วิธีการปลูกกะเพราแดงให้งามไวใบดกกลิ่นหอมมากทำอาหาร

วิธีการปลูกกะเพราแดงให้งามไวใบดกกลิ่นหอมมากทำอาหาร

วิธีการปลูก
การปลูกกะเพราโดยทั่วไปมีการปฏิบัติกันอยู่ 3 วิธี ดังนี้

ปลูกโดยการหว่านเมล็ด โดยเริ่มจากรดน้ำให้ชุ่มทั่วแปลง แล้วหว่านเมล็ดพั น ธุ์ให้กระจายสม่ำเสมอทั่วแปลง ใช้แกลบขาวหรือแกลบดำโรยคลุมให้ทั่วแปลง หลังจากนั้นใช้ฟางแห้งหรือหญ้าแห้งคลุมทับบางๆ เสร็จแล้วให้รดน้ำตาม และรดน้ำทุกๆ วัน หลังจากงอกประมาณ 15-20 วัน ควรทำการถอนแยกให้ได้ระยะระหว่าง 20×20 เซนติเมตร

ปลูกโดยการใช้ต้นกล้า เป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติกันมากเพราะให้ผลผลิตสูงและสะดวกในการจัดการ โดยทำการเพาะกล้าในแปลงเพาะจนกระทั่งกล้ามีอายุ 20-25 วัน จึงทำการย้ายปลูก

การย้ายปลูกควรทำในตอนเย็นและปลูกให้เสร็จภายในวันเดียวกัน เมื่อถอนต้นกล้ามาแล้วจึงเด็ดยอดออก ขุดหลุมให้ได้ระยะ 20×20 เซนติเมตร แล้วนำต้นกล้าที่เด็ดยอดแล้วลงปลูก หลังจากนั้นใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมระหว่างแถว รดน้ำตามทันทีและรดน้ำทุกวัน

ปลูกโดยการใช้ต้นและกิ่งปักชำ การปลูกโดยใช้ลำต้นและกิ่งแก่ทำให้ได้ผลผลิตเร็ว แก่กิ่งและยอดที่แตกออกมาใหม่มักไม่สวนเท่าที่ควร วิธีการโดยตั ด ต้นและกิ่งแก่ที่มีอายุมากกว่า 8 เดือน ให้มีความย า ว 5-10 เซนติเมตร

เด็ดยอดและใบออก แล้วนำต้นหรือกิ่งแก่ไปปักชำในแปลง ใช้ระยะปลูก 20×20 เซนติเมตร หลังจากนั้นใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมระหว่างแถว รดน้ำตามทันที และหลังจากปลูกควรรดน้ำทุกวัน

การดูแลรักษา
การใส่ปุ๋ ย เมื่อต้นกะเพราอายุ 10 – 15 วันใช้ปุ๋ ย ยูเรียหรือแอมโมเนี่ยมซัลเฟต 1- 2 ช้อนชาต่อน้ำ 10 ลิตร รดน้ำทุก 5 – 7 วัน

เมื่อต้นกะเพราอายุ 25 – 30 วัน ใส่ปุ๋ ย 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น ให้ทุก 20 – 25 วัน

โดยโรยห่างโคนต้น 1 – 2 นิ้ว หรือจะใช้ปุ๋ ย ค อ กหรือปุ๋ ย หมักอย่างสม่ำเสมอ

การให้น้ำ ให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอทุกวัน

การกำจั ด วั ช พื ช ควรกำจั ด วั ช พื ช ทุกครั้งที่มีการให้ปุ๋ ย และเมื่อมีวั ช พื ชรบกวน

การเก็บเกี่ยว หลังปลูกประมาณ 30 – 35 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยใช้มือหรือกรรไ ก ร ตั ด กิ่งที่มียอดอ่อนไปบริโภค ถ้าต้นกะเพราออกด อ กควรหมั่นตั ด แต่งออกทิ้ง เพื่อให้กะเพรามีทรงพุ่มที่แข็งแรงและมีอายุยืนย า ว

**ส่วนผสมของดินสำหรับปลูกในกระถางหรือภาชนะที่มีรูระบายน้ำ

ดินร่วน 1 ส่วน : ปุ๋ ย หมัก หรือปุ๋ ย ค อ ก 1 ส่วน : แกลบดำ, ขุยมะพร้าว 1 ส่วน**

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

25 − 21 =