วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ต้นเตี้ยได้ผลผลิตไวดกเต็มต้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ต้นเตี้ยได้ผลผลิตไวดกเต็มต้น

การปลูก
วิธีปลูกให้ขุดหลุมปลูกกว้าง ย า วและลึก ด้านละ 50-75 เซนติเมตร สำหรับในที่ดอนขุดหลุมปลูกควรกว้าง ย า วและลึก ด้านละ 1 เมตร นำปุ๋ ย ค อ ก ปุ๋ ย ห มั ก หรือใบไม้แห้งกับดินบนที่ตากแห้งใส่คลุกเคล้าให้เข้ากัน

ใส่รองก้นหลุมปลูกให้เต็มหลุม วางต้น พั น ธุ์เสมอกับปากหลุมปลูกในกรณีที่ปลูกบนที่ลุ่ม และวางต้นพันธุ์ปลูกต่ำกว่าปากหลุมในกรณีปลูกบนที่ดอน ปักไม้หลักผูกยึดกับต้น พั น ธุ์ป้องกันการโค่น เกลี่ยดินกลบ ควรปลูกให้ระยะระหว่างต้นและแถวห่างกัน 6-7 เมตร หรือปลูกเป็นลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ได้

การใส่ ปุ๋ ย
หลังจากปลูกมะพร้าวน้ำห อ ม ได้ 1 ปี ให้ใส่ ปุ๋ ย อิ น ท รีย์หรือ ปุ๋ ย ค อ ก เพื่อช่วยในการปรับปรุงดินใส่ ปุ๋ ย สูตร 13-13-21 ใส่ 1 กิโลกรัม ต่อต้น โดยหว่านรอบทรงต้น เมื่อต้นมะพร้าวเข้าปีที่ 2 ใส่ ปุ๋ ย สูตรเดิม 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น ในปีที่ 3 ใส่ ปุ๋ ยสูตร 13-13-21-2 ใส่ 3 กิโลกรัม ต่อต้น ควรใส่ ปุ๋ ย อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปีคือ ต้นฤดูฝนหรือเดือนพฤษภาคมและปลายฤดูฝนหรือในเดือนตุลาคมต้นก็จะเติบดตได้ดีมาก

การให้น้ำ
ในที่ลุ่มปลูกมะพร้าวน้ำหอมแบบระบบยกร่องสวน จะให้ได้รับน้ำพร้อมกับ พื ช ผักและไม้ผลอายุสั้น รากมะพร้าวจะแผ่ลงริมร่องสวนดูดซับน้ำ ทำให้ต้นเจริญเติบโตดีและได้ผลดก ส่วนการปลูกในที่ดอน หรือในฤดูแล้งหรือฝนไม่ตกต้องให้น้ำสัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อยหรือได้รับน้ำพอเพียง จะช่วยให้ต้นมะพร้าวเจริญเติบโตได้ดี

การเก็บเกี่ยว
การปฏิบัติดูแลรักษาที่ดี เมื่อต้นมะพร้าวน้ำ ห อ ม อายุ 2 ปีครึ่ง หรือนับตั้งแต่ออกช่อดอกหรือจั่นได้ 190-200 วัน ก็จะพัฒนาเป็นผลอ่อน มีน้ำหวาน ห อ ม เ นื้ อ อ่อนนุ่ม และมีกะลาที่แข็งทนทานต่อการขนส่ง ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยว ในรอบ 1 ปีจะตัดเก็บมะพร้าว 12-15 ครั้ง ในทุก 20 วันจะ ตั ด เก็บมะพร้าว 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ทะลาย ทะลายละ 10-30 ผลในช่วงอายุ 3-10 ปี ต้นมะพร้าวน้ำ ห อ มจะยัง เ ตี้ ยอยู่ การตัดเก็บจะใช้วิธีเดิน ตั ด ทีละทะ ล า ย เมื่อต้นมะพร้าวอายุ 10 ปีขึ้นไปลักษณะต้นจะสูงขึ้น วิธีการตัดเก็บได้ใช้มีดตะขอผูกติดปลายกับไม้ไผ่ แล้วนำขึ้นไปเกี่ยว ตั ด ครั้งละทะลายที่มีไม้ค้ำทะ ล า ยไว้ก่อนแล้ว จากนั้นจึงนำลงมา ก็จะได้ผิวผลมะพร้าวที่สวยงามและเก็บได้นาน 7 วัน

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

36 − 30 =