาพนั้น ควรตั ด ใบเตยจากด้านล่างของลำต้นไล่ขึ้นไปด้านบน โดยให้เหลือส่วนที่เป็นใบและยอดแต่ละต้นประมาณ 15 ใบ และเว้นช่วงเวลาในการตั ด ใบแต่ละต้นประมาณ 3 วัน เพื่อให้ต้นไม่โทรมและยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวใบเตยได้นานหลายปียิ่งขึ้น

การปลูกและการดูแลอย่างถูกวิธี จะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกเตยห อ มสามารถ  ตั ด ใบเตยห อ มขายได้ตลอดทั้งปี และยืดอายุของต้นเตยห อ มให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายปีโดยไม่ต้องปลูกเพิ่มอีกด้วย

เรียบเรียงโดย : อรรถพงศ์ ศักนา.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดชุมพร.

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 43 = 53