วิธีปลูกสะระแหน่แล้วให้งามไวใบงาม ลองทำตามนี้ยอดไม่ยุบ

วิธีปลูกสะระแหน่แล้วให้งามไวใบงาม ลองทำตามนี้ยอดไม่ยุบ

ลักษณะของต้นสะระแหน่
เป็นพื ช ไม้เลื้ อ ยคลุมดิน ใบสีเขียว รูปทรงของใบป้อม ๆ ขอบใบย่น เป็นพื ช ที่เติบโตได้ดีในดินร่วนซุย เจริญเติบโตเร็ว

วิธีการปลูกสะระแหน่
มีด้วยกัน 2 วิธี คือ จะปลูกในแปลงเพาะชำก่อนแล้วค่อยย้ายลงแปลงปลูกภายหลัง หรือจะปลูกลงในแปลงปลูกทีเดียวเลยก็ได้

ขั้นตอนการปลูกสะระแหน่ มีดังนี้
 เตรียมดิน
หากปลูกสะระแหน่ในภาชนะ เช่น กระถาง ลังไม้ หรือแปลงเล็ก ๆ ที่มีเ นื้ อที่ไม่มาก ให้นำ ดินร่วน 2 ส่วน ,ทราย 1 ส่วน ,ปุ๋ ย หมัก 1 ส่วน และปูนขาวจำนวนไม่ต้องมาก มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปใช้ปลูก

แต่หากมี เ นื้ อ ที่มากและต้องการปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ ให้ขุดพลิกดินขึ้นมาตากแดด ไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จนกระทั่งดินแตกร่วน จากนั้นนำปุ๋ ย หมั ก ปุ๋ ย ค อ ก โรยทับลงไปบนดิน นำปูนขาวโรยบาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน จึงกลับดิน คลุกเคล้าให้เข้ากัน

 ปลูกสะระแหน่
ปักให้กิ่งเอนทาบกับดิน รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้ถึงกับแฉะแล้วโรยแกลบทับกลบดินเพื่อรักษาความชุ่ม ชื้นให้หน้าดิน และเมื่อแกลบผุก็จะกลายเป็นปุ๋ ย ต่อไป ประมาณ 4-5 วันก็จะแตกใบ แตกยอดเลื้อยคลุมดิน

ต้นสะระแหน่ชอบดินร่วนซุยที่ระบายนํ้าได้ดีและต้องการแสงสว่าง แต่ ไม่ต้องการแดดที่ร้อนจัดจนเกินไป จะปลูกในที่ร่มรำไรหรือในที่แดดก็ได้

การให้น้ำ
สะระแหน่ เป็นผักที่ชอบดินชื้นตลอด แต่ห้ามมีน้ำขัง ดังนั้น หลังการปลูกต้องรดน้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง จนถึงระยะที่กิ่ง พั น ธุ์ตั้งตัวได้ ค่อยลดการให้น้ำที่วันเว้นวัน

การใส่ ปุ๋ ย
หลังการปลูกได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ให้ใส่ ปุ๋ ย  15-15-15  แล้วหลังจากนั้น อีก 2 อาทิตย์ ให้สูตร 24-12-12 ในอัตราเดียวกัน เพื่อเร่งให้ใบเขียวดก

และหากเก็บแล้ว 5-7 วัน ให้ใส่ ปุ๋ ย อีกครั้ง นอกจากนี้ ควรหว่านโรยด้วยปุ๋ ย ค อ กร่วมด้วยเป็นประจำ ในระยะปลูกของสัปดาห์ที่ 2 และในระยะหลังการ ตั ด ทุกครั้ง

การเก็บยอด
หลังการปลูกแล้วประมาณ 45-50 วัน สะระแหน่จะเริ่มเก็บยอดได้ การเก็บแต่ละครั้งควรใช้กรรไกร ตั ด เพราะหากใช้มืออาจทำให้ลำต้นถ อ นได้ และจะเก็บได้อีกครั้งประมาณ 15-20 วัน และต้องทำเป็นประจำจะทำให้เก็บได้นาน

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 11 = 21