สอนมือใหม่ให้ปลูกทุเรียนเอาไปทำได้ทุกพื้นที่ผลผลิตดกงาม

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

สอนมือใหม่ให้ปลูกทุเรียนเอาไปทำได้ทุกพื้นที่ผลผลิตดกงาม

การปลูกทุเรียนนั้นจะมีวิธีการปลูก การดูแล ค่อนข้างจะแตกตากจากไม้ผลอย่างอื่น การจะปลูกให้รอดและเติบโต จนให้ผลผลิตนั้นเราจะต้องรู้วิธีที่ถูกต้องก่อนปลูก

การเลือกต้นกล้า
ควรเลือกต้นกล้าที่แข็งแรง ไม่อยู่ในช่วงที่กำลังแตกใบอ่อน และเลือกต้นกล้าขนาดเล็ก เพระจะอยู่ในช่วงที่รากกำลังจะเจริญเติบดตไม่ขดงอ

การขุดหลุมปลูกทุเรียน สามารถปลูกได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 คือการปลูกแบบขุดหลุมเหมือนกับการปลูกต้นไม้ทั่วไป ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ค่อนข้างแล้งและไม่มีการวางระบบน้ำไว้ก่อนปลูก หรือในพื้นที่ดอน ซึ่งวิธีนี้ดินในหลุมจะช่วยเก็บความชื้นได้ดี แต่ถ้าฝนตกชุกจะทำให้รากเสียหาย

วิธีที่ 2 คือการปลูกแบบไม่ต้องขุดหลุมหรือแบบนั่งแท่น เหมาะกับพื้นที่นตกชุก เพราะจะระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ท่วม แต่ต้องมีการวางระบบน้ำก่อนปลูก ต้นทุเรียนจะโตไวกว่าแบบขุดหลุมปลูก

ให้ระดับการวางต้นกล้า
ควรวางต้นกล้าทุเรียนในหลุมให้ระดับดินเดิมต้นกล้าสูงกว่าดินปากหลุมเล็กน้อย เพื่อให้รากต้นกล้าไม่ถูกดินกลบจนมิดหรือมีลักษณะเป็นเป็นแอ่งกระทะเพราะจะทำให้รากมีปัญ ห า ถ้าหลุมที่ปลูกดินตำเกินไปให้เสริมดินให้ได้ระบดับที่ต้องการค่อยปลูก

การ ตั ด ราก
สำหรับต้นกล้าที่ขนาดใหญ่ ควร ตั ด รากที่ขดงอ ที่ก้นถุงและด้านข้าง แต่สำหรับต้นกล้าที่ยังเล็กอยู่อาจไม่จำเป็น สามารถปลูกได้เลย

การกลบดิน
ไม่ว่าจะปลูกแบบขุดหลุมหรือแบบนั่งแท่น ข้อสำคุญของการกลบดินก็คือจะต้องไม่กลบดินเดิมของต้นกล้าจนมิด อาจจะกลบได้บ้างเล็กน้อย ในลักษณะโปร่งๆ ส่วนดินรอบๆสามารถกดให้แนนได้ เพื่อป้องกันลำต้นยุบหรือโยกคอน

การให้น้ำ
การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีการเติบโตที่ดี หากสามารถทำระบบการให้น้ำ โดยใช้มินิสปริงเกอร์จะดีที่สุด และควรหลีกเลี่ยงการใช้ระบบน้ำหยด เพราะกระจายของน้ำบนดินของระบบน้ำหยุดจะสู้ระบสปริงเกอร์ไม่ได้ สำหรับในช่วงแรกของการปลูกควรให้ดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอ

สำหรับการเจริญเติบโต ทั้งนี้โดยนิสัยของทุเรียนจะชอบเปยกสลับแห้ง ดังนั้นความถี่ของการให้น้ำไม่นิยมระบุไว้ชัดเจน ทั้งนี้ให้พิจารณาจากความชื้นของดินเป็นสำคัญ การรดน้ำทุกวันก็สามารถทำได้แต่ต้องระวังไม่ให้มากเกินไปซึ่งจะทำให้รากมีปัญหาได้

การพรางแสง
สำหรับต้นกล้าที่ไม่เคยโดนแดดเลย ควรจะทำร่มเงาให้ โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตก วัสดุที่ใช้อาจจะเป็นทางมะพร้าว ต้นกล้วยหรือวัสดุเช่น ผ้าแสน เป็นต้น เพื่อจะหลีกเลี่ยงให้ต้นได้รับแสงมากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆ จะมีความร้อนสะสมค่อนข้าฃางมาก จะทำให้ใบร่วง

สำหรับต้นกล้าที่เคยฝึกการโดนแดดมาแล้ว 1-2 สัปดาห์ เช่นต้นที่ปลูกในฤดูฝนที่แดดไม่ค่อยแรง อาจจะไม่ต้องพลางแสงเลยก็ได้ อย่างไรก็ตามการมีต้นร่มเงาอย่ใกล้เคียงในช่วงที่ต้นทุเรียนยังเล็กก็จะทำให้ต้นทุเรียนเติบโตได้ดี

การให้ ปุ๋ ย
ในช่วงแรกที่ปลูกยังไม่มีความจำเป็น ต้องให้ ปุ๋ ย ก็ได้ ทังนี้รากทุเรียกในช่วงเล็กจะค่อนข้างอ่อนแอมาก หากไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรรองก้นหลุมด้วย ปุ๋ ย ค อ ก เพราะจะทำให้ดินร้อน จะเริ่มให้ ปุ๋ ย เมื่อต้นกล้าอายุ 1 เดือนเป็นต้นไป

การปักไม่ค้ำ
ควรปักไม้และผูกลำต้นทุเรียน เข้ากับไม่เพื่อป้องกันการโยกคอนของลำต้นเมื่อโดนลมพัด นอกจากป้องกันต้นหักจากลมพัดแล้ว ยังทำให้ต้นโตเร็วด้วย

Share this...
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 52 = 61