วิธีปลูกสะระแหน่ใส่กระถางให้งามไวใช้เวลาเพียง 40 วันเก็บทานได้

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

วิธีปลูกสะระแหน่ใส่กระถางให้งามไวใช้เวลาเพียง 40 วันเก็บทานได้

การเพาะเมล็ด
เริ่มจากเตรียมกระถาง กระบะ หรือภาชนะที่มีความลึกอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ผสมดินสำหรับปลูก โดยใช้ดิน 1 ส่วน ปุ๋ ย ห มั ก/ปุ๋ ย ค อ ก ส่วน และแกลบดำ 1 ส่วน ผสมส่วนผสมทั้งหมดลงดิน แล้วใส่ลงในกระถาง

หว่านเมล็ด ลงในวัสดุเพาะจากนั้นโรยดินบางๆหรือกลบด้วยฟาง รดน้ำให้ความชื้น ประมาณ 25-30 วันสามารถแยกต้นกล้าปลูกในแปลงหรือกระถางได้

การปลูกสะระแหน่
การปลูกแบบกระถางพลาสติก ซึ่งมีพื้นที่จำกัด และต้องใช้ดินที่ผสมกับแกลบดำหรือแกลบดิบ หรือผสมกับวัสดุอื่น เช่น ขุยมะพร้าว แต่ที่ขาดไม่ได้ คือ ปุ๋ ย ค อ ก โดยอัตราส่วนดิน ปุ๋ ย ค อ ก และวัสดุอื่นที่ผสม 1:2:1 สำหรับจำนวนต้นที่ปลูกในกระถางนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ ซึ่งควรมีระยะห่างของต้นประมาณ 5-10 ซม.

การให้น้ำ สะระแหน่ เป็นผักที่ชอบดินชื้นตลอด แต่ห้ามมีน้ำขัง ดังนั้น หลังการปลูกต้องรดน้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง จนถึงระยะที่กิ่งพั น ธุ์ตั้งตัวได้ ค่อยลดการให้น้ำที่วันเว้นวัน

การใส่ปุ๋ ย หลังการตัดทุกครั้งควรใส่ปุ๋ ย ค อ กเพื่อบำรุงต้น

การเก็บเกี่ยว
หลังการปลูกแล้วประมาณ 40-50 วัน สะระแหน่จะเริ่มเก็บยอดได้ การเก็บแต่ละครั้งควรใช้กรรไกรตั ด เพราะหากใช้มืออาจทำให้ลำต้นถอนได้ และจะเก็บได้อีกครั้งประมาณ 15-20 วัน

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

39 + = 48