วิธีเลี้ยงปลากดคังให้โตเร็วดูแลง่ายประหยัดค่าใช้จ่าย

วิธีเลี้ยงปลากดคังให้โตเร็วดูแลง่ายประหยัดค่าใช้จ่าย

การเตรียมบ่อ
การสูบนํ้าออกจากบ่อ
โดยตั้งเครื่องสูบตรงจุด ที่สามารถวิดนํ้าได้หมด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการทำงาน โดยการสูบน้ำออกจากบ่อนั้น  และหว่านปูนขาวทันทีในขณะบ่อดินเปียก ปริมาณ 60-100 กิโลกรัม/ไร่

การ ตากบ่อ
เป็นการช่วยให้แก๊สที่อยู่ก้นบ่อ ระเหยออกไปจากบ่นั้นๆ

ในกรณีที่บ่อดินของเรามีเลนที่ก้นบ่อ ควรทำการปาดเลนออกกก่อน หรือทำการไถ จากนั้นนำปูนขาวโรยอีกที

ในกรณีที่บ่อดินของเรามีดินเปี้ยว ไม่ควรปาดเลนออกนะครับ เพราะจะทำให้น้ำที่สูบเข้าไปมีความเป็นกຣดมากกว่าเดิม

ยกตัวอย่าง การเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อดิน ขนาด 1 ไร่ จํานวน 5 บ่อ ของเกษตรกรอําเภอปากพนัง และอําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในอัตราการปล่อย บ่ละ 7,700 ตัว ขนาดเริ่มปล่อยความยาว ประมาณ 5 ซม.

ให้อาหารเม็ดปลาดุกเล็กพิเศษ ในระยะเวลา2 เดือนแรก อาหารเม็ดสูตรปลาดุกเล็ก ในระยะเวลา 2 เดือนถัดมา และอาหารเม็ดปลาดุกใหญ่อีก 2 เดือน

เป็นระยะเวลาการเลี้ยง 6 เดือน สามารถจับปลาเพื่อจําหน่ายได้จํานวนทั้งหมด 637 กิโลกรัม/ไร่ โดยขนาดปลาที่จับได้ 5-8 ตัว/กิโลกรัม อั ต ร า การรอด 73.5%

การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง
การเลี้ยงปลากดเหลืองในกระชัง อาจใช้ ตา ข่าย พลาสติกขนาด 3x4x1.8 เมตร หรือกระชังที่เป็นแบบอวนโพลี ที่ทำการปักหลักไม้อยู่กับที่

หรือกระชังมีทุ่นลอยขนาด 3x4x2 เมตร จากการปล่อยปลาขนาด 200-250 กรัม อัตราปล่อย 1,000 ตัว/กระชัง ให้ปลาสดสับ

การให้อาหาร
โดยการให้อาหารปลาสําเร็จรูป วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ระยะเวลา 4 เดือน ผลปรากฎว่าปลาเจริญเติบโตมีนํ้าหนักเฉลี่ย 540 กรัม/ตัว อัตรา ร อ ด 82.0 %

ที่มา eto.ku.ac.th

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

7 + 2 =