วิธีปลูกมันแกวตะเภาสีขาวแค่เอาเหน็บดินไว้เหง้าดกเต็ม

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกมันแกวตะเภาสีขาวแค่เอาเหน็บดินไว้เหง้าดกเต็ม

การปลูกมันแกว นิยมปลูกในช่วงต้นฤดูฝนหรือหากมีน้ำชลประทานก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี การปลูกจะใช้วิธีการปลูกด้วยเมล็ดเท่านั้น แต่มีบางครั้งที่ปลูกโดยใช้หั วเพื่อเก็บเมล็ดและรักษาลักษณะที่ดีไว้

วิธีปลูก
ไถดินเปล่าให้ไถขนาดใหญ่ ทิ้งตากแดดจัด 15-20 แดดใส่ปุ๋ ยค อ ก หว่านทั่วแปลงปลูกแล้วไถพรวนคลุกเคล้าลงดินให้ทั่วถึง

ไถยกร่องลูกฟูก สันร่องกว้าง 1-1.20 ม. โค้งหลังเต่า สูงจากพื้นระดับ 30-50 ซม. ร่องทางเดินระหว่างสันแปลงกว้าง 1 ม. ลึก 20-30 ซม.จากพื้นระดับ

คลุมหน้าแปลงด้วยฟางหรือหญ้าแห้งหนาๆลงมือปลูกต้นกล้าที่เพาะไว้ล่วงหน้าแล้วโดยปลูกที่ริมสันลูกฟูกเป็น 2 แถวคู่ตรงกัน

การเด็ดยอด
การปลูกมันแกวในฤดูฝนนั้น จำเป็นต้องเด็ดยอดและด อ ก ถ้าไม่เด็ดมันแกวจะเจริญเติบโตทาง ต้น ใบ ด อ ก ฝัก ทำให้มีหั วเล็ก การเด็ดยอดและด อ ก จึงเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ ถ้าปลูกต้นฤดูฝนในราวเดือนมิถุนายน ทำการเด็ดยอด ๓ ครั้ง

ครั้งแรกอายุ ๒ เดือน ขณะที่เถายาวประมาณ ๑- ๑.๕ เมตร ครั้งที่สอง อายุประมาณ ๓ เดือน และครั้งที่สามอายุประมาณ ๔ เดือน หรือจะเด็ดเพียง ๒ ครั้ง เมื่ออายุ ๒ กับ ๔ เดือนก็ได้ ถ้าปลูกปลายฝน เด็ดยอดครั้งเดียวเป็นการเพียงพอ แต่ถ้าปลูกหลังฤดูฝน ไม่ต้องทำการเด็ดยอดเลย

สำหรับการปลูกมันแกว เพื่อเก็บเมล็ดไว้ทำพั น ธุ์ปลูก ไม่ต้องทำการเด็ดยอดและด อ ก ปล่อยให้เจริญเติบโตตามปกติ เพื่อให้ได้เมล็ดมาก และเมล็ดมีคุณภาพดี ในทางปฏิบัติ กสิกรเด็ดยอดโดยการใช้ไม้คล้ายไม้เรียว หวดให้ยอดขาด หรือหักไม่ให้เจริญเติบโตต่อไป

การใส่ปุ๋ ย
ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ ย ค อ ก ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินแต่ละแห่ง ในต่างประเทศใช้ปุ๋ ยผสม เกรด ๑๒-๒๔-๑๒ ในอัตรา ๕๐-๖๕ กก./ไร่ ก่อนปลูก และเพิ่มแอมโมเนียมซัลเฟตอีกประมาณ ๓๐ กก./ไร่ เมื่อต้นมันแกวเริ่มเลื้อย

การเก็บผลผลิตและรักษา
มันแกวที่ปลูกฤดูฝนจะแก่เมื่ออายุประมาณ ๕-๘ เดือน แต่ถ้าจะเก็บเมล็ด ต้องใช้เวลาประมาณ ๑๐ เดือน ให้สังเกตดูใบมันแกว เมื่อใบเปลี่ยนเป็น สีเหลือง แสดงว่าเริ่มเก็บหั วได้แล้ว มันแกวชนิดหั วเล็กปลูกหลังฤดูฝน เก็บได้เมื่ออายุ ๓ เดือน ถ้าปลูกน้อย เก็บโดยการขุดด้วยจอบ เสียม เมื่อเก็บหั วมาแล้วล้างน้ำให้สะอาด แล้วส่งตลาด หรือเก็บ รักษาไว้ต่อไป

 

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 5 = 2